Порядок виплати надбавки за ранг державним службовцям.

26.05.2016

Дякуємо за перегляд реклами.

Порядок виплати надбавки за ранг державним службовцям

Ранги державним службовцям присвоюються відповідно до статті 39 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» (далі – Закон) та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.

Читати також: Порядок присвоєння рангів державним службовцям.

Законом встановлено дев’ять рангів державних службовців, від нижчого – 9 рангу до вищого – 1 рангу.

Ранги державним службовцям присвоюються залежно від категорій займаних ними посад державної служби.

Відповідно до Закону всі посади державної служби поділяються на три категорії (А, Б, В,).

Державним службовцям, які займають посади державної служби категорії “А”, можуть бути присвоєні – 3, 2 або 1 ранг, категорії “Б” – 6, 5, 4 або 3 ранг і категорії “В” – 9, 8, 7 або 6 ранг.

Наявність у державного службовця присвоєного рангу дає право на встановлення і виплату йому надбавки за ранг до посадового окладу.

Відповідно зо Закону розмір надбавки за ранг державного службовця визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби.

Наразі розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців передбачений додатком 2 до постанови КМУ від 6 квітня 2016 р. № 292 “Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році”, а з 1 січня 2017 року додатком до постанови КМУ від 18 січня 2017 р. № 15.

Ранг державного службовця Розмір надбавки, гривень
1 1000
2 900
3 800
4 700
5 600
6 500
7 400
8 300
9 200

Надбавка до посадового окладу за ранг державним службовцям встановлюється з дня його присвоєння, а виплачується одночасно з початком виплати посадового окладу.

За період перебування держслужбовця у відпустці, на лікарняному тощо надбавка за ранг не виплачується.

Державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

Особі, яка призначена на посаду державної служби з випробуванням і має ранг, присвоєний за попереднім місцем роботи, надбавка у період випробування виплачується відповідно до такого рангу.

Особі, яка призначена на посаду державної служби з випробуванням і якій був присвоєний ранг відповідно до Закону України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII “Про державну службу”, надбавка за ранг у період випробування виплачується відповідно до найнижчого рангу у межах категорії посад, до якої належить посада державної служби. У разі належності посади до категорії посад, в межах якої передбачено присвоєння рангу нижчого, ніж присвоєний державному службовцю згідно із зазначеним Законом, надбавка за ранг виплачується відповідно до раніше присвоєного рангу.

Надбавка за ранг є одною із складових фонду оплати праці державного службовця і формується за рахунок коштів державного бюджету.

Скорочення бюджетних асигнувань, у тому числі і на виплату заробітної плати, не може бути підставою для зменшення розміру надбавки або її скасування.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар