Лист ФСС ТВП від 04.05.2016 р. N 5.2-32-684 “Щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності особам які звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними по завершенні робочого дня”

05.07.2016

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ЛИСТ
від 04.05.2016 р. N 5.2-32-684

Щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності особам які
звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними
по завершенні робочого дня

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянувши в межах компетенції звернення, повідомляє.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону N 1105 право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом.

Згідно із ч. 1 ст. 22 Закону N 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати.

Частиною 1 ст. 31 Закону N 1105 визначено, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом.

Так згідно із п. 2.5 та 2.6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. N 455, листок непрацездатності у разі захворювання, травми, в тому числі й побутової, видається в день установлення непрацездатності, крім випадків лікування в стаціонарі. Особам, які звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними по завершенні робочого дня, листок непрацездатності може видаватись, за їх згодою, з наступного календарного дня.

Враховуючи вищевикладене, у зазначеному вами випадку (коли листок непрацездатності працівнику виданий після закінчення робочого дня), тимчасова непрацездатність у застрахованої особи розпочинається із дня видачі листка непрацездатності (установлення тимчасової непрацездатності), тобто перший день непрацездатності співпадає з відпрацьованим робітником днем.

Отже, допомога по тимчасовій непрацездатності надається з другого дня тимчасової непрацездатності застрахованої особи у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати, оскільки в перший день страхового випадку працівником відпрацьовано повний робочий день, згідно графіка його роботи, за який йому повинна бути нарахована заробітна плата.

Додатково повідомляємо, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Голова комісії        В. Сітайло

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар