Структура заробітної плати службовців органів місцевого самоврядування

22.05.2016

Дякуємо за перегляд реклами.

Структура заробітної плати службовців органів місцевого самоврядування.

Хоч вирішення питання перегляду умов оплата праці, а також підвищення розмірів заробітної плати посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування наразі є дуже актуальним, але від реальності нам поки що нікуди не дітись.

А реальність така – на сьогоднішній день умови оплата праці працівників органів місцевого самоврядування, у тому числі службовців цих органів, не змінилися, а останнє підвищення їх посадових окладів відбулося в грудні 2015 року.

Сьогодні умови оплата праці працівників органів місцевого самоврядування, у тому числі службовців, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 ” Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”(далі – Постанова № 268).

До складу заробітної плати службовців органів місцевого самоврядування входять:

1. Місячні посадові оклади

Місячні посадові оклади службовців органів місцевого самоврядування встановлюються відповідно до затвердженої Постановою № 268 схеми посадових окладів.

Схему посадових окладів службовців органів місцевого самоврядування (додаток 55 до Постанови № 268) на сайті “Законодавство України” востаннє опубліковано в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 700.

Після 12.05.2007 р. розміри посадових окладів працівників переглядались ще декілька разів:

– з 1 лютого 2008 року постановою КМУ від 06.02.2008 р. № 34 “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Посадові оклади були підвищені на 45 відсотків;

– з 1 грудня 2015 р. постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 ”Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів”. Посадові оклади були підвищені на 25 відсоткі.

При застосуванні постанови КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 був передбачений особливий порядок підвищення посадових окладів з 1 грудня 2015 р.

Міністерство соціальної політики цей особливий порядок підвищення посадових окладів роз’яснило в своєму листі від 16.12.2015 р. № 19113/0/14-15/13.

Мінсоцполітики наголосило, що підвищенню з 01.12.2015 р. на 25 відсотків підлягають посадові оклади, які були встановлені в штатних розписах в розмірах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 482 “Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету” (далі – Постанова № 482), тобто – посадові оклади, які були встановлені в попередніх штатних розписах в розмірах мінімальної заробітної плати.

Кабінет Міністрів, внісши доповнення в постанову № 1013 постановою від 11.02.2016 р. № 77 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 і від 9 грудня 2015 р. № 1013», підтвердив правомочність листа Мінсоцполітики від 16.12.2015 р. № 19113/0/14-15/13.

З 1 вересня 2015 року законом України “ Про Державний бюджет України на 2015 рік ” розмір мінімальної заробітної плати було встановлено в сумі 1378 грн.

Отже, працівникам органів місцевого самоврядування, у тому числі службовцям цих органів, у яких посадові оклади за схемами посадових окладів на 01.09.2015 р. виявилися менші за 1378 грн., місячні посадові оклади, враховуючи положення, викладені у постанові № 482, в штатних розписах слід було встановити на рівні, не нижчому за 1378 грн., а з 1 грудня 2015 року, відповідно до постанови КМУ від 09.12.2015 р. № 1013, – в розмірі 1723 грн. (1378 х 25%).

На сьогодні Схема посадових окладів службовців органів місцевого самоврядування (додатки 55 до Постанови № 268) з урахуванням всіх змін набула такого вигляду:

Посадові оклади
службовців апарату (секретаріату) органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
Апарат Верховної Ради України, Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України Генеральна прокуратура України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, апеляційні суди, Рахункова палата, апарат Вищої ради юстиції, секретаріат Уповноваженого з прав людини, апарат Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, їх територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Верховна Рада, Рада міністрів і Рахункова палата і виборча комісія Автономної Республіки Крим, міністерства, республіканські комітети та інші республіканські органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, їх виконавчі органи, органи прокуратури в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, місцеві суди, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, управління, інші структурні підрозділи Районні, районні в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, їх управління та інші структурні підрозділи, міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні, районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, інші органи прокуратури, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, у містах (крім мм. Києва та Севастополя), районах
Відповідальний черговий 1723 1723 1723 1723
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки; фахівець з інтерв’ювання 1723 1723 1723 1723
Секретар приймальні судів 1723 1723 1723
Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювальнорозмножувального бюро 1723 1723 1723 1723
Завідувач: експедиції, господарства, складу, орденської комори; касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 1723 1723 1723 1723
Завідувач військовооблікового бюро 1723
Секретар керівника 1723 1723 1723 1723
Комендант, диспетчер 1723 1723 1723 1723
Стенографістка I категорії, оператор комп’ютерного набору, оператор копіювальних та розмножувальних машин 1723 1723 1723 1723
Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи 1723 1723 1723 1723
Друкарка II категорії, секретар-друкарка 1723 1723 1723 1723
Діловод, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор 1723 1723 1723 1723

Читати також: І знову про 1013 постанову Кабміну – Коментар фахівця Мінсоцполітики.

2. Надбавка за вислугу років

Умови і порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років службовцям органів місцевого самоврядування визначені “Положенням про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів” (далі Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.93 р. N 1049 «Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів».

Відповідно до Положення надбавка за вислугу років обчислюється у відсотках до посадового окладу службовця без урахування інших надбавок і доплат.

Розмір надбавки за вислугу років залежить від стажу роботи службовця:

Надбавка за вислугу років виплачується в наступних розмірах:

Стаж роботи Розмір щомісячної надбавки (%)
понад 3 роки 10
понад 5 років 15
понад 10 років 20
понад 15 років 25
понад 20 років 30
понад 25 років 40

Читати також: Виплата надбавки за вислугу років службовцям органів місцевого самоврядування.

З. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи

Службовцям надбавка встановлюється у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.

На відміну від сільських, селищних голів, їх заступників та інших керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів, для службовців цих органів постановою КМУ від 27.05.2009 р. 504 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268” ця надбавка скасована не була.

4. Премії за особистий вклад в загальні результати роботи установи

Преміювання службовців органів місцевого самоврядування передбачено Постановою № 268 згідно якої преміювання здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу.

5. Підвищення заробітної плати у зв’язку з її ндексацією

Індексація заробітної плати службовців органів місцевого самоврядування проводиться на загальних підставах відповідно до закону України від 03.07.1991 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»(далі – Порядок № 1078).

Постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 ”Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” в Порядок № 1078 були внесені значні зміни з метою припинення індексації доходів населення за попередні періоди і відновлення її з 1 січня 2016 р. відповідно до відновлених положень Порядку № 1078.

У зв’язку з тим, що посадові оклади службовців органів місцевого самоврядування з грудня 2015 року не підвищувались, враховуючи зростання індексу споживчих цін за січень – квітень 2016 року, право на індексацію заробітної плати у службовців наступає з червня 2016 року.

Читати також: Індексація заробітної плати за червень 2016 року.

6. Одноразові виплати

Постановою № 268 передбачено щороку надавати працівникам органів місцевого самоврядування, у тому числі службовцям, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Приклад нарахування заробітної плати

Завдання: Нарахувати заробітну плату за червень 2016 року оператору комп’ютерного набору селищної ради за наявності наступних даних:

– стаж служби для виплати надбавки за вислугу років становить понад 10 років;

– встановлена щомісячна виплата надбавки за високі досягнення у праці у розмірі 30 відсотків;

– розмір премії визначений у розмірі 50 відсотків посадового окладу;

– відповідно до умов Порядку № 1078 передбачена індексація заробітної плати (величина приросту індексу споживчих цін – 5,1%).

Рішення :

Нараховано: Сума,грн. Розрахунок
– посадовий оклад 1723,00
– надбавка за вислугу років, 20% 344,60 1723 х 20 : 100
– Надбавка за високі досягнення у праці, 30% 620,28 (1723 + 344,60) х 30 : 100
– премія 50% 861,50 1723 х 50 : 100
– індексація 73,95 1450 х 5,1: 100
Нараховано разом: 3623,33 1723 + 344,60 +620,28 +861,50 +73,95
Утримано:
– податок на доходи фізичних осіб – 18% 652,20 3623,33 х 18 : 100
– військовий збір – 1,5% 54,35 3623,33 х 1,5 : 100
Утримано разом: 706,55 652,20 + 54,35
До видачі на руки: 2916,78 3623,33 – 706,55

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар