Лист Міністерства освіти і науки України та Профспілки працівників освіти і науки України від 18.02.2011 р. N 1/9-114, N 02-8/100

27.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 18.02.2011 р. N 1/9-114, N 02-8/100

Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів

Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на численні звернення з місць щодо введення в дію типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, розроблених на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 N 1122 “Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів” та затверджених наказом МОН від 04.11.2010 N 1055 (зареєстровано Мін’юстом 23.11.2010 за N 1157/18452), роз’яснюють.

Штатні нормативи дошкільних навчальних закладів поширюються на:
– дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років;
– дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років;
– дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років;
– дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні;
– дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках;
– дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;
– дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини).

Дошкільні відділення навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” також користуються цими штатними нормативами.

Читати також: Загальний порядок присвоєння тарифних розрядів педагогічним працівникам закладів освіти.

Керівники дошкільних навчальних закладів мають привести штатні розписи у відповідність до цього наказу з 01.01.2011 року.

Введення до штатних розписів дошкільних навчальних закладів всіх типів посади медичної сестри з дієтичного харчування, керівника гуртка, практичного психолога, соціального педагога здійснюється з 01.09.2011 року. У разі, якщо ці посади були введені до 1 січня 2011 року, то вони зберігаються у штатних розписах дошкільних навчальних закладів.

Посади практичних психологів і соціальних педагогів уводяться в штатні розписи навчальних закладів і установ освіти за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою в межах коштів, передбачених кошторисом витрат відповідно до нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів.

Нормативи практичних психологів і соціальних педагогів, в тому числі і у дошкільних навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 N 616 “Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України”.

Посада заступника завідувача з господарства вводиться у штати дошкільних навчальних закладів за наявності 12 і більше груп.

В штатному розписі одно- і двогрупового дошкільного навчального закладу кількість штатних посад вихователя визначається за встановленими нормативами залежно від режиму роботи дошкільного закладу (5-ти денний чи 6-ти денний) та тривалості перебування в групі дітей (наприклад: 9 годин; 12 годин). Однак при складанні графіка роботи та встановленні відповідно до нього педагогічного навантаження конкретному вихователеві, необхідно виходити з фактичного часу роботи з урахуванням того, що завідувач дошкільним навчальним закладом має відпрацювати щодня по 3 години у групі з дітьми, та на передачу зміни відводиться 20 хвилин або 0,33 години кожного дня (додаток N 6).

Штатні нормативи загальної чисельності сторожів, двірників, робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків розраховується за формулою, визначеною Міжгалузевими нормами чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 N 105.

Чзч = Чн • Кн,
де: Чзч – загальна чисельність працівників;
Чн – нормативна чисельність, чол.;
Кн – коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо).

Прийнято Кн = 1,15.

У додатках до листа приводяться:
– нормативи чисельності сторожів (додаток N 1);
– нормативи чисельності робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків (додаток N 2);
– нормативи чисельності двірників (додаток N 3);
– нормативи чисельності окремих посад в дошкільних навчальних закладах (додаток N 4);
– розрахунок кількості штатних одиниць у закладах компенсуючого та комбінованого типів (додаток N 5).

Додаток N 1

Нормативи чисельності сторожів

N п/п. Тривалість охорони об’єкта на добу годин.
8 12 16 24
Чисельність, чол.
1 1,7 2,5 3,4 5,0

Наприклад: дошкільний навчальний заклад охороняється 12 год.
нормативна чисельність за картою – 2,5 чол.
коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо).
Прийнято Кн = 1,15.
Чзч = 2,5 х 1,15 =2,85 чол.

Додаток N 2

Нормативи чисельності робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків

N пор. Кількість працюючих та дітей у будівлі, чол. Загальна площа будівлі, м2
До 1500 1501 – 2500 2501 – 3500 3501 – 4500 4501 – 5500
Чисельність, чол.
     1 До 100 0,60 0,88 1,25 1,62 2,01
2 101 – 200 0,96 1,21 1,59 1,91 2,31
3 201 – 300 1,31 1,60 2,00 2,21 2,61
4 301 – 400 1,55 1,75 2,21 2,53 2,91

Додаток N 3

Нормативи чисельності двірників

N пор. Площа дільниці, що прибирається за зміну, м2, до Зимове прибирання Літнє прибирання
території з удосконаленим покриттям газонів
Чисельність, чол.
1 2000 0,5 0,4 0,2
2 4000 1,0 0,8 0,5
3 6000 1,6 1,2 0,7
4 8000 2,1 1,5 1,0
5 10000 2,6 1,9 1,2
6 12000 3,2 2,3 1,4
7 14000 3,7 2,5 1,7

Читати також:   Про зміни в Типових штатних нормативах дошкільних навчальних закладів

Додаток N 4

Нормативи чисельності окремих посад в дошкільних навчальних закладах

N з/п Посада К-ть штатних одиниць К-ть груп Типи закладів
1. Музичний керівник по 0,25 На 1 групу Всі
2. Інструктор з фізкультури по 0,125 На 1 групу Всі
3. Керівник гуртка по 0,125 На 1 групу Всі
4. Медична сестра з дієтичного харчування 0,25 2 – 4 Всі
0,5 5 – 9
1,0 10 і більше
5. Медична сестра (ясла-садки) 0,5 Додатково якщо 4 і більше групи для дітей
до 3-х років
Всі
6. Практичний психолог 0,5 До 7 груп (місто);
до 4 груп (село)
Загальний
0,75 7 – 8 груп (місто);
4 – 5 груп (село)
Загальний
1,0 9 і більше груп (місто);
6 і більше (село)
Загальний
1,0 2 і більше груп Компенсуючий та комбінований
7. Соціальний педагог 1,0 На 1 заклад Всі
8. Учитель-логопед 1,0 На кожну групу з порушеннями мови Спеціальні та комбіновані
1,0 На кожні 10 дітей з тяжкими порушеннями мовлення або 12 дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням, дислакцією Спеціальні та комбіновані
9. Учитель-дефектолог 1,0 На 1 групу Спеціальні та комбіновані
10. Вихователь-методист 0,5 додатково 4 – 7 груп Компенсуючий (ясла-садки)
1,0 додатково 8 і більше груп
11. Вихователь-методист 0,5 додатково 4 – 5 груп Компенсуючий (дитячі садки)
1,0 додатково 6 і більше груп

Додаток N 5

Розрахунок кількості штатних одиниць у закладах компенсуючого та комбінованого типів

Найменування посади Кількість штатних одиниць (максимальна) у закладах компенсуючого та комбінованого типів з розрахунку на одну групу в залежності від режиму роботи (з урахуванням 20 хвилин для передачі зміни)
4 години* 9 годин 10,5 годин 12 годин 24 години**
5-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень 5-денний робочий тиждень 6-денний робочий тиждень
Вихователі 0,8* 1,87 2,24 2,17 2,6 2,47 2,96 2,87** 3,44**
Помічник вихователя для дітей віком до 3-х років 0,5 1,13 1,35 1,3 1,6 1,5 1,8 1,5 1,8
Помічник вихователя для дітей віком від 3-х років 0,5 1 1 1,15 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5
Помічник вихователя для дітей, хворих на туберкульоз та для розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки 0,56 1,25 1,5 1,46 1,75 1,67 2,0 3,33 4,0

* Без урахування часу на передачу зміни 20 хвилин.

** Враховано на передачу зміни 20 хвилин.

Додаток N 6

Приклад розрахунку кількості посад вихователів у одногруповому
дошкільному навчальному закладі

За умови режиму роботи групи 9 годин щодня впродовж 5 днів, тривалість перебування дітей протягом тижня складає 45 годин.

Завідувач дошкільним закладом має відпрацювати з групою дітей 15 годин на тиждень.

Тривалість роботи вихователя становитиме 30 годин на тиждень (45 годин – 15 годин). Оскільки на передачу зміни впродовж тижня буде витрачено вихователем ще 1,67 години (20 хвилин: 60 хвилин х 5 днів), загальна тривалість робочого часу вихователя складатиме 31,67 години на тиждень, що відповідає 1,06 одиниці посади (31,67 години: 30 годин).

Заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України,
Голова комісії з реорганізації Міністерства Б. М. Жебровський

Голова Профспілки працівників
освіти і науки України Г. Ф. Труханов

Інші статті:

Написати коментар