Порядок встановлення посадових окладів (тарифних ставок) педагогічним працівникам закладів освіти

26.01.2016

Порядок встановлення посадових окладів (тарифних ставок)
педагогічним працівникам закладів освіти

Встановлення посадових окладів (тарифних ставок) педагогічним працівникам, як правило, передбачає попереднє проходження ними атестації.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”.

В ході проведення атестації відповідно до Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 р. № 665 “Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів”, встановлюється рівень кваліфікації працівника.

Після встановлення рівня кваліфікації, відповідно додатків 2-11, 17-20 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”:

 • визначається тип освітнього закладу в якому працює працівник;
 • залежно від присвоєної категорії працівнику визначається його посада;
 • відповідно цій посаді встановлюється його тарифний розряд.

Приклад для працівників дитячих дошкільних навчальних закладів

Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26 вересня 2005 р. N 557

Схема
тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків)

Найменування посад Тарифні розряди
Завідувачі 12 – 14
Вихователі-методисти, вихователі, учителі-логопеди, учителі-дефектологи, практичні психологи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту)*:
     вищої категорії 12
     першої категорії 11
     другої категорії 10
     без категорії** 8 – 9
Музичні керівники, художні керівники, інструктори з фізкультури, праці, слухових кабінетів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту)***:
     вищої категорії 10
     першої категорії 9
     другої категорії 8
     без категорії 7

* Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” — середньої спеціальної освіти), установлюється 8 тарифний розряд.
** Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України “Про освіту” — вищу освіту), установлюється 9 тарифний розряд.
*** Фахівцям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” — середньої спеціальної освіти), установлюється 7 тарифний розряд.

На основі встановленого працівнику тарифного розряду, у відповідності з додатком 1 до наказу МОНУ від 26.09.2005 р. № 557 (з урахуванням останніх змін в законодавстві щодо формування Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці бюджетних працівників (постанова Кабміну від 30.08.2002 р. № 1298)), встановлюється його посадовий оклад (тарифна ставка).

Читати також: Порядок присвоєння тарифних розрядів педагогічним працівникам закладів освіти.

Зміна розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника протягом року провадиться:

– при зміні розміру мінімальної заробітної плати – з дня такої зміни відповідно до Закону України;

– при зміні розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду – з дня, затвердженого постановою Уряду;

– при отриманні відповідної категорії за наслідками атестації – з дня прийняття рішення атестаційною комісією;

– при присвоєнні звань, що дають право на підвищення ставок і посадових окладів, – з дня присвоєння звань;

– при присвоєнні вченого ступеня кандидата наук – з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після прийняття рішення Вищою Атестаційною Комісією України про видачу диплома кандидата наук;

– при присвоєнні наукового ступеня доктора наук – з дня рішення спеціалізованої вченої Ради після затвердження Вищою Атестаційною Комісією України;

– при здобутті освіти або поновленні документа про освіту – з дня подання відповідного документу.

Якщо право на зміну розміру ставки заробітної плати (посадового окладу) настає в період перебування працівника у відпустці чи під час тимчасової непрацездатності, підвищення кваліфікації, стажування, нарахування заробітної плати за новими ставками (посадовими окладами) здійснюється з дня виникнення такого права.

Посада, тарифний розряд і посадовий оклад (тарифна ставка) працівника відображаються в тарифікаційному списку і штатному розписі закладу освіти.

Відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників вищестоящих органів управління.

___________________________

Поділитися:

Інші статті:

коментарі 2

 1. Ольга сказав:

  Допоможіть розібратися у ситуації. Я була прийнята на посаду вихователя у січні 2010року, мала вищу непедагогічну освіту. Спочатку мені присвоїли 9 тарифний розряд, та черещ місяць поставили 8, аргументуючи тим, що не маю педосвіти. Так я пропрацювала майже 3 роки, а потім з’ясувалось, що я все ж таки маю право на 9 розряд. Чи можу я на сьогоднішній день вимагати компенсації за неправильно встановлений розряд? Чи вже добіг кінця строк давності цієї справи?

  • Admin сказав:

   У разі порушення роботодавцем законодавства про оплату праці, в наслідок якого з вини такого роботодавця працівнику не в повній мурі нараховувалась заробітна плата, передбачена нормативно – правовими актами, донарахування такої заробітної плати не обмежується будь-яким строком.

Написати коментар