Про відображення в податковому розрахунку за формою № 1ДФ показників чисельності працівників

29.10.2016

Про відображення в податковому розрахунку за формою № 1ДФ
показників чисельності працівників

За матеріалами ДФСУ “ЗІР”, категорія 103.25

Питання, які розглянуті в консультації ДФСУ:

1. Як відобразити в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ кількість зовнішніх сумісників?

Згідно з п. 3.1 розд. III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, (далі – Порядок) реквізити податкового розрахунку заповнюються наступним чином, зокрема:

  • навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами);
  • навпроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді.

Відповідно до абзацу другого ст. 21 Кодексу законів про працю України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Враховуючи викладене вище, кількість зовнішніх сумісників відображається в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ в графі «Працювало за трудовими договорами».

2. Чи потрібно відображати в графі ”Працювало за цивільно-правовими договорами” податкового розрахунку за ф. № 1ДФ кількість ФОП, на користь яких виплачувались доходи ?

Згідно з абз. сьомим п. 3.1 розд. III Порядку навпроти напису ”Працювало за цивільно-правовими договорами” проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді.

Відповідно до абз. 4 п. 3.3 розд. 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286, до кількості працюючих за цивільно-правовими договорами не належать громадяни-підприємці, які виконували роботи згідно з цивільно-правовими договорами.

3. Чи відображаються в графі «Працювало за цивільно-правовими договорами» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ кількість працівників, які є штатними працівниками підприємства та додатково виконують роботу за договорами цивільно-правового характеру?

Відповідно до п. 3.1 розд. III Порядку реквізити податкового розрахунку заповнюються наступним чином.

Навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами).

Навпроти напису ”Працювало за цивільно-правовими договорами” проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді.

Враховуючи викладене вище, в графі «Працювало за цивільно-правовими договорами» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ проставляється кількість працівників, які є штатними працівниками підприємства та додатково виконують роботу за договорами цивільно-правового характеру.

4. Чи відображаються у графі «Працювало за трудовими договорами» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ кількість працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці?

Частиною третьою ст. 119 Кодексу законів про працю України передбачено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України постановою від 4 березня 2015 року № 105 затвердив Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом (далі – Постанова № 105), яким визначено механізм виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку, зокрема, працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501350.

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку, середня заробітна плата, нарахована та виплачена роботодавцем за рахунок власних джерел працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, зазначається в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за ознакою доходу «101».

При цьому компенсаційні виплати, які виплачуються роботодавцем працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, за рахунок коштів державного бюджету в межах середнього заробітку відповідно до Постанови № 105, зазначаються в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за ознакою доходу «128».

Пунктом 2.1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286, встановлено, що в облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.

Враховуючи викладене вище, в графі «Працювало за трудовими договорами» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами), окрім тих, які перебували у штаті та були призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці.

5. Яку кількість працівників слід зазначати в графі ”Працювало за трудовими договорами” податкового розрахунку за ф. № 1ДФ, якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалась у зв’язку із прийняттям та звільненням з місця роботи?

Згідно з п. 3.7 розд. III Порядку передбачено заповнення граф 6 та 7 для фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді (графа 6), які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді (графа 7). Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються.

Навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» в реквізитах податкового розрахунку проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами) ( п. 3.1 розд. III Порядку).

При цьому, якщо наприклад, станом на 01.04.2015 за трудовими договорами працювало 30 осіб, а протягом звітного кварталу одна особа звільнилась, дві особи були прийняті на роботу, то фактично протягом звітного кварталу працювало 32 особи.

Таким чином, якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалась у зв’язку із прийняттям та звільненням з місця роботи, то в графі ”Працювало за трудовими договорами” податкового розрахунку за ф. № 1ДФ слід зазначати максимальну кількість працівників, які фактично працювали за трудовими договорами протягом звітного кварталу.

6. Чи відображаються в графі ”Працювало за трудовими договорами” податкового розрахунку за ф. № 1ДФ кількість працівників , які знаходяться у відпустках по вагітності та пологам, по догляду за дітьми, у відпустці без збереження зарплати, тощо?

Згідно з п. 3.1 розд. III Порядку реквізити податкового розрахунку заповнюються наступним чином, зокрема, навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами).

Таким чином, якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалась у зв’язку із прийняттям та звільненням з місця роботи, то в графі ”Працювало за трудовими договорами” податкового розрахунку за ф. № 1ДФ слід зазначати максимальну кількість працівників, які фактично працювали за трудовими договорами протягом звітного кварталу.

Відповідно п. 2.1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286, (далі – Інструкція) в облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.

Враховуючи вищевикладене, в графі «Працювало за трудовими договорами» податкового розрахунку за ф. № 1ДФ проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами) окрім тих які знаходяться у відпустках по вагітності та пологам, по догляду за дітьми, у відпустці без збереження зарплати, тощо, незалежно від того, нараховувався їм дохід чи ні.

7. Чи потрібно надавати уточнюючий податковий розрахунок за ф. № 1ДФ у випадку коли у графі ”Працювало за трудовими договорами” замість правильної цифри, наприклад, “12” помилково проставлена цифра “2”?

Показник, який відображається у розрахунку за ф. № 1ДФ щодо кількості працюючих носить суто інформаційний характер. Отож, у разі допущення неточностей уточнюючий податковий розрахунок не подається. Крім того, штрафні (фінансові) санкції у цьому випадку до підприємства не застосовуються.

—————————————

Поділитися:

Написати коментар