Порядок виплати компенсації за невикористану вiдпустку при переведенні працівника на інше підприємство, в установу, організацію.

06.08.2016

Щодо виплати компенсації за невикористану вiдпустку при переведенні працівника
на інше підприємство, в установу, організацію. Порядок оподаткування.

Вiдповiдно до п. 5 ст. 36 Кодексу законів про працю  України (далі – КЗпПУ) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду є пiдставою для припинення трудового договору.

При припиненні трудового договору власник або уповноважений ним орган зобов’язаний провести з працівником остаточний розрахунок у тому числі і з виплатою йому грошової компенсацiї за не використанi ним днi щорiчних вiдпусток.

При цьому згідно з частиною третьою ст. 83 КЗпПУ та частиною третьою ст. 24 Закону України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон № 504) за бажанням працівника грошова компенсацiя за не використанi ним днi щорiчних вiдпусток має бути перерахована на рахунок пiдприємства, куди перейшов працiвник, а відповідно частини третьої ст. 9 Закону № 504 у цьому випадку за новим місцем роботи до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується також час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи. Тобто стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку, має обчислюватись із дати відліку стажу роботи, що давав право на щорічну відпустку за попереднім місцем роботи.

Наприклад, працівника в порядку переведення зараховано на роботу 10.08.2016 р. За попереднім місцем роботи він не використав 20 календарних днів щорічної відпустки за період роботи з 05.10.2015 р. по 09.08.2016 р., а кошти за не використані дні відпустки перераховано на нове місце роботи. За новим місцем роботи працівник бажає отримати щорічну відпустку повної тривалості з 06.09.2016 р.

Таким чином, на новому місці роботи працівнику має бути надана щорічна відпустка повної тривалості за робочий рік з 05.10.2015 р. по 04.10.2016 р.

Загальна тривалість цієї відпустки розраховується сумарно, за період до переведення працівника на інше підприємство, в установу, організацію і після, з урахуванням тривалості відпусток за посадами в цих проміжках.

При цьому обчислення середнього заробiтку для оплати часу вiдпусток проводиться з урахуванням п. 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою КМУ вiд 08.02.1995 р. № 100.

Розрахунковий перiод для обчислення середнього заробiтку для оплати часу вiдпусток, який настане пiсля переведення на нове мiсце роботи, визначатиметься з дати зарахування на нове місце роботи, тобто з 10.08.2016 р.

При цьому пiд час надання вiдпустки на новому мiсцi роботи днi щорiчної вiдпустки, яка надається за перiод роботи на попередньому мiсцi роботи, оплачуються iз суми компенсацiї, перерахованої на нове мiсце роботи.

Оподаткування компенсації за невикористану відпустку у разі переводу працівника.

Відповідно до п.п.164.2.1 п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного платника податку і є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Компенсація за невикористану відпустку з метою оподаткування передбачена Кодексом як заробітна плата і входить до складу загального місячного оподатковуваного доходу працівника.

Згідно із п.п.168.1.1 п.168.1 ст.168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст.167 Кодексу.

Відповідно до п.п.168.1.2 п.168.1 ст.168 Кодексу податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом.

Отже, обов’язок зі сплати податку на доходи фізичних осіб покладається на того роботодавця, який здійснює нарахування компенсації і відповідно нарахування та утримання до бюджету і соціальних фондів.

Датою виплати такого доходу, є дата перерахування грошових коштів іншому підприємству, що є новим місцем роботи працівника.

Враховуючи зазначене, у зв’язку з тим, що сума компенсації за невикористану відпустку з метою оподаткування розглядається як заробітна плата і входить до складу загального місячного оподатковуваного доходу працівника, то вона підлягає оподаткуванню працедавцем у тому місяці, коли була нарахована (у даному випадку – у місяці звільнення).

Таким чином, оскільки сума грошової компенсації була оподаткована роботодавцем за попереднім місцем роботи працівника, а також відповідно і відображена ним у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ, підприємство, на яке перейшов працівник, не повинно оподатковувати повторно цю суму і показувати її у ф. № 1ДФ.

Отримана компенсація для роботодавця за новим місцем роботи працівника не відноситься до фонду оплати праці.

Аналогічно необхідно поступити і при оподаткуванні компенсації військовим збором, а також при нарахуванні єдиного соціального внеску.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар