Наказ Міністерства освіти і науки Україн від 20.02.2002 р. N 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”

27.09.2015

Міністерство освіти і науки Україн
Наказ
від 20 лютого 2002 р. N 128

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 березня 2002 р. за N 229/6517

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства освіти і науки України
від 9 жовтня 2002 року N 572,
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 17 серпня 2012 року N 921

На виконання статті 14 Закону України “Про дошкільну освіту” та статті 14 Закону України “Про загальну середню освіту” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з додатками 1 та 2.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 10.09.97 N 341 “Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків і нормативи поділу класів при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.97 за N 453/2257.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Державного секретаря Богомолова А. Г. та Науменка Г. Г.

Державний секретар В. О. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Державного секретаря
Міністерства фінансів України                       А. А. Максюта

Перший заступник Державного
секретаря Міністерства
охорони здоров’я України                                Ю. В. Поляченко

Перший заступник Голови
ЦК Профспілки працівників
освіти і науки України                                        Г. Й. Піддубна

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 20 лютого 2002 р. N 128

Нормативи
наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів

Показники Наповнюваність не повинна перевищувати
1. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу:
спеціальні
групи для дітей:
глухих, сліпих, із складними вадами розвитку 6
зі зниженим слухом, з порушенням опорно-рухового апарату, глибоко розумово відсталих 8
з важкими порушеннями мови, затримкою психічного розвитку, косоокістю і амбліопією, зі зниженим зором, розумово відсталих і хворих на сколіоз 10
з фонетико-фонематичним недорозвитком мови 12
санаторні
групи для дітей:
до трьох років 15
від трьох і старше років 20
2. Загальноосвітні школи-інтернати 
групи для дітей дошкільного віку 20
1 – 12-й класи та виховні групи для дітей шкільного віку 25
3. Навчальні інтернатні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
дошкільні групи для дітей одного віку 20
дошкільні групи різновікові 15
1 – 9-й класи та виховні групи 25
10 – 12-й класи та виховні групи 20
4. Спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати)* 
1 – 12-й класи та виховні групи для дітей:
глухих, сліпих 8
зі зниженим слухом, з наслідками поліомієліту і церебральним паралічем, глибоко розумово відсталих 10
зі зниженим зором, з важкими порушеннями мови, розумово відсталих, із затримкою психічного розвитку 12
із складними вадами розвитку 6
5. Школи соціальної реабілітації 
групи (класи) 18
6. Загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати) 
1 – 12-й класи та виховні групи 20
7. Групи подовженого дня  30

____________
* Наповнюваність дошкільних груп спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) відповідає наповнюваності груп спеціальних дошкільних закладів для дітей з відповідними вадами розвитку.

Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах міської місцевості становить 8 чоловік, сільської місцевості – 4 чоловіки.

Начальник департаменту
економіки та соціального розвитку
П. М. Куліков

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 20 лютого 2002 р. N 128

Порядок
поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
При вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах для посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджується поділ класів на групи.

Предмети, при вивченні яких класи підлягають поділу на групи При кількості учнів у класі
1. При проведенні уроків з трудового навчання (крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, санаторних та спеціальних загальноосвітніх шкіл /шкіл-інтернатів/).
5 – 9-й класи
міська місцевість більше 27
сільська місцевість більше 25
10 – 12-й класи більше 27
2. При вивченні української мови, яка вивчається як предмет:  
у загальноосвітніх навчальних закладах (крім закладів з навчанням молдовською, румунською та угорською мовами) більше 27
у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням молдовською, румунською та угорською мовами у:  
міській місцевості – 23 і більше
сільській місцевості – 16 і більше
При вивченні інших мов (включаючи іноземну мову), які не є мовами навчання в закладі, а вивчаються як предмет більше 27
3. При вивченні мов національних меншин (наприклад, російської та кримсько-татарської, молдавської та угорської, російської та болгарської тощо) дві групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній
4. При вивченні різних іноземних мов дві групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній
5. При проведенні семінарських, лабораторних і практичних занять за лекційною формою навчання з профільних дисциплін у спеціалізованих школах (школах-інтернатах), гімназіях, ліцеях, колегіумах* більше 27
6. При проведенні уроків з основ здоров’я та фізичної культури більше 27, але не менше 8 учнів у групі
у 10 – 12-му класах (окремо для хлопців і дівчат)
7. При проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі
8. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8 – 10 чол. у кожній (не більше 3 груп)
1 – 12-й класи
9. При поглибленому вивченні іноземної мови з 7-го класу
7 – 12-й класи більше 27
10. При проведенні уроків з трудового навчання у 5 – 12-му класах у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) (у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для розумово відсталих дітей) – у 4 – 10 (11)-му класах) більше 7
11. При вивченні державної мови та інших мов, що вивчаються як предмет (включаючи іноземну мову), при проведенні уроків з трудового навчання і основ здоров’я та фізичної культури
у загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) 20
у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
1 – 9-й класи 25
10 – 12-й класи 20

____________
* Поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради закладу за умови, що граничнодопустиме навчальне навантаження на учня не перевищуватиме загальну кількість годин, передбачених навчальним планом для даного класу з урахуванням поділу.

Заняття з лікувальної фізкультури в загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) проводяться за групами з кількістю учнів не менше 7 чоловік.

Заняття з лікувальної фізкультури в спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) проводяться за групами та індивідуально. Наповнюваність груп 4 – 6 чоловік згідно з медичними показаннями учнів.

Наповнюваність груп та поділ їх на підгрупи при організації трудової підготовки учнів у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті встановлюється в межах коштів, передбачених комбінату загальноосвітніми навчальними закладами на таку підготовку учнів.

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів розповсюджуються і на вечірні (змінні) школи.

Начальник департаменту
економіки та соціального розвитку П. М. Куліков

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар