Деякі питання щодо оплати праці працівників військового обліку сільських та селищних рад

24.09.2016

Деякі питання щодо оплати праці працівників військового обліку
виконавчих комітетів сільських та селищних рад

У деяких осіб зі складу вiйськово – облiкового персоналу виконавчих комітетів сільських та селищних рад виникають сумніви щодо правомірності застосування по відношенню до них постанови Кабінету міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (далі – Постанова № 268).

А ще з урахуванням того, що на них покладаються деякі інші обов’язки в порядку їх перерозподілу у зв’язку з ущільненням персонального складу рад, вони налаштовані на якесь особливе, привілейоване на відміну від інших працівників сільських та селищних рад до них ставлення відносно їх матеріального забезпечення.

На їх думку вiйськово – облiкові структури повинні організовуватись не в складі сільських та селищних радах, а при них, претендуючи при цьому на складання окремих штатних розписів для себе.

Спробуємо змінити їх думку в цьому.

Читати також: Умови оплати праці працівників військового обліку сільських та селищних рад

Основним керівним законодавчим документом, який, зокрема, регламентує формування норми вiйськово – облiкового персоналу виконавчих комітетів сільських та селищних рад є постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року № 377 “Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників”.

В статті 12 цієї постанови зазначено, що вiйськово – облiковий персонал формується у виконавчих комітетах мiсцевих рад, а не при них, як трактують деякі особи.

В зазначеному документі щодо оплати праці вiйськово – облiкового персоналу виконавчих комітетів сільських та селищних рад сказано, що він утримується за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетів, а посадовi оклади для працiвникiв військового обліку встановлюються на рiвнi посадових окладiв працiвникiв вiддiлiв кадрiв.

Якогось окремого законодавчого документу, який би якось особливо регламентував умови оплати праці працівників військового обліку виконавчих комітетів сільських та селищних рад не існує.

Раніше під час підготовки пропозицій щодо структури і загальної чисельності виконавчих органів сільських та селищних рад, а також при формуванні штатних розписів місцевих органів влади керівникам цих органів Кабміном рекомендувалось керуватись та дотримуватись типових штатів, наведених в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349. Так от, в примітці 4 до цього додатку напряму вказувалось про безпосереднє введення в штати виконавчих комітетів сільських та селищних рад посад працівників військового обліку.

Складання окремого штатного розпису на утримання зазначених працівників не передбачалось.

З 1 січня 2015 року ця постанова Кабміну була відмінена, але незважаючи на це, як і раніше при формуванні штатів виконавчих органів рад працівники військового обліку включаються в загальну чисельність цих виконавчих органів і, як і раніше їх посади вводяться в загальні штати сільських та селищних рад.

В деяких об’єднаних територіальних громадах з великою кількістю в них військовозобов’язаних і призовників можуть створюватись вiйськово – облiкові структури на зразок відділів, управлінь тощо, але знову ж таки тільки у межах затверджених ними структури і штатів, як це передбачено п. 1 ст. 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

На сьогодні теж не існує нормативу щодо окремого формування штатних розписи на утримання зазначених працівників в сільських та селищних радах.

Тим більше, що відповідно до п. 5 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” затвердження структури виконавчих органів та їх загальної чисельності відповідно до типових штатів є виключна компетенція сільських та селищних рад.

Таким чином ми з’ясували, що працівники військового обліку виконавчих комітетів сільських та селищних рад входять до чисельного і штатного складу цих виконавчих комітетів, а це значить, що умови оплати їх праці, як і умови оплати праці всіх інших працівників апарату органів виконавчої влади, передбачені Постановою № 268.

За характером виконання функціональних обов’язків, які покладаються на зазначених працівників, їх посади відносяться до категорії службовців, а їх посадові оклади встановлюються за Схемою посадових окладів службовців органів місцевого самоврядування (додаток 55 до Постанови № 268).

Звертаємо увагу на те, що при формуванні штатних розписів виконавчих органів рад назви посад працівників військового обліку повинні відповідати назвам, наведеним у Класифікаторі професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

Читати також: Доплата за ведення військового обліку посадовим особам місцевого самоврядування

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар