Індексація заробітної плати у січні 2017 року

04.01.2017

Індексація заробітної плати за січень 2017 року

Дякуємо за перегляд реклами.

Порядок індексації заробітної плати працівників регулюється Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» з урахуванням внесених в неї змін (далі – Порядок).

На сьогоднішній день індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з врахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку у січні 2017 року встановлено у розмірі 1600 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:

– у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;

– якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням;

– у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників з 01.12.2015 року

Наразі з’ясуємо – заробітна плата яких категорій працівників підлягає індексації у січні 2017 року.

Це ті працівники, тарифні ставки (оклади) яких не підвищувались з грудня 2015 року. Зокрема це посадові особи і службовці органів місцевого самоврядування, оплата праці яких передбачена постановою Кабінету Міністрів України № 268 -2006 р.

При цьому, у зв’язку з тим, що за період з травня по жовтень 2016 року величина індексу споживчих цін в Україні перевищила встановлений поріг індексації у розмірі 103 відсотка, починаючи з грудня місяця заробітна плата цих працівників підлягає індексації за оновленою, підвищеною відсотковою ставкою величини приросту індексу споживчих цін (9,4%).

Увага! У зв’язку з тим, що з 1 січня 2017 року підвищуються тарифні ставки (оклади) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери індексація їх заробітної плати не провадиться. Для працівників 1 тарифного розряду, у яких тарифні ставки (оклади) не підвищились і залишились на рівні грудня 2016 року в розмірі 1600 грн. базомим місяцем залишається грудень 2016 року.

Також не підлягає індексації заробітна плата робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року N 77. Їх тарифні ставки (оклади) з 01.01.2017 р. теж підлягають підвищенню, крім робітників 1 тарифного розряду. Базомим місяцем для них (1 т.р.) теж залишається грудень 2016 року.

В січні 2017 року також не підлягає індексації заробітна плата державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування. Їх посадові оклади підвищуються з 01.01.2017 р. у відповідності з  постановою КМУ від 18 січня 2017 р. № 15.

При цьому для всіх цих категорій працівників розмір підвищення їх заробітної плати перевищує передбачувана суму індексації  їх заробітної плати в січні 2017 року.

Читати також: З травня по жовтень 2016 року величина індексу споживчих цін перевищила встановлений поріг індексації: в грудні місяці заробітну плату працівників індексуємо за оновленою величиною індексу споживчих цін.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати працівників
за січень 2017 року

Базові місяці* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2015 році: х х
грудень 9,4 150,4
В 2016 році: х х
січень 8,4 134,4
лютий 8,8 140,8
березень 7,7 123,2
квітень 4,1 65,6
травень 4,0 64,0
червень 4,2 67,2
липень 4,3 68,8
серпень 4,7 75,2
вересень 4,7 75,2
жовтень
листопад
грудень
В 2017 році: х х
січень

*При проведенні індексації доходів населення такий термін як “базовий місяць” на законодавчому рівні використовувався відповідно до пункті 5 Порядку до грудня 2015 року.

Після внесених змін в Порядок постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 “Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” (далі – Постанова № 1013) використання цього терміну було відмінено, але для зручності в роботі ми і далі будемо використовувати його з урахуванням наступного:
– відповідно до пункту 3 Постанови № 1013 базовий місяць в таблиці – це грудень 2015 року, а в подальшому, відповідно до пункту 5 і 10² Порядку – це місяць, в якому на законодавчому рівні було здійснено останнє підвищення тарифних ставок (окладів) працівників.

_______________________

Поділитися:

Написати коментар