Щодо обчислення середньої заробітної плати державних службовців у зв’язку зі зміною структури їх заробітної плати з 01.05.2016 р.

07.06.2016

Особливості обчислення середньої заробітної плати
для оплати часу щорічних відпусток держслужбовців
у зв’язку зі зміною структури їх заробітної плати

Поняття терміну “зміна структури заробітної плати” розкрите у листі Мінпраці та соціальної політики України від 07.09.2009 р. № 538/13/84-09 “Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічних відпусток посадовим особам місцевого самоврядування”.

Листом визначено, що згідно з чинним законодавством заробітна плата складається з основної та додаткової заробітної плати і інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Усі ці складові заробітної плати мають певну питому вагу в загальній сумі заробітної плати. Якщо відбувається зміна (збільшення, зменшення) питомої ваги цих складових заробітної плати, то відбувається зміна структури заробітної плати.

Пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати,затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.1995 р. № 100 (далi – Порядок) визначено, що у разi змiни структури заробiтної плати з одночасним пiдвищенням посадових окладiв працiвникiв органiв державної влади вiдповiдно до актiв законодавства перiод до змiни структури заробiтної плати виключається з розрахункового перiоду.

У зв’язку з набранням чинності з 1 травня 2016 року ряду постанов Кабінету Міністрів України, які призвели до значних змін в структурі заробітної плати державних службовців, розрахунковим періодом для проведення нарахувань, які обчислюються із середньої заробітної плати для них буде період, починаючи з травня цього року.

__________________________

Читати також:  Реформа держслужби: розраховуємо середній заробіток працівникам держорганів

“Отже, висновок: Спеціальні норми Порядку № 100 поширюються тільки на держслужбовців, оплата праці яких здійснюється згідно зпостановою № 292”.

__________________________

Крім того, Порядком визначено, що у разі, коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади відбулася у період, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, встановленими після підвищення посадових окладів.

Це означає, що всі виплати, які були проведені із розрахунку середньої заробітної плати до 1 травня 2016 року за період, який припадає на травень і червень, підлягають перерахунку з урахуванням розміру нових окладів заробітної плати.

Тобто, необхідно здійснити перерахунок відпускних, нарахованих у квітні 2016 року, за період з 01.05.2016 р. за умови, що такий перерахунок не призведе до зменшення нарахованої суми відпускних.

Читати також: Постанова КМУ від 09.12.2015 р. № 1013: чи є особливості обчислення середньої зарплати?

Приклади розрахунку середньої заробітної плати наведені в спільному листі Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства фінансів України від 04.04.2006 р. №2300/0/14-06/13-15 та № 31-18040-02-5/6826.

Умовний приклад 1: Як необхідно провести обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані дні відпустки головному спеціалісту управління районної держадміністрації , якщо вона нараховується у травні 2016 року за 2014 – 2015 роки?

У травні 2016 р. головному спеціалісту за посадою передбачено посадовий оклад – 2585 грн., надбавка за ранг складає 500 грн., надбавка за вислугу років (30%) – 775,5 грн., надбавка за високі досягнення у праці (20%) – 517,0 грн., положенням про преміювання передбачена виплата щомісячної премії у розмірі 30% посадового окладу – 775,5 грн.

Враховуючи норми пункту 2 Порядку, що при зміні структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду, обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані (24) дні відпустки має провадитись виходячи з виплат, які передбачені за посадою працівника згідно з новими умовами оплати праці.

Розрахункова заробітна плата працівника за травень 2016 р. складе 5153,0 грн.

(2585,0 грн. + 500,0 грн. + 775,5 грн. + 517,0 грн. + 775,5 грн.).

Далі за нормами пункту 7 Порядку визначається середньоденна заробітна плата, виходячи з якої буде нарахована компенсація за невикористані дні щорічної відпустки:

– 5153,0 грн. х 12 міс. : 356 к. дн. = 173,70 грн. – середньоденна заробітна плата з урахуванням того, що 2016 рік – високосний рік (366 к.д.), а святковий день Пасхи не попав в розрахунковий період з травня 2015 року по квітень 2016 року. Великдень припав у 2015 році на 12 квітня, а у 2016 році — на 1 травня. На такий розрахунковий період припадають такі святкові дні: 1, 2, 9 та 31 травня, 28 червня, 24 серпня, 14 жовтня 2015 року, 1 та 7 січня, 8 березня 2016 року (10 к. дн.).

– 173,70 грн. х 24 к. дн. = 4168,80 грн. – нарахована сума компенсації за невикористані дні відпустки.

Умовний приклад 2: Як необхідно провести обчислення середньої заробітної плати для виплати допомоги на оздоровлення головному спеціалісту управління районної держадміністрації, якщо вона нараховується у травні 2016 року?

У травні 2016 р. головному спеціалісту за посадою передбачено посадовий оклад – 2585 грн., надбавка за ранг складає 500 грн., надбавка за вислугу років (30%) – 775,5 грн., надбавка за високі досягнення у праці (20%) – 517,0 грн., положенням про преміювання передбачена виплата щомісячної премії у розмірі 30% посадового окладу – 775,5 грн.

Знову ж таки, враховуючи норми пункту 2 Порядку, обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що встановлені після підвищення посадових окладів.

Отже, сума нарахованої допомоги на оздоровлення становитиме:

2585,0 грн. + 500,0 грн. + 775,5 грн. + 517,0 грн. + 775,5 грн. = 5153,0 грн.

Умовний приклад 3: Державний службовець йде у щорічну відпустку на 30 календарних днів з 1 жовтня 2016 р. Заробітна плата працівника за розрахунковий період з травня по вересень 2016 р. – 30000 грн. Як розраховуються відпускні?

Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

153 к. дн. – 6 св. нероб. дн. = 147 к. дн.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

30000 грн. : 147 к. дн. = 204,08 грн.

Сума відпускних становитиме: 204,08 грн. х 30 к. дн. = 6122,4 грн.

__________________

Інші статті:

Написати коментар