Порядок обчислення стажу роботи працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, для виплати надбавки за вислугу років з 01.05.2016 р.

14.06.2016

Порядок обчислення стажу роботи працівників державних органів, які виконують функції
з обслуговування, для виплати надбавки за стаж роботи в державних органах та
встановлення надбавки за вислугу років з 01.05.2016 р.

Порядок обчислення стажу роботи

Порядок обчислення стажу роботи працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, передбачений Законом України від 10.12. 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу” (далі — Закон), Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 229 (далі – Порядок) та постановою Кабміну від 6 квітня 2016 р. № 268 “Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році” (далі – Постанова № 268).

Вище зазначеними нормативними документами передбачений ідентичний порядок обчислення стажу роботи працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, порядку обчислення стажу державної служби.

Так, відповідно до частини другої статті 4 Постанови № 268 до стажу роботи для встановлення надбавки за вислугу років працівникам державних органів, які виконують функції з обслуговування, включається раніше набутий стаж державної служби, тобто до 01.05.2016 р., та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону.

Стаття 46 Закону передбачає порядок обчислення саме стажу державної служби.

Відповідно до пункту 2 статті 46 Закону до стажу державної служби зараховуються:

1) час перебування на посаді державної служби відповідно до цього Закону;

2) час перебування на посаді народного депутата України;

3) час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;

4) час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”;

5) час перебування на посадах суддів;

6) час перебування на посадах прокурорів;

7) час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;

8) час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом;

9) період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;

10) час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду – у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

11) час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах.

Відповідно до пункту 3 статті 46 Закону Порядок обчислення стажу державної служби затверджується Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні такий Порядок затверджений постановою Кабміна від 25 березня 2016 р. № 229.

Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби здійснює служба управління персоналом державного органу.

Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка, копія послужного списку, військовий квиток та інші документи, які відповідно до законодавства можуть слугувати підтвердженням наявності стажу служби у працівника.

Статтею 4 Порядку визначено, що стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті 46 Закону.

Стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках.

Статтею 6 Порядку, як і частиною другою статті 4 Постанови № 268 визначено, що стаж державної служби за попередній періоди роботи (служби), тобто до набрання чинності Законом, підлягає обчисленню відповідно до пункту 8 розділу XI Прикінцевих та перехідних положень Закону , тобто у порядку та на умовах, встановлених законодавством на той час.

Читати також: Порядок обчислення стажу державної служби та виплати надбавки за вислугу років з 1 травня 2016 року

Надбавка за вислугу років, порядок встановлення та виплати

Наявність у працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, певного стажу державної служби, дає право на встановлення і виплату їм надбавки за стаж роботи в державних органах.

Відповідно до частини першої статті 4 Постанови № 268 виплата працівникам надбавки у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в державних органах передбачена у таких розмірах:

  • понад 3 роки — 10;
  • понад 5 років — 15;
  • понад 10 років — 20;
  • понад 15 років — 25;
  • понад 20 років — 30;
  • понад 25 років — 40.

Надбавки за стаж роботи в державних органах є щомісячною виплатою.

Особам, прийнятим на роботу, у разі наявності у них необхідного стажу роботи в державних органах для виплати їм надбавки за вислугу років, надбавка виплачується з дня призначення на посаду, одночасно з виникненням у них права на виплати посадового окладу.

У зв’язку з ти, що за новими правилами стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках, працівникам державних органів, у яких протягом календарного місяця виникло право на початок виплати надбавки або на її підвищення, надбавка за вислугу років виплачується або її розмір змінюється з дня виникнення у них такого права.

За період перебування працівника у відпустці, на лікарняному тощо надбавка за вислугу років не виплачується.

Надбавка за вислугу років є одною із складових фонду оплати праці працівника державного органу і формується за рахунок коштів державного бюджету.

Скорочення бюджетних асигнувань, у тому числі і на виплату заробітної плати, не може бути підставою для зменшення розміру надбавки або її скасування.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар