№ 1049 від 20.12.1993 р. “Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів”

07.01.2014

Надбавка за вислугу років для працівників органів місцевого самоврядування

«www.zarplata.co.ua»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 грудня 1993 р. N 1049
Про надбавки за вислугу років для працівників
органів виконавчої влади та інших державних органів

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 283 від 03.05.94, N 1758 від 27.12.2001, N 1564 від 02.10.2003, N 669 від 01.07.2009, N 968 від 07.09.2011, N 35 від 25.01.2012, N 256 від 28.03.2012 )

Увага! Відповідно до постанови КМУ  від 23.08.2016 р. № 521 постанова втратила чинність стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 268 “Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році” та від 06.04.2016 р. № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році”.

Кабінет Міністрів п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів (додається).

Це Положення не поширюється на службових осіб митних органів, працівників Державної фінансової інспекції та її територіальних органів, податкової служби та інших органів, а також військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, для яких установлено інші умови і порядок виплати надбавок за вислугу років

Доручити Міністерству соціальної політики давати роз’яснення щодо застосування цього Положення.

2. Міністерству фінансів передбачити в проекті бюджету на 1994 рік асигнування на виплату щомісячних надбавок за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів.

Виконуючий обов’язки
Прем’єр-міністра України                     Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України                        І.ДОЦЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від 20 грудня 1993 р. N 1049

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і умови виплати щомісячної надбавки
за вислугу років працівникам органів
виконавчої влади та інших державних органів

(Положення втратило чинність в частині, що стосується керівників і спеціалістів, на підставі Постанови КМУ N 283 від 03.05.94)

Загальні положення

1. Цим Положенням визначаються порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років членам Кабінету Міністрів України, працівникам Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів, Служби безпеки, Антимонопольного комітету, Управління державної охорони, Фонду державного майна та їх територіальних органів.

Розмір щомісячної надбавки за вислугу років

2. Надбавки за вислугу років виплачуються керівникам, спеціалістам і службовцям органів виконавчої влади та інших державних органів залежно від стажу роботи:

стаж роботи              розмір щомісячної надбавки (у відсотках до посадового окладу)

 • понад 3  роки                       10
 • понад 5  років                      15
 • понад 10 років                      20
 • понад 15 років                      25
 • понад 20 років                      30
 • понад 25 років                      40

Виплата зазначених надбавок провадиться одночасно з виплатою заробітної плати за другу половину місяця у межах фонду оплати праці відповідного органу виконавчої влади.

Обчислення стажу роботи, який дає право
на одержання щомісячної надбавки за вислугу років

3. До стажу роботи, який надає право на одержання надбавки за вислугу років, зараховується:

 • загальний стаж роботи в органах виконавчої влади, передбачених у пункті 1 цього Положення;
 • стаж роботи в Апараті Верховної Ради України, Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, органів прокуратури, судових органів України, відповідних органів колишнього СРСР і країн Співдружності Незалежних Держав;
 • стаж роботи в організаціях (крім роботи у кооперативних та інших громадських організаціях), передбачених статтею 118 КЗпП України.

4. До стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, включається також:

 • період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній догляд, – період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести років;
 • час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях;
 • час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації працівник працював в органах виконавчої влади;
 • час роботи за кордоном за направленням органу виконавчої влади, якщо до направлення за кордон працівник працював в таких органах і протягом трьох місяців після повернення з-за кордону, не враховуючи часу на проїзд, поступив на роботу в органи виконавчої влади.

5. Документом для визначення стажу, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка.

Скарги, пов’язані з визначенням стажу роботи працівників, розглядаються керівником органу виконавчої влади.

Порядок обчислення і виплати щомісячної
надбавки за вислугу років

6. Працівникам, прийнятим на роботу на конкурсній основі, надбавка за вислугу років виплачується з дня прийняття на роботу у разі наявності стажу роботи, який дає право на одержання надбавки, а працюючим – з дня їх атестації.

Особам, які працюють за сумісництвом, надбавка за вислугу років не виплачується.

7. Надбавка за вислугу років обчислюється виходячи з посадового окладу працівника без урахування інших надбавок і доплат. У разі виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників щомісячна надбавка за вислугу років обчислюється з посадового окладу за основною посадою.

8. Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з початку наступного місяця.

9. Надбавка за вислугу років ураховується під час обчислення середнього заробітку, який зберігається за працівниками відповідно до чинного законодавства на час відпустки, за період тимчасової непрацездатності, у разі призначення пенсій та в інших випадках.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар