Види виплат заробітної плати, до яких застосовуються правила оподаткування ПДФО, військовим збором, а також нарахування і утримання ЄСВ

05.10.2015

Види виплат заробітної плати, до яких застосовуються правила оподаткування
ПДФО і військовим збором, а також нарахування і утримання ЄСВ.

1. Будь-який дохід, нарахований на користь платника податку, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, Податковим кодексом визначений як загальний оподатковуваний дохід.

Одою із основних складових загального оподатковуваного доходу платника податку є заробітна плата, нарахована платнику податку відповідно до умов трудового договору.

Відповідно до п.1.14 ст.14 Кодексу заробітна плата для цілей справляння податку на доходи фізичних осіб – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Ст. 165 Кодексу визначені доходи, які не включаються до загального оподатковуваного доходу платника податку.

2. Військовий збір, відповідно до підпункту 1.2 п.16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, за складом загального оподатковуваного доходу справляється з тих самих видів заробітної плати, що и ПДФО.

3. Єдиний внесок нараховується до сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, які відповідно до закону України “Про оплату праці” включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. N 1170 затверджено “Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок”.

Таблиця видів виплат заробітної плати, до яких застосовуються правила
оподаткування ПДФО, військовим збором, а також нарахування і утримання ЄСВ.

Пункт
Інструкції № 5
Види   виплат ПДФО Військовий

збір

Пункт

ПКУ

ЄСВ
Нарахування Утримання
2.1. Фонд основної заробітної плати
2.1.1. Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво. + + 164.2.1. + +
2.1.6. Оплата праці за час перебування у відрядженні (не включає відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення). + + 164.2.1. + +
2.1.8. Оплата праці згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності); + + 164.2.2. + +
2.2. Фонд додаткової заробітної плати
2.2.1. Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством:
2.2.1. Доплата за суміщення професій (посад) + + 164.2.1. + +
2.2.1. Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт + + 164.2.1. + +
2.2.1. Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника + + 164.2.1. + +
2.2.1. Доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці + + 164.2.1. + +
2.2.1. Надбавка за інтенсивність праці + + 164.2.1. + +
2.2.1. Доплата за роботу в нічний час + + 164.2.1. + +
2.2.1. Надбавка за класність водіям (машиністам) транспортних засобів + + 164.2.1. + +
2.2.1. Надбавка за високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцям + + 164.2.1. + +
2.2.1. Надбавка за виконання особливо важливої роботи на певний термін + + 164.2.1. + +
2.2.1. Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови + + 164.2.1. + +
2.2.1. Надбавка за допуск до державної таємниці + + 164.2.1. + +
2.2.1. Надбавка за дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів + + 164.2.1. + +
2.2.1. Доплата за науковий ступінь + + 164.2.1. + +
2.2.1. Інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати + + 164.2.1. + +
2.2.2. Премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, указаних у пп. 2.3.2) + + 164.2.1. + +
2.2.4. Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні, у розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством + + 164.2.1. + +
2.2.5. Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації праці, при підсумованому обліку робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством + + 164.2.1. + +
2.2.7. Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників + + 164.2.1. + +
2.2.8. Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати + + 164.2.1. + +
2.2.12. Оплата за невідпрацьований час:
2.2.12. Оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством + + 164.2.1. + +
2.2.12. Виплачена компенсація за невикористану відпустку після звільнення з роботи за рішенням суду + + 164.2.1.
2.2.12. Оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору + + 164.2.1. + +
2.2.12. Оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням та творчих відпусток + + 164.2.1. + +
2.2.12. Оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” + + 164.2.1. + +
2.2.12. Суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників, за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів + + 164.2.1. + +
2.2.12. Оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу неповнолітнім + + 164.2.1. + +
2.2.12. Оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час + + 164.2.1. + +
2.2.12. Компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період 165.1.1.и).
2.2.12. Компенсаційні виплати за рахунок працедавця в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період + + 164.2.1. + +
2.2.12. Оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки + + 164.2.1. + +
2.2.12. Оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні + + 164.2.1. + +
2.2.12. Оплата простоїв не з вини працівника. + + 164.2.1. + +
2.3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
2.3.1. Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством, зокрема працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час та перебували у відпустках з ініціативи адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю), брали участь у страйках + + 164.2.1. + +
2.3.2. Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер:
2.3.2. Одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі) + + 164.2.1. + +
2.3.2. Грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків + + 164.2.1. + +
2.3.3. Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом, крім сум, указаних у п. 3.31) + + 164.2.1. + +
3. Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці
3.2. Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування:
3.2. Допомога по тимчасовій непрацездатності + + 164.2.1. + +
3.2. Допомога по вагітності та пологах 165.1.1. + +
3.2. Допомога на поховання 165.1.22.
3.3. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації + + 164.2.1. + +
3.2.

3.3.

Допомога по тимчасовій непрацездатності та  оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, які виплачені після звільнення працівника з роботи. + + 164.2.1.
3.6. Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з діючим законодавством та колективними договорами (включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим (науково-педагогічним) працівникам) + + 164.2.20.
3.8. Суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору + + 164.2.20.
3.9. Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні + + 164.2.20.
3. Дохід у вигляді середньої заробітної плати депутата місцевої ради, яка зберігається після закінчення строку його повноважень, на період працевлаштування, але не більше шести місяців. + + 164.2.20.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар