Чи підлягає коригуванню середній заробіток, який зберігається за працівниками, призваними на військову службу, при підвищенні тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства ?

06.11.2016

АТО

.

Чи підлягає коригуванню середній заробіток, який зберігається за працівниками на час їх призову на військову службу при підвищенні тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства ?

Частиною 2 статті 39 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” визначено, що громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, передбаченими частинами третьою та четвертою статті 119 Кодексу законів про працю України.

Статтею 119 Кодексу законів про працю України встановлено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, в яких вони працювали на час призову.

Обчислення середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (далі – Порядок), виходячи із виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують місяцю призову на військову службу.

Пунктом 10 Порядку передбачено, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

На приватних госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів).

У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові, у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вище оплачувану роботу (посаду) тощо, таке коригування середньої заробітної плати не провадиться.

Таким чином, у разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємствах, в установах, організаціях відповідно до актів законодавства заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середнього заробітку працівників, в тому числі і призваних на військову службу, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. При цьому виплата підвищеного середнього заробітку проводиться з дня підвищення тарифних ставок (окладів).

Для приватних госпрозрахункових підприємств і організацій не є обов’язком коригування середньої заробітної плати працівників.

Для військовослужбовців, які до призову працювали в органах державної влади та органах місцевого самоврядування в деяких випадках дещо інший порядок підвищення їх середнього заробітку. З цим можна ознайомитись в статті: “Щодо обчислення середньої заробітної плати мобілізованому держслужбовцю”

—————————————

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар