Структура заробітної плати голів і секретарів сільських та селищних рад.

31.10.2015

Заробітна плата

.

Структура заробітної плати голів і секретарів сільських та селищних рад.

За даними аналітики нашого сайту в останні дні збільшилось число осіб, які шукають в мережі Інтернету інформацію щодо умов оплати праці голів, а також секретарів сільських та селищних рад. Це пов’язано з минулими виборами до місцевих органів влади. Велике число новообраних представників місцевих громад після виборів замінять своїх колег в провладних кабінетах. І багатьох із них цікавить питання їх матеріального забезпечення в майбутньому. У цій статті ми спробуємо надати потрібну їм інформацію.

На сьогоднішній день рівень оплати праці працівників органів місцевого самоврядування дуже низький. Впродовж досить тривалого періоду в різних провладних структурах, а також в засобах масової інформації ведеться дискусія щодо необхідності підвищення їхньої заробітної плати, але за рядом об’єктивних і суб’єктивних причин проблема позитивно не вирішується.

Щоб трохи заспокоїти наших читачів хочемо сказати, що надія на покращання ситуації все ж таки є і вона повністю залежить від результатів діяльності в майбутньому новообраних посадових осіб.

Сьогодні умови оплата праці працівників органів місцевого самоврядування, у тому числі голів і секретарів сільських та селищних рад, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 ” Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”(далі – Постанова № 268).

1. Місячні посадові оклади голів і секретарів сільських та селищних рад.

Місячні посадові оклади голів і секретарів сільських та селищних рад встановлюються відповідно до, затверджених Постановою № 268, схем посадових окладів (додаток 54).

Увага! З 1 липня 2016 року змінено умови оплати праці посадових осіб об’єднаних територіальних громад. Про це можна прочитати за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=5840.

Останній раз розміри місячних посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування на законодавчому рівні переглядались у травні 2009 року. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 р. № 504 “ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 ” з 1 червня 2009 р. на 50 відсотків були збільшені посадові оклади сільських, селищних голів, їх заступників та керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів.

Нижче публікуємо схему посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (додаток 54) станом на 01.10.2015 р.

Найменування посади Місячний посадовий оклад, гривень
села, селища з чисельністю населення, тис. чол.
понад 15 від 10 до 15 від 7,5 до 10 від 3 до 7,5 до 3-х
Сільський, селищний голова 3050 2862 2678 2502 2328
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 2502 2328 2234 2154
Секретар ради, керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету
2234 2154 2060 1967 1886
Адміністратор 1418 1406 1392 1382 1305
Головний бухгалтер 1334-1397 1320-1383 1307-1371 1295-1358 1281
Спеціаліст I категорії 1067-1116 1067-1116 1016-1067 1016-1067
Спеціаліст II категорії 1016 1016 1016 1016 990
Спеціаліст 963 963 963 963 963

Як бачимо, розміри місячних посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування залежать від чисельності населення в їх населених пунктах.

Відповідно до ст. 95 Кодексу законів про працю України і ст. 3 Закону України “ Про оплату праці ”, розмір посадового окладу працівника не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

З 1 вересня 2015 року законом України “ Про Державний бюджет України на 2015 рік ” розмір мінімальної заробітної плати встановлено в сумі 1378 грн.

Отже, працівникам органів місцевого самоврядування, у яких посадові оклади за схемами посадових окладів на 01. 09. 2015 р. виявилися менші за 1378 грн., місячні посадові оклади слід встановлювати на рівні, не нижчому за 1378 грн. з урахуванням положень, викладених у листі Державної інспекції України з питань праці від 15.09.2014 р. № 32-21/01-1715 “Щодо оплати праці на рівні мінімальної заробітної плати”.

2. Надбавка за ранг

Порядок присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування передбачений законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

Відповідно до закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” головам і секретарям сільських та селищних рад при прийнятті їх на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад.

Посади селищних і сільських голів відносяться до четвертої категорії посад, за якої їм може бути присвоєно 9, 8 і 7 ранг.

Посади секретарів сільських, селищних рад відносяться до п’ятої категорії посад, за якої їм може бути присвоєно 11, 10 і 9 ранг.

В залежності від присвоєного рангу головам та секретарям сільських та селищних рад виплачується щомісячна надбавка за ранг.

Розміри надбавок до посадових окладів за ранги посадових осіб місцевого самоврядування передбачені додатком 57 до Постанови № 268:

Ранг посадової осіби місцевого самоврядування Розмір надбавки, гривень
1 160
2 150
3 145
4 140
5 130
6 120
7 110
8 100
9 90
10 80
11 70
12 60
13 55
14 50
15 45

З. Надбавка за вислугу років

Відповідно до Постанови № 268 головам та секретарям сільських та селищних рад, залежно від їх стажу служби в органах місцевого самоврядування, виплачується надбавка за вислугу років в наступних розмірах:

Стаж служби в органах місцевого самоврядування Розмір надбавки (у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг)
понад 3 роки 10
понад 5 років 15
понад 10 років 20
понад 15 років 25
понад 20 років 30
понад 25 років 40

Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування, який дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років головам та секретарям сільських та селищних рад, проводиться у відповідності зі статтею 22 закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Зокрема, посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на посаду, з моменту складення Присяги.

4. Преміювання голів та секретарів сільських та селищних рад

Преміювання голів та секретарів сільських та селищних рад передбачено Постановою № 268 згідно якої преміювання здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу.

5. Індексація заробітної плати

Індексація заробітної плати працівників сільських та селищних рад проводиться на загальних підставах відповідно до закону України від 03.07.1991 р. № 1282-XII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV) «Про індексацію грошових доходів населення» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»(далі – Порядок № 1078).

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття працівника на роботу.

6. Одноразові виплати

Постановою № 268 передбачено щороку надавати працівникам місцевих органів влади матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Приклади нарахування заробітної плати

Завдання 1. Нарахувати заробітну плату голові села за листопад 2015 року за наявності наступних даних:

– чисельність населення в населеному пункті – 5,5 тис. чоловік;
– голові присвоєно 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування;
– стаж служби в органах місцевого самоврядування для виплати надбавки за вислугу років відсутній;
– розмір премії визначений у розмірі 50 відсотків посадового окладу;
– відповідно до строку проходження служби індексація заробітної плати не передбачена.

Рішення 1:

Нараховано: Сума,грн. Розрахунок
– посадовий оклад 2502,00
– надбавка за ранг 90,00
– надбавка за вислугу років 0,00
– премія 50% 1251,00 2502 х 50 : 100
– індексація 0,00
Нараховано разом: 3843,00 2502,00+90,00+1251,00
Утримано:
– єдиний соц. внесок – 6,1% 234,42 3843,00 х 6,1 : 100
– податок на доходи фізичних осіб – 15% 541,29 (3843,00 – 234,42) х 15 : 100
– військовий збір – 1,5% 57,65 3843,00 х 1,5 : 100
Утримано разом: 833,36 234,42+541,29+57,65
До видачі на руки: 3009,64 3843,00 – 833,36

Завдання 2. Нарахувати заробітну плату секретарю селищної ради за вересень 2015 року за наявності наступних даних:

– чисельність населення в населеному пункті – 8,5 тис. чоловік;
– секретарю селищної ради присвоєно 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування;
– стаж служби в органах місцевого самоврядування для виплати надбавки за вислугу років – 26 років;
– розмір премії визначений у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг;
– відповідно до останнього підвищення зарплати базовий місяць – червень 2009 р.

Рішення 2:

Нараховано: Сума,грн. Розрахунок
– посадовий оклад 2060,00
– надбавка за ранг 90,00
– надбавка за вислугу років 40% 860,00 (2060,00 + 90,00) х 40 : 100
– премія 50 % 1075,00 (2060,00 + 90,00) х 50 : 100
– індексація 107,00% 1474,46 1378 х 107,00 : 100
Нараховано разом: 5559,46 2060,00+90,00+860,00+1075,00+1474,46
Утримано:
– єдиний соц. внесок – 6,1% 339,13 5559,46 х 6,1 : 100
– податок на доходи фізичних осіб – 15% 783,05 (5559,46 – 339,13) х 15 : 100
– військовий збір – 1,5% 83,39 5559,46 х 1,5 : 100
Утримано разом: 1205,57 339,13 + 783,05 + 83,39
До видачі на руки: 4353,89 5559,46 – 1205,57

Поділитися:

Інші статті:

коментарі 2

 1. Інна сказав:

  Дуже цікава стаття! Індексація береться за перший місяць перебування на посаді? Чому в другому прикладі індексація 107%?
  Премію визначають самі посадовці? Адже органи місцевого самоврядування самі нараховують собі зарплату (після прийняття закону про децентралізацію!

  • Admin сказав:

   В даній статті ми показали на прикладі структуру і розмір заробітна плата тільки що затвердженого на посаді селищного голови, а також структуру і розмір заробітної плати секретаря сільської ради, який вже має стаж служби в органах місцевого самоврядування більше 25 років.
   В прикладі 2 за базовий місяць взяли червень 2009 р. – останній місяць підвищення місячних посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування на законодавчому рівні. Тому коефіцієнт індексації в вересні 2015 р. – 107%.
   Преміювання працівників органах місцевого самоврядування здійснюється у відповідності з п.п. 2) п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268.

Написати коментар