Наказ Міністерства фінансів України від 28.01. 2002 р. № 57 “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”.

22.12.2013

Документи бюджетного процесу

«www.zarplata.co.ua»

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 57 від 28.01.2002
Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету

З метою приведення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Наказ Міністерства фінансів України від 09.01.2001 № 6 “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за № 65/5256, вважати таким, що втратив чинність.

2. Затвердити форми кошторису, штатного розпису, типового штатного розпису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду кошторису, а також лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, що додаються.

3. Затвердити Інструкцію про складання і виконання розпису Державного бюджету України, що додається.

4. Департаменту по бюджету довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі.

5. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам розробити відповідно до зазначеної Інструкції порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету.

Міністр І.О. Юшко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(в редакції наказу Міністерства
фінансів України
14.06.2004 № 386)

ІНСТРУКЦІЯ
про складання і виконання розпису Державного бюджету України

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України (далі – Інструкція) визначає процедури складання і виконання розпису Державного бюджету України.

1.2. Розпис Державного бюджету України на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим та включати:

  • розпис доходів державного бюджету (далі – розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів державного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду державного бюджету;
  • розпис фінансування державного бюджету (далі – розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів державного бюджету за типом боргового зобов’язання та помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету за типом боргового зобов’язання;
  • розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету);
  • розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету (далі – розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду державного бюджету та надання кредитів із загального фонду державного бюджету;
  • річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

Читати весь текст Інструкції

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар