Військові збори працівника: повертаємо середню зарплату і ЄСВ з військкомату

06.11.2016

АТО

.

Військові збори працівника:
повертаємо середню зарплату і ЄСВ з військкомату!

Джерело: www.dominanta.in.ua,

Автор: Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

Останнім часом багато підприємств стикнулись з тим, що працівників, які раніше проходили службу на умовах мобілізації, знову призивають, але на військові збори.

За час військових зборів необхідно зберігати середню заробітну плату такому працівнику відповідно до ст. 119 КЗпП, але її можна повернути (компенсувати) разом із сумою ЄСВ. Головне не плутати «середню зарплату, яка компенсувалась СОЦЗАБЕЗОМ відповідно до Постанови КМУ № 105» із «середньо зарплатою, яку повертає ВІЙСЬККОМАТ відповідно до Інструкції № 80».

Відповідно до постанови КМУ вiд 23.11.2006 р. № 1644 «Про порядок i розмiри грошового забезпечення та заохочення вiйськовозобов’язаних та резервiстiв» розроблено Iнструкцiю про умови виплати грошового забезпечення та заохочення вiйськовозобов’язаних та резервiстiв, затверджену наказом Мiноборони України вiд 12.03.2007 р. № 80 (далi – Iнструкцiя).

Вiдповiдно до п. 11 Iнструкцiї виплата середнього заробiтку вiйськовозобов’язаним, призваним на збори, провадиться пiдприємствами, установами та органiзацiями, де працюють (працювали) призванi на збори, з подальшим вiдшкодуванням цих витрат вiйськовими комiсарiатами.

Така сума середнього заробітку є оподатковуваним доходом працівника, з якого утримується ПДФО, військовий збір, нараховується ЄСВ (детально про це в листі ДФСУ 31.12.2015 р. № 28265/6/99-99-17-03-03-15, його подано нижче).

За пунктом 12 Iнструкцiї пiдприємства, установи та органiзацiї для покриття витрат на виплату середньої заробiтної плати вiйськовозобов’язаним, призваним на збори, подають до районного вiйськового комiсарiату, у якому перебувають на облiку вiйськовозобов’язанi, рахунки, котрi акцептуються i передаються до обласного вiйськового комiсарiату для оплати.

Вiдшкодуванню пiдлягають всi витрати, пов’язанi з виплатою середнього заробiтку (у тому числi i єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування).

До рахункiв додаються вiдомостi на виплату середньої заробiтної плати, нарахованої вiйськовозобов’язаним, призваним на збори, згiдно з цiєю Iнструкцiєю за формою:

N з/п Прiзвище, iм’я та по батьковi Середня зарплата на мiсяць Перiод перебування на зборах Сума витрат, яка пiдлягає вiдшкодуванню за перiод перебування на зборах (у тому числi i єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування)
1 2 3 4 5
1

Керiвник пiдприємства         _______________

Головний бухгалтер               _______________

Середнiй заробiток працiвниковi нараховується пiдприємством згідно Порядку № 100, виходячи iз виплат за останнi два календарних мiсяцi роботи, що передують подiї. Згiдно з п. 8 Порядку нарахування виплат, що обчислюються iз середньої заробiтної плати за останнi два мiсяцi роботи, провадяться множенням середньоденного заробiтку на число робочих днiв, якi мають бути оплаченi за середнiм заробiтком.

Середньоденна заробiтна плата визначається дiленням заробiтної плати за фактично вiдпрацьованi впродовж двох мiсяцiв робочi днi на число вiдпрацьованих робочих днiв за цей перiод (розрахунок проводиться аналогічно розрахунку середньоденного заробітку за час відрядження, для вихідної допомоги).

——————————————-

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар