Структура заробітної плати старост сільських та селищних рад об’єднаних територіальних громад з 1 липня 2016 р.

23.09.2016

Структура заробітної плати старост сільських та селищних рад
об’єднаних територіальних громад з 1 липня 2016 р.

Законом України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII “Про добровільне об’єднання територіальних громад” в Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” були внесені доповнення, зокрема, відповідно яких на строк повноважень місцевих рад об’єднаних територіальних громад у їх селах, селищах передбачається обрання старост.

Відповідно до частини 2 статті 14.1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” староста є посадовою особою місцевого самоврядування, а це значить, що його умови оплати праці передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (далі – Постанова № 268).

Читати також: Утворення об’єднаної територіальної громади та реорганізація органів місцевого самоврядування.

1. Місячний посадовий оклад

Місячні посадові оклади старост передбачені додатком 50 до Постанови № 268 «Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів» і додатком 54 «Схема посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів».

Внаслідок внесення змін до Постанови № 268 постановою Кабміну від 24.06.2016 р. № 386, яка набула чинності 01.07.2016 р., було уточнено, що при встановленні посадових окладів старостам об’єднаних територіальних громад (незалежно від того, міські вони або сільські/селищні) слід керуватись Схемою посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських рад та їх виконавчих комітетів, тобто додатком 50 до Постанови № 268.

Читати також: Про внесення змін в оплату праці посадових осіб об’єднаних територіальних громад.

Читати також: Лист МСПУ від 26.08.2016 р. № 1182/13/84-16 “Стосовно оплати праці селищних, сільських старост”.

Спочатку посада старости в Схему посадових окладів (додаток 50 до Постанови № 268) була внесена постановою Кабміну від 9 грудня 2015 р. № 1044 “Деякі питання оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад”.

Розміри посадового окладу старости в Схемі були адаптовані до розмірів посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських рад та їх виконавчих комітетів, передбачених постановою Кабміну від 12.05.2007 р. № 700.

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік за групою міст чисельність населення
поза групою I II III
понад 15 тис. чоловік до 15 тис. чоловік
Староста 2054 2022 1969 1926 1776 1530 1284

Після 12.05.2007 р. розміри місячних посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських рад та їх виконавчих комітетів переглядались ще два рази:

  • з 1 лютого 2008 р. постановою Кабміну від 06.02.2008 р. № 34 “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Посадові оклади були підвищені на 45 відсотків;
  • з 1 грудня 2015 р. постановою Кабінету від 09.12.2015 р. № 1013 “Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” Посадові оклади були підвищені на 25 відсотків.

Таким чином, після приведення місячних посадових окладів старости у відповідність із цими постановами станом на 1 грудня 2015 року їх розміри набули такого вигляду:

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік за групою міст чисельність населення
поза групою I II III
понад 15 тис. чоловік до 15 тис. чоловік
Староста 3723 3665 3569 3491 3219 2774 2328

Після 01.12.2015 р. розміри місячних посадових окладів працівників і спеціалістів апарату міських рад та їх виконавчих комітетів, у тому числі старости, не переглядались.

2. Надбавка за ранг

Порядок присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування передбачений Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та частково регулюється постановою КМУ від 26.10.2001 р. № 1441 “Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад” (далі – Постанова № 1441).

Ранги посадовим особам місцевого самоврядування присвоюються у межах відповідної категорії посад.

В залежності від присвоєного рангу посадовим особам місцевого самоврядування виплачується щомісячна надбавка за ранг.

Розміри надбавок за ранги посадових осіб місцевого самоврядування передбачені додатком 57 до Постанови № 268:

Ранг посадової осіби місцевого самоврядування Розмір надбавки, гривень
1 160
2 150
3 145
4 140
5 130
6 120
7 110
8 100
9 90
10 80
11 70
12 60
13 55
14 50
15 45

Постановою № 1441 посаду старости віднесено до п’ятої категорії посад органів місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 15 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” особам, які займають посади, віднесені до п’ятої категорії посад органів місцевого самоврядування, може бути присвоєно 11, 10 або 9 ранг.

Читати також: Врегульовано питання щодо віднесення посад старост сільських та селищних рад до відповідних категорій посад.

3. Надбавка за вислугу років

Відповідно до Постанови № 268 посадовим особам місцевого самоврядування, залежно від їх стажу служби в органах місцевого самоврядування, виплачується надбавка за вислугу років в наступних розмірах:

Стаж служби в органах місцевого самоврядування Розмір надбавки (у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг)
понад 3 роки 10
понад 5 років 15
понад 10 років 20
понад 15 років 25
понад 20 років 30
понад 25 років 40

Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування, який дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років посадовим особам місцевого самоврядування проводиться у відповідності зі статтею 22 закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Зокрема, посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на посаду, з моменту складення Присяги.

4. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи

Підпунктом 1 “в” пункту 2 Постанови № 268 посадовим особам місцевого самоврядування, крім сільських, селищних голів, їх заступників та інших керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів, посадові оклади яким встановлюються згідно з додатком 54 до Постанови № 268, передбачена до виплати надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі – до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

5. Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування

Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування передбачено Постановою № 268 згідно якої преміювання здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у Положенні про преміювання відповідного органу.

6. Індексація заробітної плати

Індексація заробітної плати посадових осіб місцевого самоврядування проводиться на загальних підставах відповідно до Закону України від 03.07.1991 р. № 1282-XII “Про індексацію грошових доходів населення” та постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення” (далі – Положення № 1078).

7. Одноразові виплати

Постановою № 268 передбачено щороку надавати посадовим особам місцевого самоврядування матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

І на закінчення нагадаємо, що відповідно до пункту 2 постанови Кабміну від 9.12.2015 р. № 1044 уряд рекомендував органам місцевого самоврядування зберегти за особами, які здійснювали повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання і виконують обов’язки старости до обрання на перших виборах старост, посадовий оклад, надбавки та доплати, які були їм встановлені на час переведення на посаду старости.

8. Приклад нарахування заробітної плати

Завдання. Нарахувати заробітну плату старості об’єднаної територіальної громади за липень 2016 року за наявності наступних даних:
– чисельність населення в населеному пункті, в якому його обрано старостою – 3,5 тис. чоловік;
– йому присвоєно 10 ранг посадової особи місцевого самоврядування;
– стаж служби в органах місцевого самоврядування для виплати надбавки за вислугу років – 6 років;
– встановлено надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 30 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг;
– премію визначений у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг;
– відповідно Положення № 1078 індексація заробітної плати за липень 2016 р. не передбачена;
– утримує трьох дітей віком до 18 років у зв’язку з чим має право на податкову соціальну пільгу.

Рішення:

Нараховано: Сума,грн. Розрахунок
– посадовий оклад 2328,00
– надбавка за ранг 80,00
– надбавка за вислугу років 15% 361,20 (2328,00 + 80,00) х 15 : 100
– надбавка за високі досягнення у праці 50% 722,40 (2328,00 + 80,00) х 30 : 100
– премія 50% 1204,00 (2328,00 + 80,00) х 50 : 100
– індексація
Нараховано разом: 4695,60 2328,00+80,00+361,20+722,40+1204,00
Утримано:
– податок на доходи фізичних осіб – 18% 473,15 4695,60 – (689,00 х 3) х 18 : 100
– військовий збір – 1,5% 70,43 4695,60 х 1,5 : 100
Утримано разом: 543,58 473,15+70,43
До видачі на руки: 4152,02 4695,60 – 543,58

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар