Як встановлювати оклади, надбавки та премії держслужбовцям місцевої державної адміністрації після 01.05.2016 р.

15.07.2016

.

.

Щодо оплати праці держслужбовців місцевих державних адміністрацій
після 01.05.2016 р.

Видання “Оплата праці” № 13, Липень 2016 р.

Автори: Андрій МАЦОКІН, головний редактор журналу «Держслужбовець» і Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці.

У лист МСПУ від 27.05.2016 р. № 7696/0/14-16/13 “Щодо оплати праці державних службовців місцевих державних адміністрацій” фахівці Мінсоцполітики виклали свою думку з приводу таких запитань:

1. Чи виплачуються держслужбовцям надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови, доплата за науковий ступінь, надбавка за почесне звання після 01.05.2016 р.?

2. До якої групи оплати праці належать посади керівника апарату місцевої державної адміністрації (далі — МДА), заступника керівника апарату МДА, керівників структурних підрозділів МДА та їх заступників?

3. Як визначаються посадові оклади держслужбовців районних державних адміністрацій в м. Києві?

Розглянемо їх детальніше.

Держслужбовцю зі знанням іноземної мови, науковим ступенем або почесним званням старі надбавки та доплати з 1 травня 2016 року не належать.

З 01.05.2016 р. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889) диктує нові умови оплати праці, насамперед для держслужбовців. У зв’язку з цим виникло резонне запитання: чи можна із зазначеної дати держслужбовцям, на яких поширюється дія цього Закону, нараховувати надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови, доплату за науковий ступінь, надбавку за почесне звання? Ідеться про ті виплати, які передбачені постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268).

Із роз’яснення, наведеного в листі, що коментується, стає зрозуміло: з 01.05.2016 р. виплати, передбачені постановою № 268, не нараховуються держслужбовцям, на яких поширюється дія Закону № 889.

Далі подивимося на аргументи на користь такого висновку. Для цього звертаємо увагу на головний акцент листа, що коментується, стосовно складових зарплати держслужбовців з 01.05.2016 р.: «норми актів Кабінету Міністрів України, які визначали умови оплати праці державних службовців до набрання чинності Законом № 889, не застосовуються».

Так-от, постанову № 268 – 2006 було розроблено задовго до набуття чинності Законом № 889. Отже, з 01.05.2016 р. виплати, передбачені постановою № 268 – 2006 (у тому числі надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови, доплата за науковий ступінь, надбавка за почесне звання), не нараховуються держслужбовцям*, на яких поширюється дія Закону № 889.

* Аналогічний висновок щодо виплати доплати за науковий ступінь раніше був зроблений фахівцем Мінсоцполітики (див. «ОП», 2016, № 10, с. 12).

Звичайно ж, в ідеалі такий припис слід зафіксувати в самій постанові № 268 – 2006. На що Мінсоцполітики в листі, що коментується, зазначає: з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону № 889 розроблений проект постанови КМУ, якою передбачається визнати такими, що втратили чинність, деякі акти КМУ. Сподіваємося, що нормотворці «не наламають дров», адже ця постанова, як і раніше, застосовується для окремих працівників. Наприклад, її норми використовують при нарахуванні зарплати посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування.

Отже, із застосуванням постанови № 268 – 2006 (а саме із забороною на застосування її положень для держслужбовців, на яких поширюється Закон № 889) визначилися. Але нам слід з’ясувати ще одне запитання: можливо, надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови, доплата за науковий ступінь, надбавка за почесне звання передбачені Законом № 889 і входять до складу зарплати держслужбовців? Давайте з’ясовувати.

З 01.05.2016 р. оплату праці держслужбовців, на яких поширюється дія Закону № 889, здійснюють згідно зі ст. 50 — 52 цього Закону. Крім того, у 2016 році в цьому питанні слід також керуватися нормативними документами, розробленими під норми Закону № 889: постановою КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців в 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292 (далі — постанова № 292) і Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 289 (далі — Положення № 289).

Так-от, у ст. 50 Закону № 889 застережені складові зарплати держслужбовця, оплата праці якого здійснюється згідно з цим Законом:

 • посадовий оклад;
 • надбавка за вислугу років;
 • надбавка за ранг держслужбовця;
 • виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця (при виконанні такого додаткового обсягу робіт);
 • виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою держслужби (при виконанні такого додаткового обсягу робіт);
 • премія (у разі встановлення).

Саме на таку структуру зарплати держслужбовця згідно з новою нормативною базою вказує Мінсоцполітики в листі, що коментується.

Ми ж доповнимо цей перелік виплатами, які можуть здійснюватися держслужбовцям, що підпадають під дію Закону № 889, згідно з новою нормативною базою:

 • грошова допомога при наданні щорічної основної відпустки (ст. 57);
 • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань* (ч. 2 ст. 54);
 • додаткові стимулюючі виплати (надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи), передбачені Положенням № 289.

* Порядок надання та розмір такої допомоги має затвердити КМУ. На момент підготовки матеріалу в номер такого нормативного документа немає.

Отже, з 01.05.2016 р. держслужбовцям, на яких поширюється дія Закону № 889, здійснюються виплати, передбачені цим Законом, постановою № 292 і Положенням № 289. Як бачимо, новою нормативно-оплатною базою не передбачені:

 • надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови;
 • доплата за науковий ступінь;
 • надбавка за почесне звання.

Це означає, що з 01.05.2016 р. вказані надбавки та доплату не можна виплачувати держслужбовцям, на яких поширюється дія Закону № 889.

Справедливості ради зауважимо, що існують окремі виняткові надбавки, які виплачуються держслужбовцям і після 01.05.2016 р. Зокрема, це компенсація за роботу в умовах режимних обмежень та надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі. Про них окремо поговоримо в коментарі до листа Мінсоцполітики від 03.06.2016 р. № 8072/0/14-16/13.

До якої групи оплати праці віднести посади керівників апарату МДА, їх заступників, керівників структурних підрозділів МДА?

Керівник апарату МДА та його заступник. Проблема з визначення посадового окладу керівника апарату МДА та його заступника полягає в тому, що про них забули при віднесенні посад держоргану до відповідної групи оплати праці (ст. 51 Закону № 889 і постанова № 292). Але, незважаючи на це, зарплату їм нараховувати все ж потрібно.

Фахівці Мінсоцполітики в листі, що коментується, рекомендують посадовий оклад керівника апарату МДА визначати за групою 4 оплати праці на рівні керівника департаменту, а заступника керівника апарату МДА — за групою 5 оплати праці з відповідним посадовим окладом з урахуванням юрисдикції державних органів.

Керівники структурних підрозділів МДА та їх заступники. Зупинимося детальніше на питанні віднесення посад керівників структурних підрозділів МДА до відповідних груп оплати праці.

Постанова № 292 передбачає певну градацію у встановленні посадових окладів залежно від самостійності підрозділу (див. схему на с. 6).

Керівник департаменту, служби

Керівник самостійного управління, служби

Керівник самостійного відділу, служби

Група 4 оплати праці
Заступник керівника департаменту, служби

Заступник керівника самостійного управління, служби

Заступник керівника самостійного відділу, служби

Завідувач самостійного сектору

Група 5 оплати праці
Керівник управління у складі департаменту, служби

Заступник керівника управління у складі департаменту, служби

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

Заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

Завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління і відділу

Група 6 оплати праці

На жаль, визначення самостійності структурного підрозділу МДА в чинному законодавстві немає. Статтею 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99 р. № 586-XIV (далі — Закон № 586) визначено, що склад МДА формують їхні голови, вони ж і визначають структуру адміністрації.

Типове положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації затверджене постановою КМУ від 26.09.2012 р. № 887 (далі — постанова № 887). Пунктами 4 і 15 цієї постанови встановлено:

«Вид структурного підрозділу (департамент, управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) і його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою місцевої держадміністрації.

Структурні підрозділи, утворені як юридичні особи публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.»

Як бачимо, про статус самостійності — ані слова.

Статус самостійності згадується в постанові КМУ «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12.03.2005 р. № 179 (далі — постанова № 179). У цій постанові визначені такі види самостійних підрозділів:

 • управління (самостійний відділ) — структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального напрямку;
 • самостійний сектор — структурний підрозділ, який створюється для виконання завдань за окремими напрямками діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів.

Тобто згідно з постановою № 887 структурний підрозділ МДА може як мати статус юридичної особи публічного права, так і не мати такого статусу, а постановою № 179 самостійність визначена як функціональна спрямованість роботи підрозділу.

На нашу думку, у цьому питанні слід виходити з норм відповідного галузевого положення про конкретний структурний підрозділ або з питання підлеглості та функціонального навантаження.

Наприклад, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою КМУ від 26.11.2008 р. № 1040, визначено, що юридична служба органу виконавчої влади, підприємства створюється як самостійний структурний підрозділ. Зверніть увагу: самостійний, хоча вона й не створюється як юридична особа публічного права.

Те саме визначене і в наказі Мін’юсту від 10.02.2012 р. № 232/5, яким затверджено Типове положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації.

Стосовно посад, які передбачені в апараті МДА, слід вказати, що ст. 44 Закону № 586 визначено: для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності МДА, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства і розпоряджень МДА, надання методологічної та іншої практичної допомоги МДА та органам місцевого самоврядування головою МДА створюється апарат МДА в межах виділених бюджетних коштів.

Тобто структурні підрозділи апарату МДА забезпечують основну діяльність районної державної адміністрації, не здійснюючи безпосередньо повноваження і компетенцію МДА. Але вони все одно є структурними, оскільки знаходяться у структурі МДА.

Тому, на нашу думку, посади начальника відділу економіки, освіти, культури, ЖКГ тощо та їх заступників слід віднести до груп 4 і 5 оплати праці відповідно.

У листі ж, що коментується, фахівці Мінсоцполітики вважають, що посади керівників структурних підрозділів та їх заступників в апараті МДА визначаються як для керівників структурних підрозділів у складі департаменту, служби, самостійного управління за групою 6 оплати праці.

Водночас це роз’яснення в частині керівників структурних підрозділів апарату МДА входить у суперечку з нормою, що викладена у другому реченні ч. 4 ст. 44 Закону № 586, якою передбачено, що керівники структурних підрозділів апарату МДА за умовами оплати праці прирівнюються до керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів МДА.

Зауважимо, що у 2007 році це положення виключили із Закону № 586, але Конституційний Суд України визначив таке виключення неконституційним, тому на сьогодні воно все ж таки діє.

Із цього випливає, що керівник структурного підрозділу апарату МДА може за умовами оплати праці прирівнюватися до групи 4 оплати праці за рішенням керівника державної служби (див. п. 4 примітки до схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів, затвердженої постановою № 292).

Водночас фахівці Мінсоцполітики рекомендують відносити посади керівника структурного підрозділу апарату МДА та його заступників до групи 6 оплати праці.

До речі, КМУ розроблено проект постанови «Про внесення змін до постанов КМУ від 6 квітня 2016 р. № 292 і від 5 квітня 2016 р. № 322» і передано на обговорення СПО об’єднання профспілок, в якому з цього питання викладена така сама позиція. Чи погодиться СПО об’єднання профспілок з такою позицією і чи буде прийнято постанову КМУ з тим текстом, який закладений у проект, покаже час. Ну а ми зі свого боку обов’язково повідомимо вам про остаточне вирішення цього наболілого питання.

Читати також: Уряд планує доповнити Перелік посад держслужби, що прирівнюються до відповідних груп з оплати праці

Як визначаються посадові оклади держслужбовців районних державних адміністрацій у м. Києві?

Згідно зі схемою посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці, визначеною в додатку 1 до постанови № 292, посадові оклади держслужбовців визначаються з урахуванням юрисдикції державних органів:

 • уся територія України (колонка 3);
 • територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (колонка 4);
 • територія одного чи кількох районів, міст обласного значення (колонка 5).

Причому чим ширшою є юрисдикція держоргану, тим відповідно більше розмір посадового окладу держслужбовця.

Запитання полягає в такому: за якою колонкою визначати розміри посадових окладів держслужбовців РДА в м. Києві — за колонкою 4 чи колонкою 5?

Відповідь фахівців Мінсоцполітики така: посадові оклади держслужбовців РДА в м. Києві потрібно визначати за колонкою 5.

___________________________

Поділитися:

Інші статті:

коментарі 4

 1. Катерина сказав:

  Доброго дня. Підскажіть, будь-ласка, в бюджетній установі (не держслужбовці) бухгалтер, головний бухгалтер та економіст (освіта вища “спеціаліст”) по якому розряду нараховувати заробітну плату? Та чи можно давати що місяця премію 200 %, якщо фонд цього дозволяє?

  • Admin сказав:

   Тарифний розряд у вашому випадку каждого працівника залежить від кваліфікаційної категорії, яку йому присвоєно. Щодо премії. Якщо Положенням про преміювання у вас передбачено формування фонду преміювання із розрахунку 200% заробітної плати кожного працівника і для цього є кошти, то можна платити в будь якому розмірі. Але в цьому Положенні також про це повинно бути сказано. Наприклад, “Конкретний розмір премії, виплачуваної працівнику в місяць не може бути обмеженим граничною сумою”.

   • Катерина сказав:

    У нашій централізованій бухгалтерії бухгалтера та економіст розраховуються по 9 тарифному розряду, чи можно з 1 січня 2020 року в штатному розписі змінити розряд на 10 (при наявності диплома на вищу освіту бакалавра чи спеціаліста)

    • Admin сказав:

     Економісту або бухгалтеру бюджетної установи може бути встановлено 10 тарифний розряд за наявності в нього кваліфікаційної категорії “провідний спеціаліст”. Кваліфікаційні вимоги до провідного економіст або провідного бухгалтера для встановлення йому 10 тарифного розряду – це наявність у нього повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), а також обов’язкового стажу роботи за професією економіста або бухгалтера I категорії — не менше 2 років. Підвищення тарифного розряду, а відповідно і посадового окладу (тарифної ставки) після підвищення кваліфікаційної категорії проводиться з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.
     ————————–
     Якщо ви задоволені наданою нами інформацією, то не забудьте подивитись 1 – 2 рекламні ролики на нашому сайті.

Написати коментар