Постанова ПФУ від 18.06.2014 р. № 10-1 “Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування”

26.02.2016

Постановами Пенсійного фонду

«zarplata.co.ua»

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18.06.2014 р. № 10-1

Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Відповідно до Закону України від 04 липня 2013 року № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що додається.

2. Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Ніколаєв О.Б.) та юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови правління    В. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні   О. Мірошниченко

Заступник Голови Спільного представницького органу об’єднань профспілок   С.М. Кондрюк

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва   М.Ю. Бродський

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України   В. Акопян

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності   В.В. Ткаченко

Міністр соціальної політики України   Л. Денісова

Перший заступник Міністра доходів і зборів України   І.О. Білоус

Директор Державного центру зайнятості   Ю. Харченко
______________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
18.06.2014 № 10-1

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування

I. Загальні положення

1. Це Положення відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон) визначає порядок формування реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) з метою забезпечення ведення єдиного обліку застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх ідентифікації, накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про сплату платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат та порядок надання інформації з Реєстру застрахованих осіб.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

Державний реєстр – Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування;

ДРФО – Державний реєстр фізичних осіб – платників податків;

єдиний внесок – єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

звітність – звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

номер облікової картки застрахованої особи (далі – номер ЗО) – номер персональної облікової картки застрахованої особи, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з ДРФО; для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN – дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями)); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України і не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де F – латинська літера (константа), NNNNNNNNN – довільний набір латинських, російських та українських літер і цифр);

реєстр страхувальників – реєстр страхувальників Державного реєстру – автоматизований банк відомостей, створений для ведення обліку платників єдиного внеску – страхувальників, ведення якого забезпечує центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику;

реєстр застрахованих осіб – реєстр застрахованих осіб Державного реєстру – автоматизований банк відомостей, створений для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України;

страхувальники – платники єдиного внеску, зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону, на яких покладено обов’язки нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок за платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2, 3, 6 – 14 частини першої статті 4 Закону, а також платники єдиного внеску, які зазначені в пунктах 4, 5 частини першої статті 4 Закону;

фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування – Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. Пенсійний фонд України формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру.

4. Реєстр застрахованих осіб забезпечує:

 • облік застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх ідентифікацію;
 • накопичення, зберігання та автоматизовану обробку інформації про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію), про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • нарахування та облік виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

II. Формування даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру

1. Джерела формування реєстру застрахованих осіб визначені статтею 18 Закону.

2. До реєстру застрахованих осіб вносяться відомості про фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства, та інформація, необхідна для обчислення і призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування:

 • персоніфіковані відомості про застрахованих осіб та інформація про нарахування страхових внесків за застрахованих осіб, що подається страхувальниками у складі звітності;
 • відомості про заробітну плату, дохід, грошове забезпечення, допомогу та компенсацію, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, які подаються роботодавцями – підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсації відповідно до законодавства;
 • відомості про облік стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства;
 • відомості про фізичних осіб – підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно;
 • відомості про нарахування єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, у тому числі про тих, які обрали спрощену систему оподаткування;
 • відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати за минулі періоди;
 • відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску відповідно до частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;
 • відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання;
 • відомості про осіб, що були зареєстровані як безробітні та отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності);
 • відомості про сплату страхових внесків страхувальниками;
 • інформація про фізичних осіб, які сплачують/за яких сплачують страхові внески до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

3. Дані до реєстру застрахованих осіб, зміни та уточнення до них вносяться на підставі:

 • звітності, що подається страхувальниками до органів доходів і зборів та передається до Пенсійного фонду України в порядку міжвідомчого обміну інформацією;
 • відомостей, що надходять з інших джерел, визначених статтею 18 Закону.

4. У разі виявлення за результатами перевірки поданих страхувальником недостовірних відомостей про застрахованих осіб та невиконання страхувальником у місячний строк припису щодо усунення цих порушень територіальні органи Пенсійного фонду України на підставі наказу керівника відповідного органу у десятиденний строк вносять відповідні зміни до Реєстру застрахованих осіб.

5. На кожну застраховану особу заводиться персональна облікова картка, до якої включаються дані, визначені частиною третьою статті 20 Закону.

6. Внесення даних про смерть до реєстру застрахованих осіб здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей державного органу реєстрації актів цивільного стану, що подаються протягом десяти робочих днів після реєстрації смерті особи, відповідно до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940.

III. Використання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру

1. Інформація з реєстру застрахованих осіб використовується з додержанням вимог Закону України “Про інформацію” та “Про захист персональних даних” виключно для потреб, визначених статтею 17 Закону.

2. Індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб надаються страхувальникам та/або застрахованій особі на паперових носіях за формою згідно з додатком 1 або додатком 2 до цього Положення.

3. Застрахованій особі, яка особисто звернулася до органів Пенсійного фонду України, індивідуальні відомості надаються при пред’явленні паспорта, довідки органу доходів і зборів про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтва про загальнообов’язкове соціальне страхування чи пенсійного посвідчення за місцем проживання.

Особам, які не є громадянами України, але працюють на території України і не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, індивідуальні відомості надаються при пред’явленні документа, що посвідчує особу.

4. Страхувальникам надається інформація про застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах з цими страхувальниками, виключно за період перебування особи у трудових відносинах із страхувальником.

5. Індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб надаються для призначення/перерахунку пенсій за формами згідно з додатком 1 або додатком 3 до цього Положення.

6. Індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб надаються в електронному вигляді згідно з окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Положення, органам доходів і зборів через центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику, органам соціального захисту через центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування.

IV. Обмін інформацією з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру

1. Суб’єктами інформаційного обміну є:
Пенсійний фонд України, центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування.

2. Надання інформації Пенсійним фондом України органам доходів і зборів через центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику, органам соціального захисту через центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється на безоплатній основі на центральному рівні.

3. Структура, формат відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються суб’єктами інформаційного обміну відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Положення.

V. Зберігання, захист інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру

1. Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається в Пенсійному фонді України протягом усього життя особи, а після її смерті – протягом 75 років на паперових та/або електронних носіях за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперового та електронного документів.

2. Пенсійний фонд України забезпечує захист інформації з реєстру застрахованих осіб відповідно до статті 21 Закону.

3. Пенсійний фонд України забезпечує комплекс організаційних та технічних заходів, спрямованих на захист відомостей, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, у тому числі забезпечує обмеження кола службових осіб, які в силу своїх службових обов’язків мають доступ до відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

4. Особи, які мають доступ або користуються відомостями, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, є відповідальними за незаконне розголошення цих відомостей.

Директор департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж   О.Б. Ніколаєв
________________________________________

Додаток 2 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (пункт 2 розділу III)

iconword Форма ОК-7
ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про застраховану особу

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар