Правила та приклади визначення фіксованої суми індексації заробітної плати

27.07.2016

Правила визначення фіксованої суми індексації заробітної плати
відповідно до змін, внесених в “Порядок проведення індексації
грошових доходів населення” постановою Кабінету Міністрів України
від 09.12.2015 р. № 1013

Зміни в “Порядок проведення індексації грошових доходів населення”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (далі – Порядок), які були внесені постановою Кабміну від 09.12.2015 р. № 1013 “Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” призвели до  змін  правил визначення фіксованої суми індексації заробітної плати.

Такий термін, як “фіксована сума індексації заробітної плати” в оновленому Порядку відсутній, але під цим терміном слід вважати різницю між сумою індексації  і розміром підвищення заробітної плати, яка може мати місце у місяці підвищення тарифних ставок (окладів)працівників.

За новим правилами, відповідно до пункту 5 Порядку, у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) індексація заробітної плати проводиться з урахуванням величини перевищення суми індексації доходу над розміром підвищення заробітної плати працівника.

Так, сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

У разі якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації у цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

В подальшому, до чергового підвищення тарифних ставок (окладів), до визначеної таким чином суми індексації (назвемо її – фіксованою) буде додаватись сума індексації, яка складеться внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порога індексації (назвемо її – поточною).

У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу) у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

При цьому сума підвищення заробітної плати порівнюється із сумою індексації у розрахунку за повний місяць. Тобто для порівняння як сума індексації, так і сума підвищення заробітної плати беруться за повний місяць.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників з 01.12.2015 року

Приклади визначення фіксованої суми індексації заробітної плати наведені у додатку 4 до Порядку.

Приклад 1. Посадовий оклад працівника в грудні 2015 року до підвищення складав 1500,0 грн.; підвищення посадового окладу – 400,0 грн.; індексація, яка розрахована в грудні 2015 року з урахуванням величини індексу споживчих цін – 35,9% і прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1378 грн. складала 494,7 грн. (1378 х 35,9 : 100).

У зв’язку з тим, що сума індексації, яка склалась у грудні місяці перевищила розмір підвищення заробітної плати працівника, фіксована сума індексації у грудні місяці склала 94,7 грн. (494,7 – 400,0).

В подальшому, до визначеної таким чином фіксованої суми індексації буде додаватись сума індексації, яка складеться внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порога індексації.

Для проведення подальшої індексації заробітної плати розрахунок індексу споживчих цін здійснюється з січня 2016 року.

Заробітна плата працівника в грудні 2015 року складе 1994,7 грн. (1500,0 + 400,0 + 94,7).

Приклад 2. В січні 2016 р. індекс інфляції перевищив встановлений поріг індексації в розмірі 103% і склав 104,5%. Це значить, що відповідно до Положення з березня місяця у працівника виникає право на поточну індексацію його заробітної плати з величини індексу споживчих цін 4,5% (104,5 – 100,0).

Заробітна плата працівника в січні 2016 року складе 1994,7 грн. (1900,0 + 94,7), де 1900,0 грн. – посадовий оклад і 94,7 грн. – фіксована сума індексації.

Заробітна плата працівника в лютому 2016 року складе 1994,7 грн. (1900,0 + 94,7).

Заробітна плата працівника у березні 2016 року складе 2436,71 грн. (1900,0 + 380 + 94,7 + 62.01), де 1900,0 грн. – посадовий оклад, 380 грн. – премія, 94,7 грн. – фіксована сума індексації і 62.01 грн. – поточна сума індексації.

У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових (у нашому випадку за рахунок виплати премії) без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.

Поточна сума індексації, розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін – 4,5% і прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1378 грн. складе 62,01 грн. (1378 х 4,5 : 100).

Для проведення подальшої індексації заробітної плати розрахунок індексу споживчих цін починає здійснюватись з лютого 2016 року.

Заробітна плата працівника у квітні 2016 року складе 2436,71 грн. (1900,0 + 380 + 156,71), де 1900,0 грн. – посадовий оклад, 380 грн. – премія і 156,71 грн. – фіксована + поточна суми індексації (94,7 + 62.01).

Приклад 3. Після підвищення заробітної плати у грудні 2015 р. наступне підвищення відбувається у травні 2016 року в сумі 200 грн. Індекс споживчих цін з лютого по квітень 2016 року не перевищив встановлений поріг індексації.

Посадовий оклад працівника до підвищення у травні 2016 року становить 1900 грн. Крім того, працівнику належить індексація – 159,95 грн., яка складається з фіксованої і поточної сум індексації (94,7 + 65,25). Поточна сума індексації в травні 2016 року розрахована з нового прожиткового мінімуму (1450 х 4,5 : 100). Також працівник отримує премію у розмірі 20 відсотків посадового окладу, яка становить 380 грн. (1900 х 20 : 100).

Усього заробітна плата працівника до підвищення становить 2280 грн. (1900 + 380), а з урахуванням індексації – 2439,95 грн. (1900 + 380 + 159,95).

Посадовий оклад підвищується на 200 грн. і становить 2100 гривень (1900 + 200), відповідно зростає розмір премії, який становить 420 грн. (2100 х 20 : 100).

У зв’язку з підвищенням посадового окладу під час порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації повинні враховуватися всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру виплати.

З урахуванням суми підвищення посадового окладу та розміру премії заробітна плата після підвищення становить 2520 грн. (2100 + 420).

Отже, сума підвищення заробітної плати у травні становить 240 грн. (2520-2280).

У зв’язку з тим, що сума підвищення заробітної плати у травні – 240 грн. перевищує суму індексації, яка склалась у зазначеному місяці – 159,95 грн. (94,7 + 65.25), у травні 2016 р. сума індексації не нараховується.

Заробітна плата працівника у травні 2016 року складе 2520 грн. (2100,0 + 420), де 2100,0 грн. – посадовий оклад, 420 грн. – премія.

Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком з червня 2016 року.

Треба зауважити, що приклади визначення фіксованої суми індексації заробітної плати працівника наведені з врахуванням повної норми відпрацьованого ним робочого часу в місяці.

Як було сказано вище, у базовому місяці сума підвищення заробітної плати порівнюється із сумою індексації у розрахунку за повний місяць. Тобто  для порівняння, як сума індексації, так і сума підвищення заробітної плати у місяці підвищення посадового окладу беруться за повний місяць. Враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

Наприклад, працівник у місяці підвищення його посадового окладу – травні 2016 року набув право на виплату йому надбавки за вислугу років у розмірі 10% від посадового окладу з 25 травня 2016 року. При розрахунку підвищення заробітної плати у цьому випадку надбавку за вислугу років потрібно брати не з 25 травня, а за весь місяць, тобто з 1 травня 2016 року.

____________

Написати коментар