Роз’яснення Національного агенства з питань державної служби щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 271

28.09.2016

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Роз’яснення щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 271 «Про затвердження Критеріїв визначення переліку
посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування»

Звертаємо увагу, що до переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (далі – Перелік) необхідно включати ті посади, які на день набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі – Закон) віднесені до посад державної служби та які відповідно до Закону не є посадами державної служби.

Зазначене обумовлюється тим, що постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 271 «Про затвердження Критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» та від 6 квітня 2016 року № 268 «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році» врегульовують питання віднесення посад та оплати праці працівників, які відповідно до Закону втрачають статус державного службовця. Також вони враховують вимоги пункту 7 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, згідно з якими умови оплати праці таких працівників не можуть передбачати зменшення розміру їх заробітної плати.

Водночас, питання оплати праці інших категорій працівників, наприклад робітників та прибиральників, визначені наказом Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77.

У зв’язку з цим слід окремо зазначити, що Перелік не може бути підставою для віднесення до посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, посад службовців, зокрема завідувача господарства, завідувача архіву, завідувача бібліотеки, касира, інспектора, діловода, бібліотекаря та інших, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» і до 1 травня 2016 року не були віднесені до посад державної служби.

При цьому найменування посад у Переліку не можуть бути тотожними з тими, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році».

Необхідно також зазначити, що формування Переліку здійснюється на основі документів та проектів організаційно-розпорядчих документів, передбачених пунктом 2 Критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 271.

У разі коли до посадових обов’язків працівника одночасно належать функції, визначені частиною першою статті 1 Закону, та функції з обслуговування, при визначенні статусу посади необхідно враховувати, які з них є основними, тобто виконанню яких завдань присвячена більша частина робочого часу працівника.

Загалом процес розроблення Переліку, структури та штатного розпису відповідного державного органу повинен проводитись узгоджено і скоординовано. Нові структура та штатний розпис вводяться в дію після затвердження Нацдержслужбою або її територіальним органом Переліку.

Державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, зобов’язані у місячний строк з дня набрання чинності Закону розробити та надіслати переліки для затвердження Нацдержслужбі за формою, рекомендованою додатком 1.

Державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, зобов’язані у місячний строк з дня набрання чинності Закону розробити та надіслати переліки для затвердження відповідним територіальним органам Нацдержслужби за формою, рекомендованою додатком 2.

У разі коли у державному органі державні службовці за змістом і характером виконуваної ними роботи не відповідають визначеним критеріям, такому органу рекомендується повідомити про це Нацдержслужбу або її територіальний орган відповідно до його рівня юрисдикції.

З метою сприяння однаковому застосуванню положень законодавства, оптимізації та прискорення процесу затвердження Переліку рекомендується надсилати його за місцезнаходженням територіального органу у відповідній області (додаток 3) у двох примірниках супровідним листом разом із проектами штатного розпису, положень про структурні підрозділи, працівники яких відносяться до категорії посад, які виконують функції з обслуговування, посадових інструкцій таких працівників.

Враховуючи вимоги пункту 73 Типової інструкцію з діловодства у центральних органах виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242, скріплювати гербовою печаткою підпис керівника державного органу на Переліку не потрібно, якщо інше не передбачене інструкцією з діловодства відповідного державного органу.

Переліки державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення може бути затверджено начальником територіального органу Нацдержслужби або його заступником.
3u_3

_________________________

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар