Про підвищення заробітної плати працівників органів місцевого самоврядування

23.09.2015

.

.

Про підвищення заробітної плати працівників
органів місцевого самоврядування.

Обговорення питання щодо необхідності підвищення заробітної плати державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування на різних рівнях влади і в засобах масової інформації ведеться досить давно. Впродовж досить тривалого періоду розглядаються різні варіанти позитивного вирішення назрілої проблеми. Але дальше балачок проблема не вирішується.

Вже Верховна Рада ухвалила закон, яким з 1 вересня підвищила мінімальну заробітну плату, Кабінет Міністрів вніс зміни в законодавчі документи щодо підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери, а питання щодо підвищення заробітної плати державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування наразі залишається не вирішеним.

Читати також: Підвищення зарплати бюджетникам у 2015 році за тарифною сіткою

На сьогодні все ж таки постає питання: опираючись на ті зміни в законодавстві, які відбулися напередодні, яким категоріям працівників органів місцевого самоврядування з 1 вересня на скільки можна і необхідно підвищити заробітну плату?

Насамперед підвищення заробітної плати торкнулось обслуговуючого персоналу органів місцевого самоврядування, умови оплати праці якого затверджені наказом Міністерства праці України від 02.10.1996 р. № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (далі Наказ № 77).

Тарифні ставки і оклади обслуговуючого персоналу органів місцевого самоврядування встановлюються відповідно до схем місячних тарифних ставок та місячних окладів (додатків 1-3), затверджених Наказом № 77.

Розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1-3 до Наказу № 77, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

При цьому, для робітників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади(тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

З 1 вересня 2015 року посадовий оклад(тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 731 в розмірі 1012 грн., а мінімальну заробітну плату затверджено законом України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” в сумі 1378 грн.

Підвищення заробітної плати торкнулось також тих посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, у яких посадові оклади у зв’язку з підвищення мінімальної заробітної плати за рівнем виявилися нижчими від встановленої з 1 вересня мінімальної заробітної плати. Адже, відповідно ст. 95 Кодексу законів про працю України і ст. 3 Закону України “Про оплату праці”, розмір посадового окладу працівника не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

На жаль, на сьогоднішній день мають місце такі випадки, коли вищестоящі органи, яким дано нелегітимне право узгоджувати затверджені в установленому порядку штатні розписи підлеглих органів місцевого самоврядування, посилаючись на відсутність коштів у бюджеті, забороняють встановлювати працівникам посадові оклади вище за мінімальну заробітну плату, таким чином зрівнюючи в оплаті праці працівників з різною освітою і кваліфікацією.

Отже, посадовим особам і службовцям органів місцевого самоврядування, у яких посадові оклади за схемами посадових окладів менші за мінімальну заробітну плату, посадові оклади слід встановлювати на рівні, не нижчому за розмір мінімальної заробітної плати з урахуванням положень, викладених у листі Державної інспекції України з питань праці від 15.09.2014 р. № 32-21/01-1715 “Щодо оплати праці на рівні мінімальної заробітної плати”, відповідно яких оплата праці на рівні мінімальної заробітної плати допустима тільки для простої некваліфікованої праці. Назви таких професій передбачені розділом 9 Класифікатора професій «Найпростіші професії». Встановлення оплати праці на рівні мінімальної заробітної плати працівникам інших професій, передбачених 1 — 8 розділами Класифікатора професій, є порушенням законодавства про працю, а саме статті 96 КЗпП України.

Крім того Верховна Рада 17 вересня доповнила закон “Про Державний бюджет України на 2015 рік” ст. 33, відповідно якої дозволяється органам влади здійснювати підвищення заробітної плати понад розміри, визначені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, за рахунок та в межах власних коштів з урахуванням прийнятих рішень станом на 1 вересня 2015 року та можливостей, наданих статтею 101 Бюджетного кодексу України.

Це одна узаконена за останній час можливість підвищення заробітної плати працівників органів місцевого самоврядування, але навряд чи нею зможе скористатись любий органа місцевї влади, і перш за все у зв’язку з відсутністю власних коштів.

Поділитися:

Інші статті:

Написати коментар