Лист ФСС ТВП від 25.08.2015 р. N 5.2-32-1375 “Щодо застосування норм Порядку обчислення середньої заробітної плати”

29.09.2015

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ЛИСТ
від 25.08.2015 р. N 5.2-32-1375

Щодо застосування норм Порядку обчислення середньої заробітної плати

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула лист щодо застосування норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від 26.09.2001 р. N 1266 (далі – Порядок N 1266) із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 439, та повідомляє таке.

Читати також: Порядок розрахунку декретних та лікарняних виплат.

Відповідно до п. 3 Порядку N 1266 середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, – тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі – поважні причини).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.

Пунктом 3 Порядку N 1266 чітко визначено періоди поважних причин, які виключаються із розрахункового періоду.

Отже, у зв’язку із викладеним вище, святкові та неробочі дні не виключаються із розрахункового періоду, та, відповідно, з періоду, за який здійснюється виплата матеріального забезпечення.

В. О. директора                 Т. Нагорна

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар