Структура заробітної плати старост місцевих рад об’єднаних територіальних громад

21.01.2016

Індексація заробітної плати

.

Структура заробітної плати старост місцевих рад
об’єднаних територіальних громад.

Законом України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII ” Про добровільне об’єднання територіальних громад” в закон України ” Про місцеве самоврядування в Україні” були внесені доповнення, зокрема, відповідно яких на строк повноважень місцевих рад об’єднаних територіальних громад у їх селах, селищах передбачається обрання старост.

Відповідно до частини 2 статті 14.1 закону України ” Про місцеве самоврядування в Україні” староста є посадовою особою місцевого самоврядування, а це значить, що його умови оплати праці передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 ” Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.

Читати також: Утворення об’єднаної територіальної громади та реорганізація органів місцевого самоврядування

Посада старости в Схему посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (додаток 54 до постанови Кабміну від 09.03.2006 р. № 268) була внесена постановою Кабміну від 9 грудня 2015 р. № 1044” “Деякі питання оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад”.

Розміри посадових окладів в Схемі були адаптовані до розмірів посадових окладів, передбачених постановою Кабміну від 12.05.2007 р. № 700.

Найменування посади                  Місячний посадовий оклад, гривень
    села, селища з чисельністю населення, тис. чол.
понад 15 від 10 до 15 від 7,5 до 10 від 3 до 7,5 до 3-х
Староста 1150 1070 1027 990 947

Після 12.05.2007 р. місячні посадові оклади керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів переглядались ще три рази:

– з 1 лютого 2008 р. постановою Кабміну від 06.02.2008 р. № 34 “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Посадові оклади були підвищені на 45 відсотків;

– з 1 червня 2009 р. постановою Кабміну від 27.05.2009 р. № 504 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268”. Посадові оклади були підвищені на 50 відсотків;

– з 1 грудня 2015 р. постановою Кабінету від 09.12.2015 р. № 1013 ”Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” Посадові оклади були підвищені на 25 відсотків.

Таким чином, після приведення місячних посадових окладів старости у відповідність із цими трьома постановами станом на 1 грудня 2015 року їх розміри набули такого вигляду:

Найменування посади                  Місячний посадовий оклад, гривень
    села, селища з чисельністю населення, тис. чол.
понад 15 від 10 до 15 від 7,5 до 10 від 3 до 7,5 до 3-х
Староста 3128 2910 2793 2693 2575

Читати також: Розміри посадових окладів працівників сільських та селищних рад станом на 01.12.2015 р.

Увага!  Після написання даної статті в умовах оплати праці посадових осіб об’єднаних територіальних громад відбулися зміни, пов’язані з оприлюдненням постанови Кабміну від 24 червня 2016 р. № 386 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”.

З 01.07.2016 р. при визначенні «схемних» розмірів окладів сільських та селищних старост об’єднаних територіальних громад слід керуватися не додатком 54 а додатком 50 до постанови № 268. Одночасно для старост відновлюється виплата надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, яка передбачена підпунктом 1 “в” пункту 2 Постанови № 268 у розмірі – до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.

Читати також: Про внесення змін в оплату праці посадових осіб об’єднаних територіальних громад

Що стосується додаткових видав заробітної плати старости, то вони, як і для інших посадових осіб місцевого самоврядування наступні:

1.Надбавка за ранг

Порядок присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування передбачений законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

Ранги посадовим особам місцевого самоврядування присвоюються у межах відповідної категорії посад.

Станом на 1 січня 2016 року посада старости ще не внесена в перечень класифікацій посад, за якими присвоюються ранги посадовим особам місцевого самоврядування.

Читати також: Про стан вирішення питання щодо віднесення посади старости до відповідної категорії посад органів місцевого самоврядування.

Читати також: Врегульовано питання щодо віднесення посад старост і керівників відділів сільських та селищних рад до відповідних категорій посад.

В залежності від присвоєного рангу посадовим особам місцевого самоврядування виплачується щомісячна надбавка за ранг.

Розміри надбавок до посадових окладів за ранги посадових осіб місцевого самоврядування передбачені додатком 57 до Постанови № 268:

Ранг посадової осіби місцевого самоврядування Розмір надбавки, гривень
1 160
2 150
3 145
4 140
5 130
6 120
7 110
8 100
9 90
10 80
11 70
12 60
13 55
14 50
15 45

2.Надбавка за вислугу років

Відповідно до Постанови № 268 посадовим особам місцевого самоврядування, залежно від їх стажу служби в органах місцевого самоврядування, виплачується надбавка за вислугу років в наступних розмірах:

Стаж служби в органах місцевого самоврядування Розмір надбавки (у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг)
понад 3 роки 10
понад 5 років 15
понад 10 років 20
понад 15 років 25
понад 20 років 30
понад 25 років 40

Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування, який дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років посадовим особам місцевого самоврядування проводиться у відповідності зі статтею 22 закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Зокрема, посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на посаду, з моменту складення Присяги.

3.Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування

Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування передбачено Постановою № 268 згідно якої преміювання здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу.

4.Індексація заробітної плати

Індексація заробітної плати посадових осіб місцевого самоврядування проводиться на загальних підставах відповідно до закону України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення».

5. Одноразові виплати

Постановою № 268 передбачено щороку надавати працівникам місцевих органів влади матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

І на закінчення нагадаємо, що відповідно до пункту 2 постанови Кабміну від 9.12.2015 р. № 1044 уряд рекомендував органам місцевого самоврядування зберегти за особами, які здійснювали повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання і виконують обов’язки старости до обрання на перших виборах старост, посадовий оклад, надбавки та доплати, які були їм встановлені на час переведення на посаду старости.

Читати також: Структура заробітної плати голів і секретарів сільських та селищних рад.

Приклад нарахування заробітної плати

Завдання 1. Нарахувати заробітну плату старості за січень 2016 року за наявності наступних даних:

– чисельність населення в населеному пункті, в якому його обрано старостою – 3,5 тис. чоловік;
– за раніше займаною посадою в органах місцевого самоврядування йому було присвоєно 10 ранг посадової особи місцевого самоврядування;
– стаж служби в органах місцевого самоврядування для виплати надбавки за вислугу років – 6 років;
– розмір премії визначений у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг;
– відповідно до умов постанови Кабміну від 09.12.2015 р. № 1013 індексація заробітної плати за січень 2016 р. не передбачена;
– утримує трьох дітей віком до 18 років у зв’язку з чим має право на податкову соціальну пільгу.

Рішення 1:

Нараховано: Сума,грн. Розрахунок
– посадовий оклад 2693,00
– надбавка за ранг 80,00
– надбавка за вислугу років 15% 415,95 (2693,00 + 80,00) х 15 : 100
– премія 50% 1386,50 (2693,00 + 80,00) х 50 : 100
– індексація
Нараховано разом: 4575,45
Утримано:
– податок на доходи фізичних осіб – 18% 451,52 4575,45 – (689,00 х 3) х 18 : 100
– військовий збір – 1,5% 68,63 4575,45 х 1,5 : 100
Утримано разом: 520,15
До видачі на руки: 4055,30

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар