Порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації при визначенні фіксованої суми індексації заробітної плати.

15.10.2015

індексація

.

Порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації
при визначенні фіксованої суми індексації заробітної плати.

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078(далі – Порядок), індексації, зокрема, підлягає оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками(окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

В пункті 3 Порядку перераховані доходи, які не відносяться до об’єктів індексації, визначених у пункті 2, зокрема, це – виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати(відпускні, лікарняні, матеріальна допомога тощо); допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; винагорода за підсумками роботи за рік.

Заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який відповідно до закону України «Про прожитковий мінімум» визначається у розрахунку на місяць. Частина заробітної плати, яка перевищує указаний прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

Механізм проведення індексації заробітної плати визначено пунктом 5 Порядку, яким передбачено, що місяць, в якому відбулося підвищення заробітної плати працівника, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації його заробітної плати. Індексація заробітної плати за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

Місяць, в якому відбувається підвищення заробітної плати у зв’язку із розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт, суміщенням професій(посад), виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, оплатою за роботу за сумісництвом на одному підприємстві, а також за рахунок збільшення розміру премії, не вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації.

У разі коли підвищення розміру мінімальної заробітної плати не супроводжується зростанням заробітної плати працівника, його заробітна плата індексується на загальних підставах відповідно до Порядку.

У разі коли заробітна плата з урахуванням суми підвищення менше суми заробітної плати з урахуванням індексації до її підвищення, у базовому місяці сума загальної заробітної плати визначається з таким розрахунком, щоб сума заробітної плати з урахуванням індексації не перевищувала загальної заробітної плати до її підвищення.

Приклади проведення індексації у разі підвищення заробітної плати наведено в додатку 4 до Порядку.

Отже, якщо у базовому місяці порівняно з попереднім місяцем відбувається підвищення заробітної плати на суму меншу ніж сума індексації, яка повинна нараховуватись працівнику у місяці підвищення, у базовому місяці здійснюється підвищення заробітної плати і до неї додається визначена за певними правилами фіксована сума індексації.

Читати також:  Умови та правила визначення фіксованої суми індексації заробітної плати

Для порівняння суми підвищеної заробітної плати та суми заробітної плати за попередній місяць, а також суми підвищення заробітної плати із сумою індексації розрахунки здійснюються за повний робочий час.

При визначенні суми підвищення заробітної плати порівняно з попереднім місяцем, а також при визначенні фіксованої суми індексації враховуються всі складові заробітної плати, передбачені пунктом 2 Порядку, в тому числі і зазначені у пункті 5 Порядку.

У разі підвищення заробітної плати працівника у місяці встановлення нового, підвищеного розміру прожиткового мінімуму, для порівняння суми підвищення та суми індексації, а також для визначення фіксованої суми індексації застосовується новий, підвищений розмір прожиткового мінімуму.

Фіксована сума індексації визначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розрахунку за повний відпрацьований місяць.

Приклад 1. Порівняння в базовому місяці заробітної плати працівника після її підвищення із його заробітною платою за попередній місяць для визначення суми її підвищення.

Заробітна плата працівника у серпні 2015 р. складалась із таких видів:

– тарифної ставки – 1397,00 грн.;

– надбавки за вислугу років(10%) – 139,70 грн.;

– надбавки за складність, напруженість у роботі(30%) – 419,10 грн.

Разом становила 1955,80 грн.

У вересні, після її підвищення у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати і встановленням працівнику доплати за перевірку зошитів учнів в розмірі 10 % тарифної ставки, його заробітна плата складалась із таких видів:

– тарифної ставки – 1660,00 грн.;

– надбавки за вислугу років(10%) – 166,00 грн.;

– надбавки за складність, напруженість у роботі(30%) – 498,00 грн.;

– доплати за перевірку зошитів учнів(10%) – 166,00 грн.

Разом становила 2490,00 грн.

Сума підвищення заробітної плати в базовому місяці в порівнянні з попереднім місяцем склала 534,20 грн.(2490,00 – 1955,80 = 534,20).

Приклад 2. Порівняння заробітної плати працівника з урахуванням індексації до її підвищення із його підвищеною заробітною платою для встановлення фіксованої суми індексації і визначення загальної заробітної плати в базовому місяці.

Останнім базовим місяцем працівника для індексації його заробітної плати у вересні 2015 р. був вересень 2014 року. Величина приросту індексу споживчих цін склала 50,6%.

Його заробітна плата за умов прикладу 1 у вересні 2015 р. з урахуванням індексації до її підвищення складалась із таких видів:

– тарифної ставки – 1397,00 грн.;

– надбавки за вислугу років(10%) – 139,70 грн.;

– надбавки за складність, напруженість у роботі(30%) – 419,10 грн.

– суми індексації – 697,27 грн.*

Разом становила 2653,07 грн.

*У зв’язку з тим, що заробітна плата працівника у вересні 2015 р. до її підвищення перевищувала прожитковий мінімум для працездатних осіб(2653,07 – 697,27 = 1955,80 грн. більше 1378,00 грн.) сума індексації у вересні 2015 року склала 697,27 грн.(1378 х 50,6 : 100).

Читати також: Визначення фіксованої суми індексації при нарахуванні працівнику мінімальної заробітної плати.

Сума заробітної плати працівника з урахуванням індексації до її підвищення у порівнянні з його підвищеною заробітною платою виявилася більшою на 163,07 грн.( 2653,07 – 2490,00 = 163,07).

У зв’язку з цим, за правилами, визначеними додатком 4 Порядку, фіксована сума індексації становитиме 163,07 грн.( 697,27 – 534,20 = 163,07).

Загальна заробітна плата працівника за вересень 2015 р. складе 2653,07 грн.( 2490,00 + 163,07).

Надалі ця фіксована сума індексації за працівником зберігатиметься до наступного підвищення заробітної плати.

Одночасно в новому базовому місяці у працівника виникає право на встановлення йому поточної суми індексації за правилами, затвердженими Порядком.

Поділитися:

Написати коментар