Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 р. № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”

22.12.2013

Н А К А З N 77 від 02.10.1996 р.

«www.zarplata.co.ua»

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 77 від 02.10.1996 р.

Увага! Наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року N 77 з 01 січня 2021 року втратив чинність згідно наказу Мінекономіки від 23.03.2021 р. № 609.

Про умови оплати праці робітників, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів
та інших органів

На виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.96 N 834 “Про підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ і організацій” та відповідно до Указу Президента України N 762 “Про грошову реформу в Україні”, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити схеми посадових окладів робітників згідно з додатками N 1-3.

Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1-3 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Заробітна плата робітників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.

2. Надати право керівнику в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників:

а) установлювати доплати робітникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків, за роботу в особливо шкідливих умовах – до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);

б) установлювати диференційовані надбавки до тарифних ставок за високу професійну майстерність для робітників III розряду в розмірі 12 відсотків, IV розряду – до 16, V розряду – до 20 і VI розряду – до 24 відсотків відповідної тарифної ставки. Надбавки встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за той місяць, в якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. При неякісному виконанні робіт, невиконанні установлених норм трудових витрат надбавки за професійну майстерність відміняються повністю;

в) установлювати доплати бригадирам із числа робітників, що не звільнені від основної роботи залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт у розмірі до 25 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру, та ланковому до 50 відсотків розміру доплати бригадиру;

г) установлювати доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт без обмежень розмірів цих доплат, за рахунок і в межах економії фонду оплати праці, утвореного по тарифних ставках (посадових окладах) вивільнюваних працівників;

ґ) установлювати надбавки робітникам за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (місячного окладу); ( Пункт 2 доповнено підпунктом “ґ” згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 98 від 14.02.2002 – з 01.01.2002 року )

д) установлювати доплати робітникам за роботу у нічний час у розмірі до 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку;

ж) визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи. Конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується;

з) надавати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.

3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Мінпраці від 04.08.93 N 61 від 25.01.95 N 6від 12.02.96 N 16

4. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, вводяться в дію з 1 серпня 1996 року.

5. Місячні оклади (тарифні ставки), затверджені цим наказом, вводяться в дію: в тис. крб – з 01.08.96, в грн. – з 01.09.96 р.

Міністр  М.П. Білоблоцький

Додатки N 1-3 до наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. N 77  в редакції наказу МСПУ від 16.05.2016 р. № 515.

Написати коментар