Лист ФСС ТВП від 20.08.2015 р. N 5.2-32-1358 “Щодо обчислення середньоденної заробітної плати для розрахунку матеріального забезпечення”

29.09.2015

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ЛИСТ
від 20.08.2015 р. N 5.2-32-1358

Щодо обчислення середньоденної заробітної плати
для розрахунку матеріального забезпечення

Відповідно до п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266 (далі – Порядок), середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів перебування у трудових відносинах у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, – тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпусткаЛист ФСС ТВП від 20.08.2015 р. N 5.2-32-1358 (далі – поважні причини).

Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Законом України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. N 504/96-ВР (далі – Закон N 504), Кодексом законів про працю України, іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Так, Закон N 504 встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи. Цим Законом передбачено надання двох видів відпусток без збереження заробітної плати: відпусток, що надаються працівникам через суб’єктивне право, що належить їм за законом, тобто в обов’язковому порядку, і відпусток, які надаються за погодженням сторін (роботодавця і працівника) із визначенням їх строків (ст. 25 та 26 Закону).

Статтею 28 Закону N 504 передбачено, що особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Читати також: Порядок розрахунку декретних та лікарняних виплат.

Також п. 6 Прикінцевих положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” від 16.01.2014 р. N 719-VII передбачено право керівників центральних органів виконавчої влади, визначених у абзаці першому цього пункту, у межах бюджетних призначень без згоди працівників надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками строк. Така норма передбачена і на 2015 рік. Так, згідно з п. 9 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28.12.2014 р. N 76-VIII надано право керівникам органів виконавчої влади та інших державних органів (крім органів, які беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою) у межах бюджетних призначень без згоди працівників надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками строк. При цьому положення ст. 26 Закону N 504 (у частині обмеження строку відпустки без збереження заробітної плати) не застосовуються.

Отже, враховуючи зазначене, до відпусток без збереження заробітної плати, які є поважною причиною, належать лише відпустки, надані згідно із ст. 25 та 26 Закону N 504, п. 6 6 Прикінцевих положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” від 16.01.2014 р. N 719-VII та п. 9 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28.12.2014 р. N 76-VIII.

В. О. директора                   Т. Нагорна

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар