Порядок обчислення стажу державної служби та виплати надбавки за вислугу років з 1 травня 2016 року

27.05.2016

Дякуємо за перегляд реклами.

Порядок обчислення стажу державної служби
та виплати надбавки за вислугу років з 01.05.2016 р.

Порядок обчислення стажу державної служби

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VIII “Про державну службу” (далі – Закон) порядок обчислення стажу державної служби затверджується Кабінетом Міністрів України.

Наразі “Порядок обчислення стажу державної служби” затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 229 “Про затвердження стажу державної служби” (далі – Порядок)

Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби здійснюється службою управління персоналом державного органу.

Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка, копія послужного списку, військовий квиток та інші документи, які відповідно до законодавства можуть слугувати підтвердженням наявності стажу служби у державного службовця.

Статтею 4 Порядку визначено, що стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті 46 Закону.

До стажу державної служби зараховується:

 • час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону;
 • час перебування на посаді народного депутата України;
 • час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;
 • час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України від 7.06.2001 р. N 2493-III “Про службу в органах місцевого самоврядування”;
 • час перебування на посадах суддів;
 • час перебування на посадах прокурорів;
 • час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;
 • час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом;
 • період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;
 • час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;
 • час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах.

Стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках.

Постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 229  затверджений “Перелік постанов Кабінету Міністрів України”, які регулювали порядок обчислення стажу державної служб до введення в дію Закону, як таких, що втратили чинність. Це не значить, що ними не слід користуватись в подальшому. Відповідно до статті 6 Порядку стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом (до 01.05.2016 р.) обчислюється відповідно до пункту 8 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” , тобто у порядку та на умовах, встановлених законодавством на той час.

Зокрема стаж державної служби до 01.05.2016 р. обчислювався відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою КМУ від 03.05.1994 р. № 283, та додатка до нього.

Окрім того, періоди роботи (служби), які зараховувалися до стажу державної служби, були передбачені низкою законодавчих актів, серед яких закони України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про військовий обов’язок і військову службу», й інших нормативно-правових актів, зокрема Методикою щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, затвердженою спільним наказом Головдержслужби та Мінпраці від 12.10.2007 р. № 270/551, і постановою Правління ПФУ від 12.10.007 р. № 18-10.

Надбавка за вислугу років, порядок встановлення та виплати

Умови і порядок встановлення та виплати надбавки за вислугу років державним службовцям передбачені статтями 50 і 52 Закону.

Надбавка встановлюється у відсотках до посадового окладу державного службовця без урахування інших надбавок і доплат.

Як ми пам’ятаємо, раніше, до 01.05.2016 р., надбавка встановлювалась у відсотках до посадового окладу державного службовця з урахуванням надбавки за ранг.

Розмір надбавки за вислугу років на державній службі встановлено на рівні 3 відсотків посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу, тобто:

При стажі служби Розмір надбавки в % до посадового окладу
Понад 1 до 2 років 3
Понад 2 до 3 років 6
Понад 3 до 4 років 9
Понад 4 до 5 років 12
Понад 5 до 6 років 15
Понад 6 до 7 років 18
Понад 7до 8 років 21
Понад 8 до 9 років 24
Понад 9 до 10 років 27
Понад 10 до 11 років 30
Понад 11 до 12 років 33
Понад 12 до 13 років 36
Понад 13 до 14 років 39
Понад 14 до 15 років 42
Понад 15 до 16 років 45
Понад 16 до 17 років 48
Понад 17 років 50

Надбавка за вислугу років є щомісячною виплатою.

Особам, прийнятим на державну службу, у разі наявності у них необхідного для одержання надбавки стажу служби, надбавка за вислугу років виплачується з дня призначена на посаду державної служби, одночасно з виникненням у них права на виплати посадового окладу.

Державним службовцям, у яких протягом календарного місяця виникло право на початок виплати надбавки або на її підвищення, надбавка за вислугу років виплачується або її розмір змінюється з дня виникнення у них такого права.

За період перебування державних службовців у відпустці, на лікарняному тощо надбавка за вислугу років не виплачується.

Надбавка за вислугу років є одною із складових фонду оплати праці державного службовця і формується за рахунок коштів державного бюджету.

Скорочення бюджетних асигнувань, у тому числі і на виплату заробітної плати, не може бути підставою для зменшення розміру надбавки або її скасування.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар