N 969/13/155-10 від 27.12.2010 р. ” Щодо встановлення надбавки за вислугу років службовцям “

21.12.2013

Щодо встановлення надбавки за вислугу років службовцям

«www.zarplata.co.ua»

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці
Л И С Т
N 969/13/155-10 від 27.12.2010 р.
Щодо встановлення надбавки за вислугу років службовцям

Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянув лист, надісланий Головним управлінням державної служби України, щодо виплати надбавки за вислугу років службовцям органів виконавчої влади і повідомляє.

Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.93 р. N1049 “Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади та інших державних органів” (із змінами), поширюється на службовців органів виконавчої влади, схема посадових окладів яких затверджена додатком 55 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. N 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами).

Пунктом 3 Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.93 р., N1049 визначені періоди роботи, які зараховуються до стажу, що дає право на одержання надбавок службовцям, зокрема, загальний стаж роботи в органах виконавчої влади, передбачених у пункті 1 цього Положення, стаж роботи в Апараті Верховної Ради України, Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, органах прокуратури, судових органах України, відповідних органах колишнього СРСР і країн Співдружності Незалежних Держав та стаж роботи в організаціях (крім роботи у кооперативах та інших громадських організаціях), передбачених статтею 118 КЗпП України.

До стажу, що дає право на виплату зазначеної надбавки, не зараховується період роботи в госпрозрахунковому відділі Фонду комунальної власності на посадах бухгалтера, спеціаліста по приватизації житла з оплатою праці відповідно до умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери.

Директор Департаменту              О. Товстенко

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар