Індексація заробітної плати у червні 2016 року.

15.05.2016

Дякуємо за перегляд реклами.

Індексація заробітної плати за червень 2016 року.

Порядок індексації заробітної плати працівників визначений та затверджений Законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» з урахуванням внесених в неї змін (далі – Порядок).

В грудні 2015 р. постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 ”Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” (далі – Постанова № 1013) в Порядок були внесені значні зміни.

На сьогоднішній день індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України.

Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

Відповідно до пункту 5 Порядку у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) індексація заробітної плати проводиться з урахуванням величини перевищення суми індексації доходу над розміром підвищення заробітної плати працівника.

Так, сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

У разі якщо розмір підвищення заробітної плати не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення заробітної плати і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення заробітної плати.

В подальшому, до чергового підвищення тарифних ставок (окладів), до визначеної таким чином суми індексації (назвемо її – фіксованою) буде додаватись сума індексації, яка складеться внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порога індексації (назвемо її – поточною).

У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.

В таблиці, яка наведена нижче, показники сум індексації заробітної плати надані з врахуванням величини прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку у червні 2016 року встановлено у розмірі 1450 грн., і з врахуванням повної норми відпрацьованого робочого часу в місяці.

При цьому слід пам’ятати, що:

  • у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
  • якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням;
  • у разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

Відповідно до пункту 3 Постанови № 1013 у грудні 2015 року всім роботодавцям необхідно було здійснити упорядкування структури заробітної плати своїх працівників шляхом підвищення всіх складових заробітної плати для того, щоб сума цього підвищення перевищила суму індексації, яка склалась у цьому місяці.

Це було зроблено Кабміном відповідно до законодавчих нормативних актів з метою припинити в подальшому виплату фіксованих і поточних сум індексації заробітної плати, що склалися станом на грудень 2015 року і відновити індексацію заробітної плати з 1 січня 2016 року уже за оновленими правилами.

Читати також: Лист МСПУ від 21.03.2016 р. N 138/10/136-16 “Щодо індексації заробітної плати”.

Після 1 січня 2016 року склалося так, що за оновленими правилами перевищення індексу споживчих цін порогу індексації, який встановлено у розмірі 103 %, відбулось у квітні 2016 року.

Відповідно до пункту 1.1 Порядку визначено, що підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Місяцем, в якому офіційно було опубліковано індекс споживчих цін за квітень 2016 р. був травень 2016 р., а це означає, що у нашому випадку підвищення заробітної плати працівникові у зв’язку з її індексацією повинно відбутись у червні 2016 року.

Тепер з’ясуємо, заробітна плата яких категорій працівників підлягає індексації у червні 2016 року?

Враховуючи положення пункту 5 Порядку, у зв’язку з тим, що з 1 травня 2016 р. більшості категорій працівників в Україні були підвищені тарифні ставки (оклади), а це перш за все працівники державних органів влади і бюджетні працівники, їх заробітна плата за червень 2016 року індексації не підлягає.

Підвищення заробітної плати у зв’язку з індексацією в червні 2016 року повинно відбутись для посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, оплата праці яких передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” тому, що цій категорії працівників тарифні ставки (оклади) з грудня 2015 року не підвищувались.

Таблиця величини приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації заробітної плати
за червень 2016 року

Базові місяці* Величина приросту індексу споживчих цін (у відсотках) Сума індексації ЗП (грн.)
В 2015 році: х х
грудень 5,1 73,95
В 2016 році: х х
січень 4,1 59,45
лютий 4,5 65,25
березень 3,5 50,75
квітень
травень
червень

*При проведенні індексації доходів населення такий термін як “базовий місяць” законодавчо використовувався відповідно до пункті 5 Порядку до грудня 2015 року.

Після внесення останніх змін в Порядок, в тому числі і в його пункт 5, офіційне використання цього терміну було відмінено, але для зручності в роботі ми і далі будемо використовувати його з урахуванням наступного:

  • відповідно до пункту 3 Постанови № 1013 базовий місяць в таблиці – це грудень 2015 року, а в подальшому – це місяць, в якому на законодавчому рівні було здійснено останнє підвищення тарифних ставок (окладів) працівників, у тому числі і за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати;
  • відповідно останніх  внесених змін в пункти 5 і 10² Порядку, тепер базовий місяць для кожного окремо взятого працівника не визначається індивідуально і, зокрема, не залежить від дати прийняття його на роботу, а встановлюється єдиним для всієї категорії працівників, об’єднаних спільним законодавчим актом останнього підвищення їх тарифних ставок (окладів).

Читати також: Визначення рівня порогу індексації і величини приросту індексу споживчих цін за січень – квітень 2016 року.

Поділитися:

Написати коментар