№ 531/13/116-16 від 23.09.2016 р. “Стосовно поділу відпустки, яка надається учасникам бойових дій та інвалідам війни”

28.10.2016

Мінсоцполітики України

.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 23.09.2016 р. № 531/13/116-16

Стосовно поділу відпустки, яка надається учасникам бойових дій
та інвалідам війни із збереженням заробітної плати

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення: «Чи може працівник (за погодженням з роботодавцем) поділити на частини додаткову відпустку, яка надається учасникам бойових дій та інвалідам війни із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік (наприклад, у вересні 2016 року використати 10 календарних днів цієї відпустки, а в листопаді 2016 року — 4 календарні дні), так, щоб зрештою загальна тривалість цієї використаної додаткової відпустки не перевищила 14 календарних днів за рік?» і повідомляється наступне:

Законом України від 14.05.2015 № 426-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни» було доповнено новими нормами Закон України «Про відпустки», Кодекс законів про працю України та Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», згідно з якими учасникам бойових дій та інвалідам війни надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Виходячи із норм Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 12, 13) вищезгадана відпустка є пільгою, гарантованою державою, та відповідно не належить до виду щорічних відпусток, визначених статтею 4 Закону України «Про відпустки».

Відповідно до статті 12 Закону України «Про відпустки» щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Отже, саме щорічна відпустка підлягає поділу на частини.

Види щорічних відпусток наведені пунктом 1 частини першої статті 4 Закону України «Про відпустки». До них належать: щорічна основна відпустка (стаття 6 Закону), додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (стаття 7 Закону), додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8 Закону), інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни визначена статтею 16 розділу III Закону «Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творча відпустка. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях», тому вона не належить до виду щорічних відпусток, а отже, на неї не поширюються норми, передбачені для щорічних відпусток.

Така відпустка, на відміну від щорічної, надається незалежно від відпрацьованого в році часу, повної тривалості один раз протягом календарного року на підставі заяви працівника та посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни. Не використана у поточному році така відпустка на наступний рік не переноситься.

Право на неї працівник може реалізувати протягом календарного року, конкретний період та черговість її надання визначаються за погодженням між працівником і роботодавцем.

Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення (підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

Директор Департаменту        О. Товстенко

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар