Порядок та правила індексації заробітної плати (оплати праці) працівників з 01.12.2015 року

17.06.2016

Порядок та правила індексації заробітної плати
(оплати праці) працівників з 01.12.2015 року.

Порядок та правила проведення індексації заробітної плати (оплати праці) працівників встановлені Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII “Про індексацію грошових доходів населення” у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV (далі Закон) і постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення” (далі Порядок).

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013 ” Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” (далі – Постанова № 1013) були внесені значні зміни в Порядок у зв’язку з чим з 1 грудня 2015 року вступили в дію нові правила індексації заробітної плати.

Крім того, Законом України від 24.12.2015 р. № 911-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” було підвищено поріг індексації грошових доходів населення з 101% до 103%.

Заробітна плата визначена Законом як одна з основних складових доходів населення, що підлягає підвищенню у зв’язку з індексацією грошових доходів населення.

Порядок та правила проведення індексації заробітної плати працівників є обов’язковими до виконання для всіх підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також для фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників.

Перед безпосереднім проведенням індексації заробітної плати працівників передують дії з обчислення індексу споживчих цін, а також величини приросту індексу споживчих цін.

Порядок обчислення індексу споживчих цін, а також величини приросту
індексу споживчих цін для індексації заробітної плати працівників.

Індекс споживчих цін — це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.

Він є найважливішим показником, який характеризує інфляційні процеси в економіці країни і використовується для вирішення багатьох питань державної політики, в тому числі і для індексації заробітної плати працівників.

Індекс споживчих цін обчислюється Державною службою статистики України щомісяця по відношенню до попереднього місяця і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується на його офіційному сайті і в офіційних періодичних виданнях України.

Крім того, на основі щомісячних даних Держстату, індекс споживчих цін обчислюється бухгалтерськими службами підприємств, установ та організацій для визначення порогу індексації і величини приросту індексу споживчих цін.

На практиці більшість бухгалтерських служб самостійно не обчислюють  індекс споживчих цін тому, що це дуже трудомістка процедура, а в своїй роботі вони використовують дані спеціальних калькуляторів і таблиць розрахунку сум індексації заробітної плати.

В системі державного управління, а також місцевого самоврядування обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати працівників проводилось безперервно наростаючим підсумком починаючи з березня 2003 р. (з місяця оприлюднення Закону) і до грудня 2015 року.

У грудні 2015 рок Кабінет Міністрів України, з метою припинення в подальшому виплат сум індексації заробітної плати в розмірах, що склалися станом на грудень 2015 року і відновлення індексації доходів з 1 січня 2016 року, але за умови – після перевищення індексу споживчих цін над порогом індексації у розмірі 103 %, видав Постанову № 1013, зобов’язавши всіх роботодавців здійснити в грудні місяці упорядкування структури заробітної плати своїх працівників шляхом підвищення всіх складових заробітної плати для того, щоб сума цього підвищення перевищила суму індексації, яка склалась у цьому місяці.

Читати також: Лист МСПУ від 21.03.2016 р. N 138/10/136-16 “Щодо індексації заробітної плати”

Таким чином з 1 січня 2016 року обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати працівників було запроваджене знову, але за дещо зміненими правилами.

До грудня 2015 року при обчисленні індексу споживчих цін для індексації заробітної плати працівників відповідно до пункті 5 Порядку використовувався такий термін як “базовий місяць”. Базовий місяць визначався для кожного працівника окремо.

Після внесення останніх змін в Порядок, в тому числі і в його пункт 5, офіційне використання цього терміну було відмінено, а за новим змістом пункту 5 Порядку під цим терміном став використовуватись термін – “місяць підвищення тарифних ставок (окладів)”.

Підвищення тарифних ставок (окладів) – не в сенсі підвищення тарифної ставки (окладу) працівнику індивідуально у зв’язку з: переназначенням його на більш високу за оплатою посаду; підвищенням його кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, педагогічного навантаження тощо, а в сенсі підвищення, що здійснюється відповідно до законодавства.

Тепер за новими правилами місяць підвищення тарифних ставок (окладів) для кожного окремо взятого працівника не визначається індивідуально і, зокрема, для новоприйнятого працівника не залежить від дати прийняття його на роботу (пункт 10² Порядку), а встановлюється єдиним для всієї категорії працівників, об’єднаних єдиним спільним законодавчим актом останнього підвищення їх тарифних ставок (окладів).

Надалі, відповідно до абзацу другого пункту 5 та пункту 10² Положення, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації заробітної плати передбачено здійснювати з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифних ставок (окладів) за посадами, які займають працівники.

Приклад обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати наведено у додатку 1 до Порядку.

Маючи на сьогоднішній день статистичні дані щодо індексів споживчих цін за січень – травень 2016 року та керуючись Положенням і Постановою № 1013 на прикладі роз’яснимо порядок розрахунку індексів споживчих цін для визначення порогу індексації і величину приросту індексу споживчих цін, необхідних для проведення індексації заробітної плати працівників, у яких за базовий місяць слід вважати грудень 2015 року:

місяці 2016 р. Індекс споживчих цін, відсотків Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, відсотків
до попереднього місяця (за даними Держкомстату) для визначення порогу індексації
січень 100,9 100,9
лютий  99,6 100,5
березень  101,0 101,5
квітень  103,5 105,1
травень 100,1 100,1
червень 5,1
липень 5,1

Обчислення індексу споживчих цін для визначення порогу індексації і величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати працівників провадиться щомісяця наростаючим підсумком шляхом множення місячних індексів споживчих цін.

Обчислення індексу споживчих цін таким чином проводиться до тих пір, поки він не перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Поріг індексації — це величина індексу споживчих цін, перевищення якої надає підстави для індексації заробітної плати працівника.

Після перевищення такого порогу індексації, з метою проведення подальшої індексації заробітної плати працівників, обчислення індексу споживчих цін починається знову, з місяця наступного за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив цей поріг індексації.

При цьому величина приросту індексу споживчих цін для проведення кінцевої індексації, розрахована між цими проміжками, обчислюється як добуток сум проміжних індексів споживчих цін перевищення порогу індексації помножений на коефіцієнт 100.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації заробітної плати здійснюється таким чином до місяця підвищення тарифних ставок (окладів) працівників.

Індекс споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів), приймається за 1 або 100 відсотків.

Розрахунок індексу споживчих цін:

 • за січень 1,009 х 100 = 100,9%
 • за лютий 1,009 х 0,996 х 100 = 100,5%
 • за березень 1,009 х 0,996 х1,010 х 100 =101,5%
 • за квітень 1,009 х 0,996 х1,010 х 1,035 х 100 =105,1%
 • за травень 1,001 х 100 = 100,1%

У квітні 2016 року індекс споживчих цін перевищив установлений поріг індексації – 103% і склав 105,1%, а це значить, що з травня місяця обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком для визначення наступного перевищення порогу індексації для проведення подальшої індексації заробітної плати необхідно почати знову.

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати у червні – липні 2016 року становитиме 5,1 відсотка (105,1 – 100).

Порядок індексації заробітної плати

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Як об’єкт індексації заробітна плата включає :

 • оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами);
 • доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством;
 • інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер;

До об’єктів індексації не відносяться виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати, зокрема у випадках:

 • надання працівникам щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;
 • надання працівникам творчої відпустки;
 • виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час;
 • переведення працівників на іншу легшу нижче оплачувану роботу за станом здоров’я;
 • переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;
 • надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;
 • виплати вихідної допомоги;
 • службових відряджень;
 • вимушеного прогулу;
 • направлення працівників на обстеження до медичних закладів;
 • звільнення працівників-донорів від роботи;
 • залучення працівників до виконання військових обов’язків;
 • тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на іншу нижче оплачувану роботу;
 • виплати всіх видів матеріальної допомоги, які проводяться із фонду заробітної плати;
 • оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;
 • виплати допомога по тимчасовій непрацездатності.

До об’єктів індексації також не відносяться:

 • допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на поховання;
 • одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, компенсації, винагорода за підсумками роботи за рік тощо.

Відповідно до пункту 1¹ Порядку визначено, що підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

У нашому прикладі місяцем, в якому офіційно був опублікований індекс споживчих цін за квітень 2016 р. є травень 2016 р., а це означає, що підвищення заробітної плати працівникові у зв’язку з її індексацією повинно здійснитись у червні 2016 року.

Відповідно до положень Порядку індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на рік.

З 1 травня 2016 р. такий прожитковий мінімум було затверджено у розмірі 1450 грн.

Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

У нашому прикладі визначимо максимальну суму індексації заробітної плати за червень і липень 2016 року:

1450 х 5,1 : 100 = 73,95 грн.

При цьому слід пам’ятати, що:

 • у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
 • якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням, оскільки виплати за цей період розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, яка враховує суми індексації;
 • у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Читати також: Приклади обчислення суми індексації заробітної плати за неповний робочий час

Відповідно до пункту 5 Порядку у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) індексація заробітної плати проводиться з урахуванням величини перевищення суми індексації доходу над розміром підвищення заробітної плати працівника.

Так, сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

У разі якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації у цьому місяці розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

В подальшому, до чергового підвищення тарифних ставок (окладів), до визначеної таким чином суми індексації (назвемо її – фіксованою) буде додаватись сума індексації, яка складеться внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порога індексації (назвемо її – поточною).

У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.

У разі підвищення тарифної ставки (окладу) працівника індивідуально у зв’язку з переназначенням його на більш високу за оплатою посаду, підвищенням кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, педагогічного навантаження тощо сума індексації теж не зменшується на розмір підвищення заробітної плати.

Приклади проведення індексації грошових доходів громадян у разі їх підвищення наведено у додатку 4 до Порядку.

Індексація оплати праці в першу чергу проводиться за основним місцем роботи працівника.

Доходи від роботи за сумісництвом та на умовах погодинної оплати не за основним місцем роботи індексуються в розмірі, що з урахуванням заробітної плати за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Аналогічно індексуються доходи громадян, що працюють за договорами цивільно-правового характеру.

Особам, які працюють за сумісництвом, на умовах погодинної оплати, а також на умовах договору цивільно-правового характеру не за основним місцем роботи, на їх вимогу видається довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу.

У разі коли особа працює та отримує інший грошовий дохід, в першу чергу індексується оплата праці.

Це правило не діє по відношенню до стипендіатів із числа учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання або з відривом від виробництва і одночасно працюють. На їх вимогу професійно-технічні та вищі навчальні заклади видають довідку про розмір і строк призначення стипендії, на підставі якої проводиться індексація заробітної плати за місцем роботи таких стипендіатів у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії.

Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії проводиться після індексації суми оплати праці на підставі виданої підприємством, установою або організацією, де працює пенсіонер довідки, в якій зазначається розмір його заробітної плати, проіндексована її сума і сума індексації.

Підприємства, установи та організації у двотижневий строк після проведення індексації заробітної плати зобов’язані подавати органам, які призначають і виплачують пенсію, інформацію про розмір заробітної плати працюючого пенсіонера, проіндексовану її суму та суму індексації.

У разі звільнення пенсіонера з роботи власник підприємства, установи або організації подає відповідну довідку органу, який призначає і виплачує пенсію, для подальшого проведення індексації пенсії згідно з Порядком.

У разі працевлаштування пенсіонера на строк, що не перевищує місяця, або за період виконання ним робіт, пов’язаних з організацією та проведенням виборів та всеукраїнського референдуму, індексація пенсії проводиться як непрацюючому пенсіонерові, без урахування оплати праці. У цих випадках довідки не надаються.

Виплата сум індексації заробітної плати (оплати праці) працівників органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Витрати, пов’язані з індексацією заробітної плати, відображаються у складі цієї заробітної плати.

Проведення індексації заробітної плати працівників здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, затверджених на відповідний рік.

Написати коментар