N 2975/10/28-10-06-11 від 11.02.2016 р. “Щодо нарахування ПДФО, ЄСВ та військового збору”

24.02.2016

ДФСУ

ДФСУ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 11.02.2016 р. N 2975/10/28-10-06-11

Щодо нарахування ПДФО, ЄСВ та військового збору

Міжрегіональним головним управлінням ДФС – Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист щодо нарахування ПДФО, ЄСВ та військового збору, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Щодо нарахування ПДФО на суми лікарняних

Відповідно до пункту 163.1 статті 163 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Підпунктом 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 ПКУ визначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Згідно з підпунктом 14.1.48 пункту 14.1 статті 14 ПКУ заробітна плата – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму.

Оподаткування доходів, зокрема у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами, починаючи з 1 січня 2016 року здійснюється за ставкою 18 %.

При цьому згідно з підпунктом 168.1.1 пункту 168.1 статті 168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 ПКУ.

Відповідно до підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) до відносяться відповідних податкових періодів їх нарахування.

Підпунктом 169.4.3 пункту 169.4 статті 169 ПКУ визначено, що роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги.

Враховуючи вищевикладене, суми лікарняних, нарахованих і виплачених у січні 2016 року за місяці 2015 року включаються при перерахунку до загального оподатковуваного доходу відповідних оподаткованих періодів (місяців) 2015 року та оподатковуються за ставками, які діяли до 1 січня 2016 року, тобто 15 % (20 %).

Щодо нарахування ЄСВ на суми лікарняних

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України від 8 липня 2010 року N 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” із змінами та доповненнями (далі – ЗУ N 2464) і підпункту 1 пункту 3 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року N 449 (далі – Інструкція N 449), ЄСВ нараховується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується ЄСВ.

Частиною четвертою статті 9 ЗУ N 2464 і підпункту 4 пункту 1 розділу IV Інструкції N 449 визначено, що обчислення єдиного внеску за минулі періоди, крім випадків одноразової сплати особою єдиного внеску за минулі періоди згідно з договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку нараховується єдиний внесок.

Відповідно до підпункту 3 пункту 3 розділу IV Інструкції N 449 якщо нарахування заробітної плати здійснюється на попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійсненні нарахування.

Нарахування та виплати, які відносяться до грудня 2015 року, оподатковуються за ставками, що діяли в грудні 2015 року. У разі нарахування та виплати в грудні 2015 року за місяці 2016 року, ставка ЄСВ – 22 %, яка діє з 1 січня 2016 року.

Враховуючи вищевикладене, якщо в січні 2016 року нараховуються лікарняні за період тимчасової непрацездатності, яка припадає на грудень 2015 року і січень 2016 року, то такі лікарняні ЄСВ нараховується за ставкою, яка діє з 1 січня 2016 року – 22 % утримання ЄСВ не здійснюється.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар