Визначення рівня порогу індексації і величини приросту індексу споживчих цін за січень – квітень 2016 року

11.05.2016

Дякуємо за перегляд реклами.

Визначення рівня порогу індексації
і величини приросту споживчих цін
за січень – квітень 2016 року

Порядок індексації заробітної плати працівників визначений та затверджений законом України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (далі – Порядок).

Значні зміни в Порядок були внесені в грудні 2015 р. постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 ” Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів”(далі – Постанова № 1013).

Приклад обчислення індексу споживчих цін і величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації наведено у додатку 1 до Порядку.

Індекс споживчих цін обчислюється Державною службою статистики України і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.

Обчислення індексу споживчих цін для визначення порогу індексації і величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком шляхом множення місячних індексів споживчих цін.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли за результатами такого обчислення величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 відсотка.

Після перевищення такого порогу індексації для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається знову, з місяця наступного за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив цей поріг індексації.

При цьому величина приросту індексу споживчих цін для проведення кінцевої індексації, розрахована між цими проміжками, розраховується як добуток сум проміжних індексів споживчих цін перевищення порогу індексації помножений на коефіцієнт 100.

Відповідно до пункту 3 Постанови № 1013 у грудні 2015 року мало бути здійснено упорядкування структури заробітної плати шляхом підвищення всіх складових заробітної плати, щоб сума підвищення перевищила суму індексації, яка склалась у цьому місяці.

Для проведення подальшої індексації заробітної плати згідно з абзацом другим пункту 3 вищезазначеної постанови обчислення індексу споживчих цін повинно проводитись відповідно до Порядку із січня 2016 року.

Керуючись Положенням і Постановою № 1013, маючи дані спостережень Державної служби статистики щодо інфляції споживчих цін, визначимо рівень порогу індексації і величину приросту індексу споживчих цін для проведення індексації за січень – квітень 2016 р., якщо базовий місяць – грудень 2015 року.

місяці 2016 р. Індекс споживчих цін, відсотків Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, відсотків
до попереднього місяця (за даними Держкомстату)* для визначення порогу індексації
січень 100,9 100,9
лютий  99,6 100,5
березень  101,0 101,5
квітень  103,5 105,1
травень
червень 5,1

Розрахунок індексу споживчих цін:

за лютий 1,009 х 0,996 х 100 = 100,5%
за березень 1,009 х 0,996 х1,010 х 100 =101,5%
за квітень 1,009 х 0,996 х1,010 х 1,035 х 100 =105,1%

У квітні 2016 р. індекс споживчих цін перевищив установлений поріг індексації – 103,0% і склав 105,1%, а це значить, що з травня місяця обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком для визначення наступного перевищення порогу індексації для проведення подальшої індексації заробітної плати почнемо знову.

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації у січні – квітні 2016 р. складатиме:
5,1 відсотка = 105,1 – 100

Відповідно до пункту 1.1 Порядку визначено, що підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін за квітень 2016 р. є травень 2016 р., а у нашому випадку підвищення заробітної плати працівникові у зв’язку з її індексацією повинно здійснитись у червні 2016 року.

Відповідно до положень Порядку індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України.

З 1 травня 2016 р. такий прожитковий мінімум було затверджено у розмірі 1450 грн.

Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

Визначимо максимальну суму індексації заробітної плати за червень 2016 року:
1450 х 5,1 : 100 = 73,95 грн.

І на закінчення саме цікаве.

Відповідно до пункту 5 Порядку у разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

Враховуючи вище згадане, у зв’язку з тим, що з 1 травня 2016 р. більшості категорій працівників в Україні були підвищені посадові оклади (тарифні ставки), а це перш за все працівники державних органів влади і бюджетні працівники, індексація їх заробітних плат в червні 2016 року не торкнеться.

На нашу думку підвищення заробітної плати у зв’язку з індексацією з червня 2016 року повинно торкнутись посадових осіб і службовців місцевих органів влади, оплата праці яких передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, тому що цій категорії працівників посадові оклади (тарифні ставки) з грудня 2015 року не підвищувались.

Поділитися:

Написати коментар