№ 268 від 6 квітня 2016 р. “Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році”

12.04.2016

1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 квітня 2016 р. № 268

Про умови оплати праці працівників
державних органів, які виконують функції з
обслуговування, у 2016 році

ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ: постанова Кабінету Міністрів Українивід 18 січня 2017 р. № 15

Відповідно до пункту 7 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схему посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів згідно з додатком.

2. Надати право керівникам державної служби в державному органі у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

розміри посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (далі — працівники), відповідно до затвердженої цією постановою схеми посадових окладів;
надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи — до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за стаж роботи в державних органах;
доплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника (крім обов’язків керівника та заступників керівника самостійного структурного підрозділу) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього працівника.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавка та доплата скасовуються або їх розмір зменшується;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного органу, утвореного у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі;

3) надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника.

3. Надавати працівникам під час надання щорічної відпустки матеріальну допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника.

4. Виплачувати працівникам надбавку у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в державних органах у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”.

5. Керівникам державної служби в державному органі вжити заходів до виконання пункту 7 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу”.

6. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. 889-VIII “Про державну службу”.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 268

СХЕМА
посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з
обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів

Найменування посади Розміри посадових окладів, гривень
вся територія України територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя територія одного або кількох районів, міст обласного значення
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління 3620 2585 2326
Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління 3410 2375 2195
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу 3205 2270 2068
Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей,  фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант, документознавець, інспектор та інші:
провідний 2378 2196 1783
I категорії 2259 2089 1773
II категорії 2145 1983 1763
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро 2039 1883 1753
Секретар приймальні судів; секретар керівника; фахівець з інтерв’ювання; старший інспектор; статистик; бібліотекар; відповідальний черговий 1936 1789 1743
Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод,  стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії 1840 1733 1733
Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин 1747 1723 1723

Примітка. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар