N 617/13/155-15 від 11.11.2015 р. “Щодо розміру посадового окладу провідного інженера з охорони праці в лікарні”

07.02.2016

Мінсоцполітики України

МСПУ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 11.11.2015 р. N 617/13/155-15

Щодо розміру посадового окладу
провідного інженера з охорони праці в лікарні

Згідно з чинним законодавством в Україні розмежована сфера державного та договірного регулювання оплати праці.

Відповідно до статті 8 Закону України “Про оплату праці” умови та розміри оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Умови та розміри оплати праці працівників установ та організацій бюджетної сфери врегульовані постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” та галузевими наказами, розробленими на виконання цієї постанови.

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, які фінансуються з бюджету, затверджені наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 N 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” (далі – Умови).

Відповідно до пункту 1.4 Умов розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки (далі – ЄТС), які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії і відображаються у тарифікаційному списку (додаток 1).

Пунктом 2.2.21 Умов затверджено схему тарифних розрядів посад професіоналів, фахівців та технічних службовців.

Інженеру з охорони праці без категорії посадовий оклад встановлюється за 8 тарифним розрядом ЄТС, II категорії – за 9 тарифним розрядом, I категорії – за 10 тарифним розрядом, провідному – за 11 тарифним розрядом, що з 01 вересня 2015 р. становить 1660 грн, 1751 грн, 1842 грн, 1994 грн відповідно.

До 01 вересня 2015 року розмір посадового окладу провідного інженера за 11 тарифним розрядом ЄТС становив 1678 гривень.

Згідно з додатком 1 до Умов для проведення роботи з визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення створюється постійно діюча тарифікаційна комісія, яку очолює керівник закладу, установи. Тарифікаційна комісія у своїй роботі керується діючими умовами оплати праці та іншими нормативними актами з цих питань.

Що стосується розміру посадового окладу провідного інженера з охорони праці на державному підприємстві, то чинним законодавством (ст. 15 Закону України “Про оплату праці”, ст. 97 Кодексу законів про працю України) підприємствам госпрозрахункової сфери, в тому числі державним, надано право самостійно встановлювати в колективному договорі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, дотримуючись норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Директор Департаменту О. Товстенко

Поділитися:

Інші статті:

  • Немає схожих статей

Написати коментар