№ бн від 28.07.2016 р. “Щодо застосування окремих положень Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ “Про державну службу””

02.08.2016

Мінсоцполітики України

.

Інформація щодо застосування окремих положень Закону України
від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ „Про державну службу”
(далі – Закон) в місцевих державних адміністраціях

Питання 1. Визначення належності до групи оплати посад керівника апарату, заступника керівника апарату та заступників керівників структурних підрозділів апарату місцевої державної адміністрації. Заміна посади „державний адміністратор” на „адміністратор”.

З метою врегулювання питання визначення посадових окладів керівників апаратів, їх заступників, керівників структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій Мінсоцполітики розроблено відповідний проект постанови, який опрацьовується в органах виконавчої влади і найближчим часом буде поданий на розгляд Кабінету Міністрів України.

До врегулювання цього питання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 „Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році” (із змінами), на нашу думку, посадові оклади керівника апарату місцевої адміністрації мають визначатись за групою 4 (на рівні керівника департаменту), заступника керівника апарату – за групою 5 оплати праці з відповідним посадовим окладом, керівників структурних підрозділів у складі апарату – за 6 групою оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів.

Також згідно з цією постановою Кабінету Міністрів України посадовий оклад державного адміністратора визначається за 6 групою оплати праці.

Відповідно до положень Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” в Перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затверджений додатком 3 до постанови № 292, проектом постанови передбачається внести зміни щодо заміни назви посади „державний адміністратор” на „адміністратор”.

Питання 2. Оплата праці державних службовців. Застосування постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 „Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 09 червня 1994 № 377 „Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників”. Виплата у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці.

Частиною другою статті 50 Закону визначено, що заробітна плата державного службовця складається з посадового окладу; надбавки за вислугу років; надбавки за ранг державного службовця; виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою; премії (у разі встановлення).

На виконання Закону Кабінетом Міністрів України затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби в державних органах, розміри надбавок за ранги державних службовців та прирівняння посад державної служби (постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 (із змінами).

При цьому, норми актів Кабінету Міністрів України, які визначали умови оплати праці державних службовців до набрання чинності Закону, зокрема норми постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 13 грудня 1999 р. № 2288 „Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 09 червня 1994 № 377 „Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників” не застосовуються.

Стосовно виплати компенсації державним службовцям за роботу з відомостями, що носять державну таємницю, окреме роз’яснення Мінсоцполітики надіслано обласним державним адміністраціям листом від 30.05.2016 № 7737/0/14-16/13.

На даний час з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм законодавства та приведення актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці у відповідність до Закону розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, яким пропонується визнати такими, що втратили чинність, деякі акти Кабінету Міністрів України. Проект постанови Кабінету Міністрів України знаходиться на опрацюванні в центральних органах виконавчої влади.

Питання 3. Оплата праці працівників Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Законом чітко визначена сфера його дії і окремим пунктом визначено на які підприємства, установи, заклади, організації дія Закону не поширюється.

Так, підпунктом 15 частини 3 статті 3 визначено, що дія Закону не поширюється на працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними органами.

З урахуванням зазначеного, на центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій дія Закону не поширюються.

З метою упорядкування умов оплати праці працівників зазначених центрів Мінсоцполітики розроблено проект постанови, який на даний час опрацьовується в Міністерстві юстиції.

Питання 4. Виплата новопризначеним працівникам державних органів, які виконують функції з обслуговування надбавки за стаж роботи в державних органах.

Щодо працівників, які виконують функції з обслуговування, то оплата їх праці здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 268 „Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році”, в тому числі і виплачується надбавка за стаж роботи в державних органах.

Надбавка за стаж роботи в державних органах виплачується працівникам які займають посади, передбачені цією постановою, у тому числі новопризначеним, за наявності стажу роботи.

При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”.

Питання 5. Чи можна на час участі у виборчому процесі державному службовцю брати не відпустку без збереження заробітної плати, а щорічну основну відпустку?

Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону державному службовцю за його заявою надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.

Питання надання щорічної відпустки (чи її частини) на час участі у виборчому процесі має вирішуватись між керівником державної служби і державним службовцем.

Водночас у разі прийняття рішення державним службовцем, яке буде узгоджене з керівником державної служби, про використання щорічної відпустки на час участі у виборчому процесі слід зауважити, що за необхідності державні службовці можуть бути відкликані із щорічної основної або додаткової відпустки (стаття 60 Закону). Відкликання з інших видів відпусток у тому числі і з відпустки без збереження заробітної плати не допускається.

Питання 6. Як використовувати додаткову відпустку за стаж роботи в державних органах особами, яких попереджено про припинення з 1 травня 2016 року державної служби (використання цієї відпустки протягом 2-х місяців попередження, виплати грошової компенсації, або можливість використання цієї відпустки на іншій посаді)?

Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Тобто, працівникам державних органів, які мали статус державних службовців згідно Законом України „Про державну службу” від 16.12.1993 № 3723-ХІІ та з набранням чинності Закону втратили такий статус, на час попередження мають бути збереженні права та гарантії, якими вони користувались відповідно до законодавства, яке діяло до 1 травня 2016 року.

Щорічна додаткова відпустка за стаж державної служби зазначеними працівниками може бути використана як у період двохмісячного терміну попередження так і згодом, після переведення таких працівників на посади, які не належать до посад державної служби або за бажанням працівників може бути виплачена грошова компенсація у порядку статті 24 Закону України „Про відпустки”.

У випадку, якщо зазначені працівники підлягають звільненню з посад державної служби, то їм має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки.

Департаменту заробітної плати та умов праці                 О.П.Товстенко

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар