N 782/13/84-16 від 29.06.2016 р. “Щодо виплат працівникам клубних закладів”

21.09.2016

Мінсоцполітики України

.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 29.06.2016 р. N 782/13/84-16

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо виплат працівникам клубних закладів і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до частини третьої статті 29 Закону України “Про культуру” працівники у сфері культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури мають право на допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань і доплату за вислугу років у розмірах і порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Умови та розміри оплати праці керівних, професійних творчих працівників, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури врегульовані наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. N 745 “Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки” (далі – Наказ N 745), розробленим на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

Відповідно до пункту 3 Наказу N 745 керівник установи має право надавати працівникам, в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Разом з тим, постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. N 1026 “Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань” (Постанова N 1026), що набрала чинності 1 січня 2016 року, передбачено виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів (згідно з переліком посад, затвердженим цією постановою) доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Відповідно до пункту 3 Постанови N 1026 доплата за вислугу років виплачується за рахунок коштів спеціального фонду, коштів, отриманих від господарської діяльності, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Згідно з пунктом 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. N 228 (далі – Порядок), основним плановим фінансовим документом бюджетної установи є кошторис.

Кошторис має такі складові частини:

• загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету на виконання бюджетною установою її основних функцій;
• спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою її основних функцій.

Відповідно до абзацу другого пункту 43 Порядку розпорядники бюджетних коштів мають право провадити діяльність виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами.

Одночасно повідомляємо, що листи міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.

Директор Департаменту           О. Товстенко

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар