Умови та правила визначення фіксованої суми індексації заробітної плати

24.09.2015

.

.

Дякуємо за перегляд реклами.

Умови та правила визначення фіксованої суми
індексації заробітної плати

Зміни в “Порядок проведення індексації грошових доходів населення”, затверджений постановою Кабміну від 17.07.2003 р. № 1078, які були внесені постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 “Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” призвели до  змін  правил визначення фіксованої суми індексації заробітної плати. Про нові правила визначення фіксованої суми індексації заробітної плати можна прочитати за посиланням http://www.zarplata.co.ua/?p=5631

Правила обчислення сум індексації грошових доходів населення, в тому числі індексації заробітної плати працівників, визначені Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078(далі Порядок).

Порядок, зокрема, передбачає, що:

– у разі підвищення розміру мінімальної заробітної плати, а також у разі зростання заробітної плати без перегляду її мінімального розміру, місяць, в якому відбулося навіть незначне її підвищення(за винятком деяких випадків, передбачених п.5 Порядку), вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації заробітної плати працівника;

– якщо сума підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, яка повинна нараховуватись у місяці підвищення, індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації;

– у разі коли заробітна плата з урахуванням суми підвищення менше суми заробітної плати з урахуванням індексації до її підвищення, у базовому місяці сума загальної заробітної плати визначається з таким розрахунком, щоб сума заробітної плати з урахуванням індексації не перевищувала загальної заробітної плати до її підвищення.

Отже, якщо у базовому місяці відбувається підвищення заробітної плати працівника на суму меншу ніж сума індексації, яка повинна бути нарахована йому у цьому місяці, йому виплачується підвищена заробітна плата і до неї додається визначена в базовому місяці за певними правилами фіксована сума індексації.

Надалі ця фіксована сума індексації за працівником зберігається і виплачується йому до наступного підвищення заробітної плати.

Одночасно в новому базовому місяці у працівника виникає право на встановлення йому поточної суми індексації за правилами, затвердженими Порядком.

Читати також: Приклади обчислення суми індексації заробітної плати за неповний робочий час

Визначення фіксованої суми індексації в базовому місяці здійснюється згідно додатку № 4 до Порядку.

Єдиного правила визначення фіксованої суми індексації на всі випадки не передбачено.

Розглянемо на прикладах умови та правила визначення фіксованої суми індексації заробітної плати.

1. Якщо в базовому місяці відбувається підвищення заробітної плати на суму меншу ніж сума індексації, яка повинна нараховуватись у місяці підвищення заробітної плати, то в цьому випадку сума індексації, розрахована з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за мінусом суми підвищення заробітної плати фіксується і виплачується у такому розмірі до наступного збільшення розміру заробітної плати.

Приклад 1. Заробітна плата працівника(8 т.р.) до підвищення становила 1397 грн. У вересні 2015 року була підвищена на 263 грн. до 1660 грн. Останнім базовим місяцем працівника був лютий 2015 року. Поточна індексація у вересні 2015 року становить 401 грн.(1378 х 29,1 : 100).

Фіксована сума індексації становитиме 138 грн.(401 – 263). Заробітна плата працівника за вересень 2015 року складатиме 1798 грн.(1660 + 138).

2. Якщо в базовому місяці відсутні умови для поточної індексації заробітної плати(наприклад, тому, що індекс інфляції не перевищив встановлений поріг – 101,0%), а підвищення заробітної плати не перевищує величину фіксованої раніше індексації, то від суми цієї фіксованої індексації сума підвищення заробітної плати не вираховується. Загальна сума заробітної плати у цьому випадку буде складатись з підвищеної заробітної плати і фіксованої суми індексації.

Приклад 2. Заробітна плата працівника(8 т.р.) до підвищення становила 1397 грн. В вересні 2015 року була підвищена на 263 грн. до 1660 грн. Раніше встановлена йому фіксована сума індексації, на яку він мав право у вересні 2015 р становила 400 грн. Останнім базовим місяцем працівника був травень 2015 року. Права на поточну індексацію в вересні 2015 року працівник не має.

У цьому випадку фіксована сума індексації працівника не зміниться і надалі становитиме 400 грн. Заробітна плата працівника за вересень 2015 р. складатиме 2060 грн.(1660 + 400).

Звертаємо вашу увагу на цей один винятковий випадок, коли при розрахунку фіксованої суми індексації не вираховується підвищення заробітної плати. У додатку 4 до Порядку ця ситуація розглянута на прикладі грудня 2011 року.

З. У разі коли працівник має право одночасно на фіксовану і на поточну індексацію, і в базовому місяці сума підвищення заробітної плати перевищить суму поточної індексації, необхідно зберегти раніше зафіксовану суму індексації та додати до неї суму поточної індексації за мінусом суми підвищення заробітної плати.

Приклад 3. Заробітна плата працівника(8 т.р.) до підвищення становила 1397 грн. У вересні 2015 року була підвищена на 263 грн. до 1660 грн. Раніше встановлена йому фіксована сума індексації, на яку він мав право у вересні 2015 р становила 400 грн. Останнім базовим місяцем працівника був лютий 2015 року. Поточна індексація у вересні 2015 року становить 401 грн.(1378 х 29,1 : 100).

У цьому випадку нова фіксована сума індексації становитиме 538 грн.(400 + (401 – 263). Заробітна плата працівника за вересень 2015 року складатиме 2198 грн.(1660 + 538).

4. Якщо в базовому місяці сума підвищення заробітної плати перевищує суму поточної індексації, але в сумі з раніше зафіксованою індексацією є меншою за них, то нова фіксована сума індексації визначається, як різниця між сумою раніше зафіксованої і поточної індексацій та підвищенням заробітної плати.

Приклад 4. Заробітна плата працівника(8 т.р.) до підвищення становила 1397 грн. У вересні 2015 року була підвищена на 263 грн. до 1660 грн. Раніше встановлена йому фіксована сума індексації, на яку він мав право у вересні 2015 р становила 400 грн. Останнім базовим місяцем працівника був березень 2015 року. Поточна індексація у вересні 2015 року становить 227,37 грн.(1378 х 16,5 : 100).

У цьому випадку нова фіксована сума індексації становитиме 364,37 грн.((400 + 227,37) – 263). Заробітна плата працівника за вересень 2015 року складатиме 2024,37 грн.(1660 + 364,37).

Читати також: Щодо порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації при визначенні фіксованої суми індексації заробітної плати.

Якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад перебував у відпустці або на лікарняному, фіксована та поточна суми індексації у такому випадку виплачуються пропорційно відпрацьованим дням.

У разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, як фіксована, так і поточна суми індексації за цей місяць не виплачуються.

Поділитися:

Написати коментар