Індексація заробітної плати в липні 2016 року.

23.06.2016

Дякуємо за перегляд реклами.

Індексація заробітної плати за липень 2016 року.

При індексації заробітної плати працівників необхідно керуватись Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» з урахуванням внесених в неї змін (далі – Порядок).

На сьогоднішній день індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з врахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку у липні 2016 року встановлено у розмірі 1450 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:

  • у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
  • якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням;
  • у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Читати також: Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників з 01.12.2015 року

Наразі хочемо нагадати заробітна плата яких категорій працівників підлягає індексації у липні 2016 року.

Враховуючи положення пункту 5 Порядку, у зв’язку з тим, що з 1 травня 2016 р. більшості категорій працівників в Україні були підвищені тарифні ставки (оклади), а це перш за все:

  • працівники державних органів влади;
  • бюджетні працівники;
  • робітники, зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року N 77,

їх заробітна плата індексації не підлягає. Право на індексацію у них настане не раніше ніж через три місяці починаючи з червня за умови, що приріст індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, встановлений  у розмірі 103%.

В липні 2016 року підвищенню у зв’язку з індексацією підлягає заробітна плата посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, оплата праці яких передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” тому, що цій категорії працівників тарифні ставки (оклади) не підвищувались з грудня 2015 року.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати працівників
за липні 2016 року

Базові місяці* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2015 році: х х
грудень 5,1 73,95
В 2016 році: х х
січень 4,1 59,45
лютий 4,5 65,25
березень 3,5 50,75
квітень
травень
червень
липень

*При проведенні індексації доходів населення такий термін як “базовий місяць” законодавчо використовувався відповідно до пункті 5 Порядку до грудня 2015 року.

Після внесених змін в Порядок постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 ” Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” (далі – Постанова № 1013) офіційне використання цього терміну було відмінено, але для зручності в роботі ми і далі будемо використовувати його з урахуванням наступного:

  • відповідно до пункту 3 Постанови № 1013 базовий місяць в таблиці – це грудень 2015 року, а в подальшому, відповідно до пункту 5 Поряду – це місяць, в якому на законодавчому рівні було здійснено останнє підвищення тарифних ставок (окладів) працівників, у тому числі і за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати;
  • з урахуванням останніх змін, внесених в Порядок, тепер базовий місяць для кожного окремо взятого працівника не визначається індивідуально і, зокрема, не залежить від дати прийняття його на роботу, а встановлюється єдиним для всієї категорії працівників, об’єднаних спільним законодавчим актом останнього підвищення їх тарифних ставок (окладів).

Поділитися:

Написати коментар