Аналіз можливого оподаткування заробітної плати в 2016 році

15.12.2015

Аналіз можливого оподаткування заробітної плати в 2016 році.

Враховуючи активні дії владних структур з провадження податкової реформи можна з впевненістю констатувати, що з початку нового року на платників податків очікують значні зміни в податковому законодавстві.

На сьогоднішній день у Верховній Раді щодо цього вже значаться зареєстрованими законопроекти, розроблені та подані парламентським комітетом та Кабміном.

В цій статті на прикладах ми спробуємо проаналізувати, як може змінитись оподаткування заробітної плати з 1 січня 2016 року за цими законопроектами.

Спочатку наведемо основні параметри цих законопроектів.

І. За нині діючим законодавством з 01.01.2016 р.:

1. База оподаткування ЄСВ – Сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами в межах сімнадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб( 1378 х 17 = 23426,00 грн.)

2. Ставки ЄСВ:
– для посадових осіб місцевого самоврядування – 6,1%;
– для інших осіб   – 3,6%.

3. База оподаткування ПДФО визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму ЄСВ, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

4. Ставки ПДФО:
– до бази оподаткування в межах десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (до 13780 грн.),  – 15%;
– до бази оподаткування що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення  – 20%.

5. Граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга:
– для будь-якого платника податку   – 1930 грн. (1378 грн. × 1,4 = 1929,20 грн. ≈ 1930 грн.)

6. 2. Розмір податкової соціальної пільги:
– що надається будь-якому платнику податку – 689 грн. (1378 х 50%).

ІІ. За урядовим законопроектом (реєстр. №3630 від 11.12.2015 р.) з 01.01.2016 р.:

1. База оподаткування ЄСВ – заробітна плата та деякі доходи відмінні від заробітної плати та інвестиційного доходу в межах 25 мінімальних заробітних плат (1378 х 25 = 34450 грн.).

2. Ставки ЄСВ:
– для посадових осіб місцевого самоврядування – скасована;
– для інших осіб – скасована.

3. База оподаткування ПДФО визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги, яка надається платнику податку у відповідних розмірах.

4. Ставка ПДФО:
– 17 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 161.2 – 161.4 статті 161 Кодексу) у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, пасивних доходів.

5. Розмір суми граничного розрахункового доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга:
– для будь-якого платника податку – 4130 грн. (1378 грн. × 3,0 = 4134 грн. ≈ 4130 грн.).

6. 2. Розмір податкової соціальної пільги:
– що надається будь-якому платнику податку – 689 грн. (1378 х 50%).

ІІІ. За законопроектом комітету Верховної Ради (реєстр. №3357 від 26.10.2015р.Ніни Южаніної) з 01.01.2016 р.:

1. База оподаткування ЄСВ – Сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими
договорами.

2. Ставки ЄСВ:
– для посадових осіб місцевого самоврядування – скасована;
– для інших осіб – скасована.

3. База оподаткування ПДФО визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника.

4. Ставка ПДФО:
Базова ставка податку становить – 10%.

5. Податкова соціальна пільга – скасована.

Наводимо приклади оподаткування різних за розміром заробітних плат з 01.01.2016 року:

Проект Кодексу Посада Нарахована з/плата Утримано До видачі на руки
ЄСВ ПДФО Військовий збір (1,5%) Всього утримано
Діючий в 2015 році Прибиральник служб.приміщ. 1516,00 54,58 115,86 22,74 193,18 1322,82
Урядовий (№ 3630 від 11.12.2015р.) Прибиральник служб.приміщ. 1516,00 140,59 22,74 163,33 1352,67
Комітету ВР (№ 3357 від 26.10.2015р.) Прибиральник служб.приміщ. 1516,00 151,60 22,74 174,34 1341,66
Проект Кодексу Посада Нарахована з/плата Утримано До видачі на руки
ЄСВ ПДФО Військовий збір (1,5%) Всього утримано
Діючий в 2015 році Вихователь 3180,00 114,48 459,83 47,70 622,01 2557,99
Урядовий (№ 3630 від 11.12.2015р.) Вихователь 3180,00 423,47 47,70 471,17 2708,83
Комітету ВР (№ 3357 від 26.10.2015р.) Вихователь 3180,00 318,00 47,70 365,70 2814,30
Проект Кодексу Посада Нарахована з/плата Утримано До видачі на руки
ЄСВ ПДФО Військовий збір (1,5%) Всього утримано
Діючий в 2015 році Секретар селищної ради 5560,00 339,16 783,13 83,40 1205,69 4354,31
Урядовий (№ 3630 від 11.12.2015р.) Секретар селищної ради 5560,00 945,20 83,40 1028,60 4531,40
Комітету ВР (№ 3357 від 26.10.2015р.) Секретар селищної ради 5560,00 556,00 83,40 639,40 4920,60
Проект Кодексу Посада Нарахована з/плата Утримано До видачі на руки
ЄСВ ПДФО Військовий збір (1,5%) Всього утримано
Діючий в 2015 році Міський голова (1 гр.міст) 8680,00 529,48 1222,58 130,20 1882,26 6797,74
Урядовий (№ 3630 від 11.12.2015р.) Міський голова (1 гр.міст) 8680,00 1475,60 130,20 1605,80 7074,20
Комітету ВР (№ 3357 від 26.10.2015р.) Міський голова (1 гр.міст) 8680,00 868,00 130,20 998,20 7681,80

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар