№ 289 від 6 квітня 2016 р. “Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям”

13.04.2016

1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 квітня 2016 р. № 289

Про затвердження Положення про застосування
стимулюючих виплат державним службовцям

ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ: постанова Кабінету Міністрів Українивід 18 січня 2017 р. № 15

Відповідно до пункту 14 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 289

ПОЛОЖЕННЯ
про застосування стимулюючих виплат державним службовцям

1. Це Положення визначає механізм застосування стимулюючих виплат державним службовцям з метою посилення мотивації працівників державних органів до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи.

2. Керівники державної служби в державному органі у межах економії фонду оплати праці мають право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати.

3. До додаткових стимулюючих виплат державним службовцям належать надбавки:

1) за інтенсивність праці;

2) за виконання особливо важливої роботи.

4. Надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи (далі — надбавки) встановлюються державним службовцям у відсотках до посадового окладу.

5. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

1) якість і складність підготовлених документів;

2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;

3) ініціативність у роботі.

6. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:

1) виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;

2) виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління.

7. Державному секретарю Кабінету Міністрів України, державним секретарям міністерств, іншим керівникам державних органів та їх заступникам, які є державними службовцями, надбавки можуть встановлюватися за рішенням Кабінету Міністрів України.

8. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар