Штатний розпис апарату органів місцевого самоврядування: особливості складання, затвердження та внесення змін.

21.11.2013

iconword Штатний розпис виконавчого апарату органу місцевого самоврядування.

Штатний розписВідповідно до положень  пункту 1 статті 8 і пункту 1 статті 64 Господарського кодексу України органи місцевого самоврядування не є підприємствами і тому, щодо необхідності складання штатного розпису, вони не підпадають під дію листа Міністерства праці та соціальної політики України від 27.06.2007 N 162/06/187-07.

Обов’язок щодо складання ними штатних розписів визначений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Форма штатного розпису для органів місцевого самоврядування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету».

Штатний розпис апарату органів місцевого самоврядування – це документ, наявність якого  потрібна йому  для виконання будь-яких організаційно-правових форм діяльності. Він необхідний для вирішення кадрових питань, для оформлення і систематизації структури, штатного складу і штатної чисельності апарату, він також застосовується  у процесі виконання бюджету.

Штатний розпис передбачає перелік та назви структурних підрозділів і посад, відомості про кількість штатних одиниць, розміри посадових окладів, дані про місячний фонд заробітної плати, а також підсумкові дані кількості штатних посад і місячного фонду заробітної плати за посадовими окладами.

Попри те, що штатний розпис відноситься до кадрових документів, з точки зору змісту це передусім економічний документ, і його складання вимагає наявності певних знань в області економіки. Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. № 57 повноваження в підписанні штатного розпису покладено на керівника бухгалтерської служби або начальника планово-фінансового підрозділу, тому вони несуть відповідальність за його складання і оформлення.

Читати також: Щодо встановлення посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування

В органах місцевого самоврядування штатний розпис розробляється на підставі структури і загальної чисельності їх виконавчих органів та апарату. Структура і загальна чисельність виконавчих органів та апарату органів місцевого самоврядування є внутрішнім організаційно-нормативним документом. Необхідність його складання і порядок затвердження передбачені Законом України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».  (Рекомендації відносно його  внутрішньої складової  приведені в постанові Кабінету Міністрів України від 03.12.1997 р. № 1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування». З 01.01.2015 року постанова КМУ від 03.12.1997 р. № 1349 втратила чинність.)

При заповненні граф форми штатного розпису назви структурних підрозділів, назви посад і їх кількісний склад необхідно вказувати в точній відповідності з даними  структури і загальної  чисельності  виконавчих органів та апарату  органів місцевого самоврядування.

Необхідно  пам’ятати, що:

  •  у штатний розпис потрібно  вносити і вакантні посади;
  • назви посад у штатних розписах повинні відповідати назвам, наведеним у “Класифікаторі професій” ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (далі – Класифікатор № 327);
  • не можна комплектувати штати ОМС посадами посадових осіб, які не передбачені статтею 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також постановою КМУ від 26.10.2001 р. N 1441 «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад», тобто посадами, які не віднесені до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування;
  •  не слід поєднувати декілька посад в одну. Це не стосується тих подвійних посад, які в Класифікаторі зазначені через дефіс.

У разі утворення в органах виконавчої влади або місцевого самоврядування бухгалтерської служби як відповідного самостійного структурного підрозділу керівництво цим підрозділом здійснює керівник відповідного підрозділу. У цьому випадку допускається застосування подвійної назви посади, наприклад, “Начальник управління – головний бухгалтер”, “Начальник відділу – головний бухгалтер”, “Начальник сектору – головний бухгалтер”, “Завідувач відділу – головний бухгалтер”, “Завідувач сектору – головний бухгалтер”.

При застосуванні подвійної назви посади керівника підрозділу первинна складова назви визначає рівень, функції управління та керівництва у структурі відповідної установи, а друга – функціональну діяльність.

Якщо працівник займає посаду, що має подвійну назву, посадовий оклад визначається за першою назвою.

Читати також: Лист МСПУ N 411/0/101-18/284 від 14.03.2018 р. “Щодо назви посади керівника бухгалтерської служби”

Існує думка що, так – як Класифікатор № 327 не зареєстрований у Міністерстві юстиціїне, то він не може вважатись нормативно-правовим актом і тому він не може встановлювати якихось правових норм.

Про обовя′зкову відповідність наіменувань посад працівників назвам посад, наведеним у Класифікаторі № 327 йдеться в абзаці 3 пункту 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці  України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. N 58.

При розробці штатних розписів слід керуватись схемами посадових окладів працівників, передбачених постановою  Кабінет Міністрів України від 9. 03. 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та наказом Міністерства праці України від 2.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням  органів  виконавчої  влади,  місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

На нашу думку не можна комплектувати штати ОМС посадами, для яких в залежності від чисельності населення або приналежності їх до відповідної групи міст, Схемами місячних посадових окладів (додатками 48 – 54 до Постанови № 268) такі посади, а відповідно і посадові оклади не передбачені. Тому, наприклад, не можна вводити в штат ОМС посаду радника сільського, селищного голови і радника голови ОТГ таких населених пунктів.

Читати також: Лист МСПУ від 13.11.2017 р. N 21929/0/2-17/13 “Щодо можливості введення до штатного розпису посади “головний бухгалтер””.

Слід бути уважним, коли потрібно  встановити посадовий оклад, відповідний 0,5 або 0,25 штатної одиниці. У цьому випадку у штатних розписах необхідно проставити половину або оду четверту частину  повного посадового окладу.

В формі штатного розпису, затвердженого Міністерством фінансів України для органів місцевого самоврядування, не передбачено відображення граф розмірів надбавок, доплат і премій. Розміри та порядок виплати  цих додаткових видів заробітної плати необхідно вказувати в трудових і колективних договорах.

Враховуючи  особливості бюджетного процесу, в якому органи місцевого самоврядування приймають  безпосередню участь, при складанні штатного розпису необхідно дотримуватись вимог  постанови від 28.02.2002 р. № 228 щодо приведення  чисельності  працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, у відповідність з визначеним фондом оплати праці, з додержанням режиму економії.

Повноваження щодо підписання штатного розпису покладені на керівника виконавчого органу та керівника бухгалтерської служби або начальника планово-фінансового підрозділу органу  місцевого самоврядування. Їхні підписи скріплюються гербовою печаткою.

Право затвердження штатних розписів  визначене в ст. ст. 26, 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також в ст. 33 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» і надано керівнику органу  місцевого самоврядування, уповноваженому затверджувати такий документ, підпис якого скріплюється гербовою печаткою, із зазначенням дати. На практиці це означає, що затвердження штатних розписів  проводиться на пленарних засіданнях сесій органів  місцевого самоврядування шляхом прийняття відповідного рішення і складанням протоколу.

Відповідно до вимог постанови від 28.02.2002 р. № 228 складання штатного розпису проводиться одночасно зі складанням кошторису органу  місцевого самоврядування на новий бюджетний рік. В українській практиці це не означає, що такий процес  обов’язково повинен відбутися до 1 січня. Були випадки, коли закон про Державний бюджет України приймався навіть у квітні місяці.

Штатний розпис складається у п’яти  примірниках. Перший залишається в канцелярії , в справі  для рішення сесії, другий передається в кадровий орган для цілей набору працівників, три передаються до бухгалтерії – один для нарахування заробітної плати, а два інших,разом з кошторисами, направляються на адресу  місцевого фінансового органу і відділення казначейської служби України.

У разі, якщо в процесі виконання бюджету виникає потреба у зміні розміру посадових окладів, зміні найменування посад, введення нових штатних одиниць або скорочення штатної чисельності працівників, в штатний розпис необхідно вносити зміни.

Зміни до штатних розписів вносяться у порядку та за формою, встановленими для їх затвердження.

Коли складати новий штатний розпис і вводити його в дію
при скороченні чисельності або штату працівників?

Скорочення штату — це зміна штатного розпису за рахунок зменшення в ньому кількості штатних одиниць.

Скорочення штату допустимо лише за наявності підстав, обумовлених п. 1 ст. 40 КЗпП.

Перш за все роботодавець видає наказ (розпорядження) про скорочення штату. У ньому вказують причини (підстави) скорочення штату, конкретні посади і роботи, що підлягають скороченню.

Наступним кроком після цього є складання і затвердження нового штатного розпису. Новий штатний розпис має бути складено без урахування посад, які підлягають скороченню. На оновленому штатному розписі зазначається дата, з якої він вводиться в дію. При визначенні цієї дати слід врахувати певні вимоги трудового законодавства щодо процедури скорочення штатів.

Відповідно до ч. 1 ст. 49² КЗпП працівників, посади яких підлягають скороченню, необхідно попередити про розірвання з ними трудового договору не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення Тільки після закінчення двомісячного строку роботодавець має право звільнити їх з роботи. До цього часу вони залишаються працівниками установи.

Тому оновлений штатний розпис має бути введений в дію лише після дати закінчення двомісячного строку попередження працівників про їх звільнення, тобто після передбаченої дати їх звільнення з роботи через скорочення штату.

Наприклад, 20.10.2013 р. працівників попередили, що їх звільняють з роботи у зв’язку з скорочення посад, які вони обіймають, 20.12.2013 р. Тоді на новому штатному розписі має бути зазначено: «Ввести в дію з 21.12.2013 р.».

До цієї дати залишається чинним попередній штатний розпис без скорочених посад.

Така процедура скорочення штатів і внесення в них змін передбачена нормами чинного законодавства.

Але на практиці в установах, підпорядкованих вищестоящим органам, процедура скорочення штатів проходить дещо інакше.

За цією процедурою роботодавець, як і раніше, перш за все видає наказ (розпорядження) про скорочення штату. А в подальшому складання і затвердження нового штатного розпису відбувається з урахуванням вимог вищестоящого органу.

Чинним законодавством не передбачене таке поняття, як «виведення працівників поза штат». Але на практиці установи вимушені це робити.

Працівникам, виведеним поза штат після скорочення штату на вимогу вищестоящих органів, заробітна плата до дня звільнення виплачується відповідно до чинного законодавства за раніше займаними посадами.

—————–

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар