Лист ФСС ТВП від 04.05.2016 р. N 5.2-32-684 “Щодо виплати допомоги на поховання мобілізованого”

05.07.2016

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ЛИСТ
від 04.05.2016 р. N 5.2-32-684

Щодо виплати допомоги на поховання мобілізованого

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянувши в межах компетенції звернення, повідомляє.

Відповідно до ст. 27 Закону України від 23.09.99 р. N 1105 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон N 1105) допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні (дружини (чоловіка); дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років; батька, матері; діда та баби за прямою лінією спорідненості).

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Зазначена допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Згідно із ч. 3 ст. 31 Закону N 1105 допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради.

У свою чергу, відповідно до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. N 52/5, реєстрація смерті провадиться в органах реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцем поховання.

Після реєстрації смерті відділ реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. У разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад видається довідка для отримання допомоги на поховання, у якій зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові померлої особи; дата смерті; номер актового запису про смерть у відповідній книзі реєстрації актів цивільного стану; дата складання актового запису про смерть; найменування органу, що здійснив реєстрацію акта цивільного стану; місце смерті.

Частиною 3 ст. 30 Закону N 1105 визначено, що рішення про призначення допомоги на поховання приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації.

Отже, допомога на поховання у разі смерті застрахованої особи призначається члену її сім’ї або іншій юридичній чи фізичній особі, яка здійснила поховання, на підставі таких документів:

1. Оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання;

2. Копії свідоцтва про смерть (завірена страхувальником на підставі наданого оригіналу);

3. Копії документів, що підтверджують здійснення витрат на поховання (платіжні документи на витрати пов’язані з похованням, договір на надання послуг та інші) для юридичної чи фізичної особи, яка здійснила поховання і не є членом її сім’ї.

Голова комісії         В. Сітайло

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар