Лист ДФСУ від 05.11.2015 р. № 1009/С/25-01-17-01-15 “Щодо відображення у звіті за формою № 1ДФ середнього заробітку і утриманих з нього податків за час вимушеного прогулу, виплаченого за рішенням суду”

13.11.2015

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛИСТ
від 05.11.2015 р. № 1009/С/25-01-17-01-15

Витяг

Щодо відображення у звіті за формою № 1ДФ середнього заробітку
і утриманих з нього податків за час вимушеного прогулу,
виплаченого за рішенням суду

Відповідно до статті 235 КЗпП при винесенні рішення про поновлення працівника на роботі суд одночасно ухвалює рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Порядок оподаткування доходів податком на доходи фізичних осіб регулюється розділом ІV Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями (далі –Кодекс), зокрема пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу визначено, що об’єктом оподаткування податку на доходи фізичних осіб є загальний місячний оподатковуваний дохід, який складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця.

Підпунктом 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Кодексу встановлено, що доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Згідно з пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 вищезазначеного Кодексу заробітна плата для цілей розділу IV цього Кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Відповідно до пп. 168.1.1 п.168.1 ст.168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок з доходів фізичних осіб із суми такого доходу за його рахунок.

Тобто, саме роботодавець виступатиме податковим агентом при нарахуванні середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Під час оподаткування потрібно застосовувати ставки податку на доходи фізичних осіб, визначені ст. 167 Кодексу (у 2015 році: 15% та 20%).

Крім того, об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Таким чином, середній заробіток за час вимушеного прогулу підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5 відс. від об’єкта оподаткування (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу). Нарахування, утримання та сплату (перерахування) збору до бюджету здійснюють у порядку, визначеному ст. 168 Кодексу (пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи (п. 171.1 ст. 171 Кодексу).

Згідно з абзацом п’ятим п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.1999 року № 13, задовольняючи вимоги про оплату праці, суд має навести у своєму рішенні розрахунки, з яких він визначав суми стягнення. Оскільки справляти і сплачувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – це обов’язок роботодавця, у резолютивній частині судового рішення визначають суму без їх утримання.

Якщо в рішенні суду вказано загальну суму компенсації, то обкладення податком на доходи фізичних осіб та військовим збором здійснюється виходячи із загальної суми в місяці її нарахування (виплати).

Крім того, статтею 58 Конституції України закріплено один з найважливіших принципів права – закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Це означає, що вони поширюють свою дію тільки на ті стосунки, які виникли після набуття чинності законів і інших нормативно-правових актів.

Оскільки, податковий агент зобов’язаний утримувати військовий збір при нарахуванні доходів, визначених у пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 Розділу ХХ Кодексу, то суми доходів, нараховані після 01.01.2015 за періоди до 01.01.2015, підлягають оподаткуванню військовим збором на загальних підставах.

Таким чином, в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4 (далі- податковий розрахунок), за звітний період (в місяці кварталу нарахування доходу) слід показати:

  • в І розділі: суму нарахованого (виплаченого) середнього заробітку за час вимушеного прогулу за період з 18.03.2014 року до 06.03.2015 року за ознакою доходу «101»- «заробітна плата» та суму утриманого (перерахованого) податку на доходи фізичних осіб,
  • в ІІ розділі в рядку «військовий збір»: суму нарахованого (виплаченого) середнього заробітку за час вимушеного прогулу за період з 18.03.2014 року до 06.03.2015 року та суму утриманого (перерахованого) військового збору.

Відповідно до розділу ІV Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженому вищезазначеним наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4, уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання.

Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди. Уточнюючий податковий розрахунок подається на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містить інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.

Коригування показників розділу I податкового розрахунку:

– для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» – на виключення рядка;

– для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» – на введення рядка.

Отже, за 1-й квартал 2014 року слід подати уточнюючий податковий розрахунок, в якому скасувати рядок, яким відображався запис про звільненого працівника (із зазначенням у графі 9 – «1»), а також додати новий рядок, у якому повторити нараховані і виплачені працівнику у 1-му кварталі 2014 року доходи без зазначення того, що працівника звільнено (у графі 7), і із зазначенням «0» у графі 9 (на додавання рядка).

Заступник начальника        О.І. Марухленко

Поділитися:

Написати коментар