Виплата лікарняних у разі захворювання матері яка здійснює догляд за дитиною до 3-х років

24.03.2016

Виконавча дирекція Київського міського відділення ФСС з ТВП

.

Щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду
за дитиноюв разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично
здійснює догляд задитиною віком до трьох років або дитиною-
інвалідом віком до 18 років

Виконавча дирекція Київського міського відділення ФСС з ТВП

У випадку тимчасової непрацездатності матері (опікуна, іншого члена сім’ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) інша працююча особа, яка здійснює догляд за дитиною в цей час має право компенсувати втрачений за цей час заробіток на підставі оформленого належним чином листка непрацездатності.

Згідно пункту 3.13 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455 листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім’ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною.

У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері (опікуна, іншого члена сім’ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років).

При цьому, частиною 5 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі – Закон № 1105) визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку та розмірах, встановлених цим Законом.

Отже, допомога з тимчасової втрати працездатності по догляду за дитиною надається:
– на підставі листка непрацездатності, який видано на період догляду за дитиною;
– з першого дня за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
– за весь період хвороби, травми, пологів матері дитини (опікуна, іншої застрахованої особи), яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виховує дитину-інваліда віком до 18 років.

Крім того, зазначена допомога виплачується, застрахованим особам залежно від страхового стажу, який визначається відповідно до статті 24 Закону № 1105.

Розмір допомоги обчислюється відповідно до положень Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266.

В той же час варто зауважити, що згідно частини 6 статті 22 Закону № 1105 допомога з тимчасової втрати працездатності по догляду за здоровою дитиною в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар