Оплата праці педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів з 01.05. 2016 р.

16.09.2016

Дякуємо за перегляд реклами.

Структура заробітної плати педагогічних працівників
дошкільних навчальних закладів

Оплата праці педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 ( далі – Єдина тарифна сітка).

Умови оплати праці педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. N 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”(далі – Наказ № 557), а також Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 N 102 (далі – Наказ № 102), в тій її частині, що не суперечить Наказу № 557.

1. Місячні посадові оклади

У відповідності до Єдиної тарифної сітки постановою Кабміну від 06.04.2016 р. № 288 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» для працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, у тому числі і для більшості освітян, з 1 травня 2016 року були встановлені посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) в таких розмірах:

1 тарифного розряду — 1516 гривень;
2 тарифного розряду — 1521 гривня;
3 тарифного розряду — 1532 гривні;
4 тарифного розряду — 1543 гривні;
5 тарифного розряду — 1612 гривень;
6 тарифного розряду — 1718 гривень;
7 тарифного розряду — 1825 гривень;
8 тарифного розряду — 1943 гривні;
9 тарифного розряду — 2050 гривень;
10 тарифного розряду — 2157 гривень;
11 тарифного розряду — 2334 гривні;
12 тарифного розряду — 2512 гривень;
13 тарифного розряду — 2690 гривень;
14 тарифного розряду — 2868 гривень;
15 тарифного розряду — 3057 гривень;
16 тарифного розряду — 3306 гривень;
17 тарифного розряду — 3555 гривень;
18 тарифного розряду — 3804 гривні;
19 тарифного розряду — 4053 гривні;
20 тарифного розряду — 4313 гривень;
21 тарифного розряду — 4562 гривні;
22 тарифного розряду — 4811 гривень;
23 тарифного розряду — 5060 гривень;
24 тарифного розряду — 5167 гривень;
25 тарифного розряду — 5344 гривні;

Конкретний розмір посадового окладу кожному педпрацівнику встановлюється керівником дошкільного навчального закладу в межах затвердженого фонду заробітної плати на бюджетний рік у відповідності зі Схемою тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів, затвердженою додатком 9 до Наказу № 557.

Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних
навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків)

Найменування посад Тарифні розряди
Завідувачі 12 – 14
Вихователі-методисти, вихователі, учителі-логопеди, учителі-дефектологи, практичні психологи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту):
     вищої категорії 12
     першої категорії 11
     другої категорії 10
     без категорії 8 – 9
Музичні керівники, художні керівники, інструктори з фізкультури, праці, слухових кабінетів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту):
     вищої категорії 10
     першої категорії 9
     другої категорії 8
     без категорії 7

Як ми бачимо, тарифні розряди педагогічних працівників залежать від їх освітньо-кваліфікаційного рівня і встановлюються їм за наслідками атестації відповідно до кваліфікаційних вимог.

Читати також: Загальний порядок встановлення тарифних розрядів педагогічним працівникам закладів освіти

2. Підвищення посадових окладів деяких категорій педагогічних працівників

а) В дошкільних навчальних закладах для дітей з порушеннями мови формуються логопедичні групи, які комплектуються вихователями і помічниками вихователів. Крім того, на кожну таку групу в ДНЗ вводиться по 1 штатній одиниці вчителя-логопеда.

Для педагогічних працівників таких логопедичних груп ДНЗ Наказом № 102 передбачено підвищення їх посадових окладів на 20 відсотків.

б) Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 р. N 643 “Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки” посадові оклади працівників установ і закладів освіти, яким присвоєно педагогічне звання “вихователь – методист”, “старший вихователь” підвищуються на 10 відсотків.

При підвищенні посадових окладів утворюються нові розміри посадових окладів працівників, на які нараховуються всі інші передбачені до виплати доплати і надбавки.

Читати також: Підвищення посадових окладів педагогічних працівників та помічників вихователів логопедичних груп дошкільних навчальних закладів

3. Надбавка за вислугу років

Порядок та правила виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам передбачені Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78.

Виплата надбавки за вислугу років проводиться щомісячно у відсотках до посадового окладу залежно від наявності стажу педагогічної роботи у таких розмірах:

  • понад 3 роки – 10 відсотків;
  • понад 10 років – 20 відсотків;
  • понад 20 років – 30 відсотків.

Читати також: Порядок та правила виплати надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.

4. Надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі.

Відповідно до пп. 2 п. 4 Наказу № 557 педагогічним працівникам у межах фонду заробітної плати можуть бути встановлені наступні надбавки:

  • за високі досягнення у праці;
  • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
  • за складність, напруженість у роботі.

Розмір кожної надбавки не може перевищувати 50 відсотків посадового окладу працівника. При цьому граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків його посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

5. Надбавка за престижність праці педагогічних працівників

Постановою Кабінет Міністрів України від 23.03.2011 р. N 373 “Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування” для педагогічних працівників встановлюється надбавка за престижність праці у граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Розмір надбавки встановлюється керівником закладу у межах коштів на оплату праці.

Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником.

6. Преміювання працівників

Відповідно до пп. 5 п. 4 Наказу № 557 керівникам навчальних закладів освіти дано право затверджувати Порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи закладу в межах коштів на оплату праці.

7. Підвищення заробітної плати у зв’язку з її індексацією

Індексація заробітної плати педагогічних працівників ДНЗ проводиться на загальних підставах відповідно до закону України від 03.07.1991 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»(далі – Порядок № 1078).

Постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 ”Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” в Порядок № 1078 були внесені значні зміни з метою припинення індексації доходів населення за попередні періоди, до 01.12.2015 р., і відновлення її з 1 січня 2016 р. відповідно до відновлених положень Порядку № 1078.

Так як з 1 травня 2016 р. відбулось підвищення посадових окладів бюджетних працівників, у тому числі і педагогічних працівників ДНЗ, індексація їх заробітної плати тимчасово не проводиться.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників з 01.12.2015 року.

8. Одноразові виплати

а) Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам

За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків Законом України «Про освіту» для педагогічних працівників, в тому числі і ДНЗ, передбачено надання їм щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати).

Щорічна грошова винагорода є одноразовою гарантованою виплатою.

“Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків” затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. N 898 (далі – Порядок № 898).

Щорічна грошова винагорода встановлюється керівником закладу в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу (установи) на оплату праці.

Розмір щорічної грошової винагороди працівника незалежно від його тижневого навантаження не може перевищувати одного посадового окладу з урахуванням передбачуваних для нього підвищень.

Порядком № 898 не встановлені обмеження щодо виплати грошової винагороди педагогічним працівникам, які працюють у навчальному закладі менше року. Отже, питання зменшення розміру щорічної грошової винагороди, надання або не надання її таким працівникам регулюються виключно Положенням про щорічну грошову винагороду навчального закладу, яке затверджується керівником навчального закладу (установи) за погодженням з профспілковим комітетом.

б) Допомога на оздоровлення, а також для вирішення соціально-побутових питань

Відповідно до статті 57 Закону України “Про освіту” держава гарантує педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки.

Виплата допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним працівникам провадиться за основною посадою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. N 78 “Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України “Про освіту”, частини першої статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України “Про позашкільну освіту”” у розмірі посадового окладу незалежно від педагогічного навантаження чи обсягу виконуваної роботи.

Ця матеріальна допомога є обов’язковою, і кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом.

Крім того, відповідно до п. 4 постанови Кабміну від 30.08.2002 р. N 1298 та пп.5 п. 4 Наказу N 557 керівникам навчальних установ освіти надано право в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Виплата педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки відповідно до статті 57 Закону України “Про освіту” та постанови Кабміну від 31.01.2001 р. N 78 не виключає можливості (за наявності коштів фонду оплати праці) виплати цим працівникам також і матеріальної допомоги, зокрема, для вирішення соціально-побутових питань, передбаченої пп. 5 п. 4 Наказу N 557.

Розмір допомога на оздоровлення, а також для вирішення соціально-побутових питань працівника не може перевищувати посадового окладу з урахуванням передбачуваних для нього підвищень.

І на закінчення даної теми необхідно ще раз нагадати, що у разі встановлення працівникам підвищень до посадових окладів, надбавок, доплат, допоміг, винагород, премій та інших заохочувальних виплат мають бути дотримані вимоги пункту 14 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 р. N 65, згідно з якими установлення та нарахування працівникам цих виплат здійснюється виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету.

9. Приклади нарахування заробітної плати

Завдання 1: Нарахувати заробітну плату за червень 2016 року вихователю ДНЗ першої категорії, який має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за наявності наступних даних:

– педагогічний стаж для виплати надбавки за вислугу років становить понад 10 років;
– надбавка за престижність праці встановлена в розмірі 20 відсотків;

Рішення :

Нараховано: Сума,грн. Розрахунок
– посадовий оклад (11 т.р.) 2334,00
– надбавка за вислугу років, 20% 466,80 2334,00 х 20 : 100
– надбавка за престижність праці, 20% 466,80 2334,00 х 20 : 100
– премія
 – індексація
Нараховано разом: 3267,60 (2334,00 + 466,80 + 466,80)
Утримано:
– податок на доходи фізичних осіб – 18% 588,17 3267,60 х 18 : 100
– військовий збір – 1,5% 49,01 3267,60 х 1,5 : 100
Утримано разом: 637,18 588,17 + 49,01
До видачі на руки: 2630,42 3267,60 – 637,18

Завдання 2: Нарахувати заробітну плату за червень 2016 року вихователю логопедичної групи ДНЗ вищої категорії, який має освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за наявності наступних даних:

– педагогічний стаж для виплати надбавки за вислугу років становить понад 20 років;
– встановлена надбавка за високі досягнення у праці у розмірі 40 відсотків посадового окладу;
– встановлена надбавка за престижність праці в розмірі 15 відсотків;
– розмір премії визначений у розмірі 20 відсотків посадового окладу;

Рішення :

Нараховано: Сума,грн. Розрахунок
– посадовий оклад (12т.р.) 3014,40 2512,00 х 120 : 100
– надбавка за вислугу років, 30% 904,32 3014,40 х 30 : 100
– надбавка за високі досягнення у праці, 40% 1205,76 3014,40 х 40 : 100
– надбавка за престижність праці, 15% 452,16 3014,40 х 15 : 100
– премія, 20% 602,88 3014,40 х 20 : 100
– індексація
Нараховано разом: 6179,52 3014,40+904,32+1205,76+452,16+602,88
Утримано:
– податок на доходи фізичних осіб – 18% 1112,31 6179,52 х 18 : 100
– військовий збір – 1,5% 92,69 6179,52 х 1,5 : 100
Утримано разом: 1205,00 1112,31 + 92,69
До видачі на руки: 4974,52 6179,52 – 1205,00

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар