З травня по жовтень 2016 року величина індексу споживчих цін перевищила встановлений поріг індексації: в грудні місяці заробітну плату працівників індексуємо за оновленою величиною індексу споживчих цін

09.11.2016

З травня по жовтень 2016 року величина індексу споживчих цін перевищила
встановлений поріг індексації у розмірі 103 відсотка: в грудні місяці заробітну
плату працівників індексуємо за оновленою величиною приросту
індексу споживчих цін.

Порядок індексації заробітної плати працівників визначений та затверджений Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV із змінами) «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок).

Відповідно до цих документів індекс споживчих цін обчислюється Державною службою статистики України і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.

Обчислення індексу споживчих цін для визначення порогу індексації і величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком шляхом множення місячних індексів споживчих цін.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли за результатами такого обчислення величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Після перевищення такого порогу індексації для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається спочатку, з місяця наступного за місяцем у якому індекс споживчих цін перевищив цей поріг індексації.

При цьому величина приросту індексу споживчих цін для проведення кінцевої індексації розраховується як добуток кінцевих індексів споживчих цін, розрахованих в періодах розрахунку перевищення встановленого порогу індексації, помножений на коефіцієнт 100 за мінусом 100%.

В грудні 2015 року для працівників, які утримуються за рахунок державного бюджету постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013 “Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” (далі – Постанова № 1013) були обнулені всі попередні показники індексації їх заробітної плати. Для проведення подальшої індексації їх заробітної плати початок обчислення індексу споживчих цін для них був встановлений з січня 2016 року.

Керуючись Положенням і Постановою № 1013, маючи дані спостережень Державної служби статистики щодо інфляції споживчих цін, для зазначених вище працівників розрахуємо рівень порогу індексації і величину приросту індексу споживчих цін для проведення індексації їх заробітної плати за січень – грудень 2016 р.

Приклад обчислення індексу споживчих цін і величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення наведено у додатку 1 до Порядку.

місяці 2016 р. Індекс споживчих цін, відсотків Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, відсотків
до попереднього місяця (за даними Держкомстату)* для визначення порогу індексації
січень 100,9 100,9  –
лютий  99,6 100,5  –
березень  101,0 101,5  –
квітень  103,5 105,1  –
травень 100,1 100,1  –
червень 99,8 99,9 5,1
липень 99,9 99,8 5,1
серпень 99,7 99,5 5,1
вересень 101,8 101,3 5,1
жовтень 102,8 104,1 5,1
листопад 5,1
грудень 9,4

1. Розрахунок індексу споживчих цін за січень – квітень:

за січень 1,009 х 100 = 100,9%
за лютий 1,009 х 0,996 х 100 = 100,5%
за березень 1,009 х 0,996 х1,010 х 100 =101,5%
за квітень 1,009 х 0,996 х1,010 х 1,035 х 100 =105,1%

В квітні величина індексу споживчих цін досягла 105,1%, тобто перевищила встановлений поріг індексації у розмірі 103 відсотка, а це значить, що з травня місяця обчислення індексу споживчих цін необхідно розпочинати спочатку.

2. Показник величини приросту індексу споживчих цін за січень – квітень 2016 року склав 5,1% (105,1 – 100).

3. Розрахунок індексу споживчих цін за травень – жовтень:

за травень 1,001 х 100 = 100,1%
за червень 1,001 х 0,998 х 100 = 99,9%
за липень 1,001 х 0,998 х 0,999 х 100 = 99,8%
за серпень 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 100 = 99,5%
за вересень 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 100 =101,3%
за жовтень 1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1.028 х 100 = 104,1

З травня по жовтень величина індексу споживчих цін досягла 104,1%, тобто знову перевищила встановлений поріг індексації, а це значить, що з листопада 2016 року обчислення індексу споживчих цін необхідно розпочинати спочатку.

4. Величина приросту індексу споживчих цін за січень – жовтень склала 9,4% (1,051 х 1,041 х 100 – 100).

Відповідно до Порядку індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого щороку затверджується Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

З 1 грудня відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” ми очікуємо чергового підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який затверджено у розмірі 1600 грн.

Відповідно з цим максимальна сума індексації заробітної плати за грудень 2016 року складе 150,4 грн. (1600 х 9,4 : 100).

Увага. Такий порядок обчислення індексу споживчих цін і величини приросту індексу споживчих цін дійсний тільки для тих працівників, у яких тарифні ставки (оклади) востаннє були підвищені в грудні 2015 року.

З 1 травня 2016 року більшості працівників бюджетної сфери на законодавчому рівні були підвищені тарифні ставки (оклади) і томі з причини низького рівня інфляції у січні – березні 2016 року вони не набули права на індексацію їх заробітної плати з травня місяця. Відповідно до Порядку для них обчислення індексу споживчих цін відновилось з червня 2016 року.

Для таких працівників розрахуємо рівень порогу індексації і величину приросту індексу споживчих цін для проведення індексації їх заробітної плати за червень – грудень 2016 р.

місяці 2016 р. Індекс споживчих цін, відсотків Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, відсотків
до попереднього місяця (за даними Держкомстату)* для визначення порогу індексації
червень 99,8 99,8
липень 99,9 99,7
серпень 99,7 99,4
вересень 101,8 101,2
жовтень 102,8 104,0
листопад
грудень 4,0

1. Розрахунок індексу споживчих цін за червень – жовтень:

за червень 0,998 х 100 = 99,8%
за липень 0,998 х 0,999 х 100 = 99,7%
за серпень 0,998 х 0,999 х 0,997 х 100 = 99,4%
за вересень 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 100 =101,2%
за жовтень 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 1.028 х 100 = 104,0%

В жовтні величина індексу споживчих цін досягла 104,0%, тобто перевищила встановлений поріг індексації у розмірі 103%, а це значить, що з листопада місяця* обчислення індексу споживчих цін необхідно розпочинати спочатку.

2. Показник величини приросту індексу споживчих цін за червень – жовтень 2016 року склав 4,0% (104,0 – 100).

Як було зазначено вище, індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

З 1 грудня 2016 р. такий прожитковий мінімум було затверджено у розмірі 1600 грн.

Відповідно з цим максимальна сума індексації заробітної плати за грудень 2016 року складе 64 грн. (1600 х 4,0 : 100).

Пунктом 1¹ Порядку визначено, що підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін за жовтень є листопад 2016 року, а це значить, що право на індексацію заробітної плати для зазначених працівників виникне з 1 грудня 2016 року.

З 1 грудня відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” ми очікуємо чергове підвищення тарифних ставок (окладів) бюджетних працівників, заробітна плата яких регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки …”, тому необхідно згадати пункт 5 Порядку відповідно до якого:

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

*Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифних ставок (окладів).

Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у місяці її підвищення.

Якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у місяці її підвищення, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення заробітної плати і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

————————————–

Поділитися:

Інші статті:

  • Немає схожих статей

Написати коментар